Integrated Project Delivery (IPD) - SEMINAR VED PROSJEKT NORGE OG PMI

Invitation to IPD seminar in Trondheim, by Prosjekt Norge and PMI.

Tuesday 29. May. 19.00 – 22.00
At Habitat - Olav Tryggvasons gate 30, 7011 Trondheim
Open bar and kitchen with the possibility of buying food and refreshments.

Registration: PMI

Topic
Increased productivity in the construction industry has been an area of focus for many years. Several methods are created trying to solve different aspects of the topic. One of these is Integrated Project Delivery (IPD). IPD seeks to improve project outcomes through a collaborative approach of aligning the incentives and goals of the project team through shared risk and reward, early involvement of all parties, and a multiparty agreement.

Nye Veier are in these days trying out this method in one of their projects. We are happy to announce that Johan Arnt Vatnan, Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier, will come and talk about experience from using IPD with focus on early involvement of all parties. In addition, Ole Jonny Klakegg, professor in Project Management at NTNU and special advisor in WSP will look at IPD in a larger context and trends in the industry.

Johan Arnt Vatnan

Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier AS.

He has previously worked as director in Metier AS and Executive Vice President in Skanska Norge and has a lot of experience from large construction projects.

 

 

 

 

 

 

Ole Jonny Klakegg

Professor in Project Management at NTNU combined with a position as special advisor in WSP Norway.

He has 28 years of experience in research, teaching and consulting within project management, including 15 years of experience as manager and consultant in private sector, within a large number of major projects in Norway in public sector and several private sector industries.

 

 

 

 

Program
19.00 – Start (possible to order food and drinks)
19.30 – Welcome and introduction by PMI, PN and students
19.45 – Johan Arnt Vatnan

20.30 – Break
21.00 – Ole Jonny Klakegg
21.45 – Mingling

 


CoP innen Prosjektplanlegging – arrangeres i Oslo 13. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om prosjektplanlegging for sine partnere.

Tema er utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Prosjektplanlegging har alltid vært viet stor plass i prosjektfaget og mange har minner fra forelesningssaler med nettverksplaner og diagrammer. Fortsatt er hensiktsmessig planprosess et vesentlig suksesskriterium. Utfordringen med å integrere systemer, planer og aktører er større enn noen gang i dagens komplekse prosjekter. Og, den stiller store krav til planleggingens effekt på kommunikasjon, motivasjon, eierskap, forankring – i tillegg til tekniske løsninger. Dette dykker vi inn i på samlingen.

  • Statnett gir en kort presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine nettanleggsprosjekter og vil i forlengelsen av dette trekke frem noen aktuelle utfordringer og noen mulige utviklingstiltak mht. fremtidig innretning av denne verktøystøtten.
  • Banenor vil gi en presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine prosjekter, samt noen aktuelle utfordringer knyttet til dette.
  • Likheter og ulikheter i tilnærminger og løsninger
  • Rundebords-diskusjon
  • Oppsummering og linking til forskningsfront og litteratur.

CoP-en ledes av Tore Aalberg, BI.

Tilbudet er forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge.


Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Regional markets, networks and opportunities.

Konferansen holdes i Tallin, Estland, 7-8 mai 2019. Se mer her: ttu.ee/conference/ceo2019/

På bakgrunn av globaliseringen særlig innenfor europeisk fellesmarked, blir det stadig viktigere å vurdere byggindustrien fra et regionalt perspektiv.

Regional integrasjon gir muligheter for å utvide operasjoner og jevne ut bygg-svingningene i mindre land, og tilhørende utfordringer som økt konkurranse og vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Det akademiske forskningsmiljøet har historisk omfavnet nettverk utenfor nasjonale grenser, men regionale og internasjonale forskningsmiljøer har blitt normen.

Den 10. nordiske konferansen om økonomi og organisasjon innen byggkonstruksjon er fokusert på å utforske denne utviklingen med sitt generelle tema Regionale markeder, nettverk og muligheter. Denne konferansen samler ledende eksperter fra akademia og industri til nettverksbygging og vil dele de nyeste forskningsresultatene og industrielle erfaringer.

Den nordiske konferansen er en naturlig arena for forskere tilknyttet Prosjekt Norge.

NB! Fristen for abstracts er utsatt til 31. mai i år.

Bidrag fra industri, forskningsinstitutter og akademikere er velkomne. Praktiske artikler også er aktuelle (dette er for både forskere og praktikere med interesse for forsking). Se mer her: creon-net.org/10th-nordic-conference-tallin/

 

 

 

 


Masteroppgave om «grad av modenhet» vant buildingSMARTs utdanningspris 2018

Fra Bygg.no, v Jørn Hindklev:

Det sendes inn stadig flere og bedre elevarbeider. I år mottok fag-juryen intet mindre enn 52 relevante oppgaver, hvorav tre fikk presentere sine arbeider under festmiddagen på årets buildingSMART-konferanse.

– De mange innsendte oppgavene - nesten dobbelt så mange som i fjor - viser at entusiasmen rundt åpenBIM ved norske læresteder er stor og stigende. Enda mer positivt er om mulig den jevnt over høye kvaliteten på oppgavene, sier buildingSMARTs utdanningskoordinator Eilif Hjelseth i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

Vinner av årets Utdannigspris gikk i år til Iver Grytting for oppgaven «Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringen på BIM-prosjekt» utført ved masterstudiet i bygg og miljøteknikk på Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim (NTNU).

– På bakgrunn av en situasjonsstudie foreslår jeg i oppgaven en forenklet bruk av språket «Level of Development» i BIM-prosjektering. Dette går i korte trekk ut på å lage en «modningsplan» som fastsetter hvilken LoD - altså hvilken «grad av utvikling» - de respektive komponentene som inngår i et bygg, skal ha på gitte tidspunkt i et prosjekt. I oppgaven peker jeg blant annet på at Modningsplanen gjør det enklere å planlegge iterative prosesser, gir en tidligere «låsing» av modellutviklingen og bidrar til en enklere og billigere BIM-leveranse. Men oppgaven tar også for seg hvordan tverrfaglig prosjektering kan gjøres enklere med bruk av LoD, sier Grytting.

Faglig veiledning ble gitt av førsteamanuensis Ola Lædre ved NTNU. Andre faglige bidragsytere til realisering av oppgaven har vært Fredrik Svalestuen (Phd, Veidekke ASA/NTNU), Jardar Lohne (NTNU), Håvard Sommerseth (Statsbygg) og Siri Augdal (COWI AS).

 

Les hele artikkelen her.

Foto: Bygg.no


Prosjektledelse i Store norske leksikon

Asbjørn Rolstadås er fagansvarlig for fagområdet prosjektledelse i Store norske leksikon (SNL).

Rolstadås, f. 1944, er professor emeritus i maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Hans forskning omfatter numerisk styring av verktøymaskiner, dataassistert produksjon, produktivitet, produksjonsstyring og prosjektledelse. Han har publisert 20 bøker og over 280 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Han har foreløpig publisert følgende artikler i SNL innen området;

Følg med! Det vil komme flere relevante artikler etter hvert.


Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15 mai

SINTEF, Bygdin-nettverket og NTNU vil ha med seg byggebransjen på debatt rundt digitale løsninger for bygg, og inviterer til faglig konferanse med workshop på Meet Ullevaal, kl 08-16 (workshop ved NTNU  13.00-16.00).

15. mai arrangerer SINTEF og nettverket Bygdin konferansen Bygg 4.0 i Oslo, som tar for seg digitalisering for BAE-sektoren. Konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering har å by på for de ulike aktørene i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Her finner du mer om konferansen og påmelding.

 

 

Ill: Pixabay


Prosjekter består av mennesker - populært tema i vårens mastergrader

Vi har intervjuet to studenter som tar den internasjonale mastergraden Project Management ved NTNU for å få et innblikk i problemstillingene masteroppgavene som de utarbeider nå i vår.

Omfavner mangfoldet i prosjekter

Vi møter først Marie Daden fra Frankrike. Hun har tidligere en generell ingeniørgrad med spesialisering i bærekraftig energi. Som et resultat av samarbeid mellom hennes franske ingeniørskole, École Centrale Marseille, og NTNU får hun både en norsk og en fransk grad ved å gjennomføre sin mastergrad i Norge. Under utdannelsen i Frankrike deltok Marie i utviklingen av en mobil-app for en selvstendig næringsdrivende gjennom et junior konsulentselskap (et selskap som styres av studenter og utfører konsulentarbeid for bedriftskunder). Hun likte de forskjellige aspektene et prosjektet tilbød som kommunikasjon med kunde, kontraktstrategi, prosjektstyring, kvalitetssikring, osv. Motivasjonen til en utdannelse innen prosjektledelse var på plass.

Overgangen fra fagspesialist til prosjektleder

Prosjektledere velges ofte fra tekniske eksperter som har vist seg dyktige, men som kanskje mangler egenskapene som trengs for å en leders plikter. Marie intervjuer i sin masteroppgave ti franske prosjektledere med bakgrunn som ingeniører og skal analysere deres erfaring med overgangen fra en teknisk hverdag til en leders hverdag. Til nå har hun funnet at mellommenneskelige  ferdigheter har stor innvirkning på grad av suksess. Et intervjuobjekt mente at 90% av et prosjekts suksess avhenger av disse ferdighetene. De fleste virksomheter gjennomfører opplæring for å heve lederkompetansen, men mange sliter med å gjennomføre det de lærer i praksis forteller Marie.

Vil jobbe med mennesker

Karl Martin Flåterud har en bachelorgrad i Elektro med spesialisering i automasjon fra Universitetet i Stavanger. Erfaring med arbeid i linjeforeninger, nestleder i IASTE og leder av PROMAN, viste han at en helhetlig tilnærming til prosjekter og produkter var mer interessant enn dyp teknisk innsikt. Muligheten prosjekter gir til å jobbe med mennesker i tverrfaglige team ble avgjørende da Karl Martin valgte mastergraden i Project Management.

Leverandørinvolvering i produktutviklingsprosjekter

Hvilke leverandører bør involveres til hvilke tidspunkt og i hvor stor grad? Karl Martin jobber i sin masteroppgave med å finne generelle kriterier som kan hjelpe virksomheter å komme frem til svar på disse spørsmålene. Til nå har han funnet at samspill mellom de tekniske avdelingene, som vet hvilke løsninger som trengs, og innkjøpsavdelinger, som har kontakt med leverandørene, er viktig for å sikre riktig leveranse. For at samarbeidet mellom virksomheten og leverandøren skal føre til innovasjon må først de interne aktørene finne sammen på en god måte forteller han.

Vi ønsker Marie og Karl Martin lykke til videre med oppgavene og håper på interessante resultater.

Ønsker du å høre flere historier om mastergradsstudenter, eller vite resultatene fra de to masteroppgavene som er presentert over? Ta kontakt med PROMAN.

Les mer