I fellesskap skal vi bidra til den digitale transformasjonen i byggenæringen

Fra bygg.no 02.03.21:

Å sikre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia og næringslivet er viktig, og med denne samarbeidsavtalen blir det lettere å skape vekselvirkninger og merverdi for partnere og medlemmer i både buildingSMART og Prosjekt Norge, sier Stein Mjøen, daglig leder i Prosjekt Norge i en pressemelding.

Avtalen understreker at målet med samarbeidsavtalen er å synliggjøre begge organisasjonenes aktiviteter og å knytte fokusområdene sammen for å øke effektivisering og digitalisering av den norske byggenæringen.

– Gjennom dette samarbeidet ser vi mulighetene for en forsterket innovasjon gjennom at teknologisk implementering kobles tettere sammen med prosesser for gjennomføring. Dette skal danne grunnlaget for felles aksjoner knyttet til faglig utvikling i næringen, sier Alexander Brage Hansen, daglig leder i buildingSMART Norge i meldingen.

I den felles meldingen skriver de at bygge- og anleggsbransjen i Norge er i en modningsfase med tanke på bruk av digitale verktøy ved planlegging, bygging og drift av infrastruktur og bygningsmasse. Digitaliseringsprosessen i BAE-næringen krever nye teknologier og nye kompetanse i tillegg til komplekse endringer i prosesser, organisasjon og tankesett. For å lykkes med digitaliseringsprosessen må det menneskelige perspektiv og samspillet mellom digital teknologi og organisasjon jobbes bevisst med.

– Både Building Information Modelling (BIM) og Virtual Design and Construction (VDC) er arbeidsmetodikk innen prosjekter som vil utfordre den digitale utviklingen i fremtiden, samtidig som de vil ha sterke element av prosesstyring i seg. Det er dokumentert at disse metodikkene bidrar til økt kvalitet, redusert gjennomføringstid og kostander. Prosjekt Norge har gjennom NTNU har tilgang på tung forskerkompetanse innen dette feltet, og vil være en viktig og toneangivende ressurs i dette utviklingsarbeidet, skriver de.