Unik kompetanse

NTNU har et eget masterstudium dedikert til prosjektledelse, M.Sc Project Management. Studentene har fra før en teknisk bachelorgrad og fordyper seg i temaer innenfor prosjektledelse som passer deres tidligere utdanning. Kombinasjonen av teknisk bachelorgrad og mastergrad i prosjektledelse gir en unik kompetanse som ikke tilbys ved noen annen norsk utdanningsinstitusjon. Prosjekter består av mennesker noe som gjør temaer som ledelse, organisering og arbeidsprosesser sentrale i utdanningen. Implementering av prosjekter som bidrar til bedriftens strategiske retning får og mye oppmerksomhet.

Hvorfor er en to-årig mastergrad i prosjektledelse så verdifullt?

  • Det er en unik kompetanse som gir forståelse for både det faglige arbeidet som foregår i prosjekter, samtidig med en bredere og dypere forståelse av ledelse, organisering og gjennomføring, sier Ola Edvin Vie, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Hvordan kan en nyutdannet være en ressurs i din organisasjon?

  • Det er behagelig å holde fast ved det kjente og arbeide i et fast mønster. Et par ferske øyne kan gi nye perspektiver på organisasjonen og arbeidsprosessene og gi et friskt pust som fører til viktig endring, dog muligens ukomfortable. Bedrifter må legge til rette for juniorene som våger å komme med nye tanker og idéer for å utnytte dette potensiale i de nyutdannede. Kombinasjonen mellom erfaring og nytenking er en sikker vinner.

Studiet er internasjonalt med et stort mangfold av studenter fra hele verden. Studentene erfarer hvordan kultur og språk spiller en viktig rolle i prosjekter gjennom gruppearbeidet. I dagens internasjonale næringsliv kan en nyutdannet med forståelse på tvers av kulturer vise seg verdifull om så det skulle gjelde sikkerhet på en byggeplass eller kommunikasjon med kunder.

Ønsker du å komme i kontakt med studentene? Linjeforening PROMAN ønsker kontakt med din bedrift.

Ta kontakt på epost: Promanntnu@gmail.com

Mer informasjon finner du her.

Les mer


Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er kåret til en av landets fremste teknologikvinner

Vi står midt i en revolusjon bygget på digitale plattformer, roboter og kunstig intelligens. Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes. På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremste teknologikvinner.

Vi er stolte over å dele nyheten om at Hanne Rønneberg, som sitter Prosjekt Norges styre, er en av 10 på topp i denne kåringen.

Her kan du lese mer: bygg.no


Revolusjonerende forretningsmodeller. Frokostseminar med Stephen Mulva avholdt hos WSP. Presentasjonen vedlagt.

Hovedtaler var Dr. Stephen Mulva som er direktør for Construction Industry Institute (CII), ved University of Texas, Austin.

De frammøtte fikk nærmere innblikk i WSP’s  internasjonale og nasjonale virke og ikke minst et engasjerende foredrag av Dr. Mulva, som presenterte sine tanker om hvordan prosjektbransjene står ovenfor revolusjonerende forretningsmodeller.

CII har forsket på dette i flere år gjennom blant annet 46 bedrifter som tester ut pilotprosjekter.  Det er mange faktorer som er testet ut.  Blant annet handler det om å «flate» ut forsyningskjeden og å få mer verdi og kvalitet igjen for investeringene i prosjekter ved i hovedsak å lease i stedet for å eie. Denne forretningsmodellen vil frigjøre kapital til flere nye prosjekter og videreutvikling av eksisterende prosjekter til det beste for næringsliv og samfunn. Resultater av pilotprosjekter viser at det også er lønnsomt om å krympe omfanget der man kan og/eller dele opp de store prosjektene til mer akseptable håndteringsnivå for å oppnå mer effektivitet og smidighet.

I etterkant ble det åpen diskusjon med interessante vinklinger ut fra bl.a. norske forhold fra fagpersoner og dedikerte studenter.

EKSTRA: Her kan du se presentasjonen.


Nordic 10-10 har avholdt stiftelsesmøte

Oslo, 28. februar 2018

Vi hadde et meget positivt stiftelsesmøte for Nordic 10-10 i dag.  Det var 20 deltakere fra offentlige og private virksomheter, bransjeforeninger og akademia, og 12-13 organisasjoner bekreftet i møtet at de går inn som stiftelsesmedlemmer. Vi har satt en første frist 15. mars for å være med fra starten av, og deretter vil et interimsstyre tre sammen.

Bildet over viser entusiastiske deltakere som var med og skapte historie i dag.

 

Sakset fra nyhetssak 8. februar:

Bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger – benchmarking – er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring. Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.

 


VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 27. FEBRUAR. Dr. Stephen Mulva: "Innovate, Disrupt, Transform - DE INTERNASJONALE TRENDENE NÅR TRONDHEIM"

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar hos WSP i Granåsvegen 15 B, 7069 Trondheim.

Stephen Mulva, direktør for Construction Industry Institute (CII) deler sine tanker om hvordan prosjektbransjene står overfor en revolusjon der nye forretningsmodeller vil snu opp-ned på det meste. Hvordan møter vi denne utfordringen?

  • 0745  Frokostservering
  • 0815  Velkommen/intro ved Are-Magne Kregnes, WSP 
  • "Innovate, Distrupt, Transform" ved Stephen Mulva
  • WSP "oversetter" innlegget til norske forhold
  • Diskusjon; Hva er konsekvensene av dette for norske virksomheter?

 

Aktuelt om Stephen Mulva:

https://blog.continuumag.com/operating-system-2-0-a-construction-industry-manifesto/

http://www.constructrr.com/ep42/

https://www.construction-institute.org/events/other-industry-events/construction-operating-system-2-workshop

 

Spørsmål kan stilles til E-post: Bjørn Andersen. (Mobil: 92602882)

Påmelding til E-post: Wenche Langholm. (Mobil: 93036792.)

Det er gjesteparkering ved kortsiden av bygget som er skiltet med WSP. Det er viktig at man ikke parkerer ved andre plasser.

Kontakt WSP - 72597000 - for praktiske spørsmål.

 

 


Prestasjonsverktøyet NORDIC 10-10

Utdrag fra artikkel i Bygg.no:

Prestasjonsmålingsverktøyet kan bli viktig for virksomheter i Norge som nå møter stadig hardere internasjonal konkurranse i Norge, eller for virksomheter som ønsker å ta markedsandeler i utlandet.

Norge midt på treet

– Det er en farlig strategi å lukke øynene og si at det er en nasjonalt marked i Norge og at byggenæringen ikke trenger å forbedre seg. Vi har gjennomført en analyse for å se hvordan de norske prosjektene skiller seg ut internasjonalt. I Norge tror vi kanskje vi er flinke på prosjektgjennomføring og er langt fremme på samarbeid på tvers av verdikjeden, men det slår ikke ut i våre målinger. Vi må nok jekke oss litt ned, sier Bjørn Andersen, professor ved Institutt for maskinteknikk, NTNU og senterleder for Prosjekt Norge.

Han opplyser at de norske prosjektene er midt på treet internasjonalt.

– Men vi sikrer oss enkelte pallplasseringer, legger han til.

Verktøy for forbedringsarbeid

Andersen forteller at 25 virksomheter i byggenæringen har testet ut prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10 de siste par årene. Verktøyet har blitt blinket ut av Bygg21 som et verktøy for å bidra til å bedre produktiviteten i byggenæringen i Norge.

– CII 10-10 er et utmerket verktøy for å drive forbedringsarbeid både i prosjekter, bedrifter og hele bransjer i byggenæringen, sier Andersen.

Etablerer medlemseid forening

28. februar etableres den medlemseide foreningen Nordic 10-10. BNL vil stå for den formelle etableringen, mens administrasjonene av foreningen vil skje fra NTNU. Det er en ambisjon at Nordic 10-10 skal bli en organisasjon for alle de nordiske landene.

– Hva er revolusjonerende med CII 10-10?

– Dette er et verktøy som måler prosessene i detaljene som gjennomføres i byggeprosjekter. Virksomhetene som har tatt det aktivt i bruk i prosjekter, kan gjøre mange gode analyser og se hvor det eventuelt svikter i prosjektgjennomføringen. Man får også en internasjonal benchmarking mot sammenliknbare prosjekter andre steder i verden, sier han.

Vil løfte byggenæringen

Construction Industry Institute (CII) driftes av Universitetet i Austin i Texas, og benyttes blant annet i USA, Canada, Brasil. Sør-Afrika, Sør-Korea og Singapore. Nå står Norge og Finland for tur.

 

Les mer her.


Digibygg. Et av verdens første papirløse byggeprosjekt er klart til bruk

I det har Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen, fått påbygd 1000 nye etterlengtede kvadratmeter med kontorarbeidsplasser.

Statsbyggs Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Målet med digitaliseringen er alltid å ha oppdaterte tegninger, bedre kvalitet i byggeprosessen, spare tid og penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeidet på byggeplass.

Statsbygg har ivret for digitale løsninger på byggeplass, og Veidekke har vært en pådriver fra entreprenørbransjen. Det har vært lærerikt og spennende å samarbeide om dette pilotprosjektet, sier prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg.

Ikke en papirtegning å se

På byggeplassen har både entreprenør og håndverkere benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skal bygge. Både byggherre Statsbygg og entreprenør Veidekke vært fornøyd med den nye teknologien.

Vi har prosjektert og planlagt det nye bygget digitalt i en bygningsinformasjonsmodell (BIM), sier Einarsson. - Det har ikke vært en papirtegning å se.

Det nye bygget består av 50 nye kontorarbeidsplasser med tilhørende fasiliteter som møterom, fellesarealer og nødvendig teknisk og bygningsmessig infrastruktur. Den nye kontorfløyen er bygget på taket av den eksiterende kantina, og byggingen er gjennomført mens skolen har vært i full drift.

Prosjektet vakte oppmerksomhet på BILT EUR i Aarhus, en internasjonal byggekonferanse i starten av oktober 2017. EU-kommunikasjonen har vist interesse for digitaliseringsprosessen, og Statsbygg har presentert prosjektet for dem. Prosjektet ble også presentert på BIM World i München i november 2017.

Her kan du lese mer om Digibygg.