Norges tre største entreprenører har inngått et unikt samarbeid om digitalt kontrollsystem for byggeplassen. Vi konkurrerer ikke på seriøsitet, og vi konkurrerer ikke på sikkerhet, sier Skanska Norge-konsernsjef Ståle Rød.

Oslo kommune lanserte i februar i fjor et digitalt system for byggeplassregistrering (HMSREG), kalt Selma, og noen måneder senere kom Veidekke med sin egen utgave tilpasset entreprenørens behov.

HMSREG er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid. Personell på byggeplassen kan forhåndsregistreres, og det blir lettere for hovedentreprenør å kontrollere at alt personell på byggeplassen innehar gyldige HMS-kort, sikkerhetsopplæring og kompetanse. Systemet gir også informasjon om hvor mange fagarbeidere, lærlinger og ufaglærte som befinner seg på prosjektet.

Les mer i bygg.no…

«De kriminelle kan stille med en trailer full av maling og arbeidere»

Prosjekt Norge har gående et forskningsprosjekt: Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring