15.12.21

I dette webinaret delte nettselskapet Lnett (tidligere Lyse Elnett), ved Evy Thorbjørnsen, hvilke endringer de har gjort i sin prosjekt-gjennomføringsmodell og prosjektorganisasjon de siste to årene, og hvilke resultater de ser av dette.

Fokus i webinaret er på små og mellomstore prosjekter i distribusjonsnettet. Hovedmålsetningene i Lnett sitt endringsarbeid har vært tydeligere roller og ansvar, økt forutsigbarhet i prosjektbudsjettene, og riktig kvalitet i løsningene.

Temaet har verdi for for små og mellomstore bedrifter/organisasjoner utenfor kraftbransjen. Innenfor denne sektoren planlegges det nå en ny KunnskapsArena.

Lenke:

Presentasjon Bedre prosjekter…15des21, Evy Thorbjørnsen, Lnett


Evy Thorbjørnsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2000). Etter å ha arbeidet innenfor olje og gass fram til starten av 2020 (Aker Solutions, BP Norge og Aker BP), gikk hun inn i nettbransjen og er i dag prosjektdirektør i Lnett. Evy har erfaring fra varierte roller innenfor prosjektering, drift og vedlikehold, operativ og strategisk ledelse, samt prosjektledelse og roller som prosjekt- og porteføljeeier.