BAE-programmet: Søk om støtte til relevante og gode FoU-idéer – Frist 23.04!

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet – Vi gir noe slingring ift. corona og … Fortsett å lese BAE-programmet: Søk om støtte til relevante og gode FoU-idéer – Frist 23.04!