Prosjekt Norge er bedt om å etablere en bransjeklynge for energi for å styrke fokuset på prosess og gjennomføring. Bransjeklynge Energi vil koble sammen de ulike energiprodusentene for å møte fremtidens utvikling innenfor energiforsyning.

For å møte fremtidens behov, må det utvikles bedre gjennomføringsprosesser med hensyn til både samarbeid og prosessledelse. I tillegg ser man innen kraftsektoren at det er et ønske om å kvalitetssikre og utvikle nye standarder knyttet til repetitive byggeprosjekter.

 

Her vil du finne fortløpende info og aktiviteter innen klyngen.

Seminaret vil avholdes ved Scandic Byporten i Oslo.

Påmelding her.

Frist fredag 07.09.