BAE-nytt: Nordisk samverkan

18 forskere fra alle nordiske land (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island) deltok aktivt i workshop om «Procurement research in construction» sist mandag og tirsdag.

Procurement er i denne sammenhengen et vidt begrep som inkluderer deler av governance/eierstyring, anskaffelser/innkjøp og kontrahering/kontrakt. Formålet var å styrke det nordiske samarbeidet og utvikle potensielle nye FoU-initiativ. Det ble arbeidet konkret med tre ulike skisser som kan bli fremtidige søknader.

Workshopen ble støttet av BAE-programmet og inngår i arbeidet frem mot en SFI-søknad om digital og innovativ byggeprosess.


SpeedUp sluttkonferanse 6. november

Prosjektet SpeedUP avsluttes med en egen konferanse som finner sted i Oslo den 6. november. Konferansen er åpen for prosjektets deltakere og partnere, samt medlemmer av Prosjekt Norge.  Påmelding HER.

PROGRAM:

 • Hvilken nytte har vi hatt av dette prosjektet? v/Forsvaret
 • SpeedUP – rask reise fra start til slutt, v/Agnar Johansen, prosjektleder SpeedUP
 • Nytten av slike prosjekt v/Einar Michelsen OPAK
 • Konseptvalgutredning for skolebygg i Oslo – et bidrag til mer vellykkete prosjekter? v/Eli Tufto
 • Verdien av å jobbe sammen, v/Margit Hermundsgård
 • Raskt i riktig retning! v/Andreas Økland
 • Hva har vi lært? Bedriftspanel v/debattleder: Reidar Gjersvik
 • Avslutning v/Bjørn Andersen

 

Om prosjektet:

"SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017."

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program ("Brukerstyrt innovasionsarena").

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne."

Kortere gjennomføringstid – SpeedUp

Mer om SpeedUp

 


Bygg.no: Prosjekt 2018 og mer effektive prosjektprosesser

7. november braker det løs på Ullevaal.  Jan-Henry Hansen i OPAK er årets konferansier.

Effektive prosjektprosesser og gevinstrealisering står i sentrum når Prosjekt Norge arrangerer sin årlige prosjektkonferanse i Oslo 7. november.

Les mer på bygg.no

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


Bransjeklynge Energi: Vi tar pulsen på prosjektfaget og deler de nyeste erfaringene

Bransjeklynge Energi, Scandic Byporten, Oslo 27.9.2018

HENSIKT MED SEMINARET
 • Dele erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer når det gjelder gjennomføringsmodeller for store investeringsprosjekter
 • Prosjekt Norge etablerer en bransjeklynge for energi, som skal fokusere på prosess og gjennomføring av investeringsprosjekter.
 • Seminaret er en åpen invitasjon til eksisterende og potensielle partnere i Prosjekt Norge til å bli med i den nye bransjeklyngen.
HVA ER BRANSJEKLYNE ENERGI?
 • En av tre bransjeklynger under Prosjekt Norge
 • Favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og –distributører, andre infrastruktureiere og utbyggere, samt produsenter innen fornybar energi og energiforbrukere.
 • Dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samt identifisere nye muligheter til å forbedre disse prosessene
  • Gjennomføre aktiviteter for kunnskapsdeling og læring
  • Initiere og gjennomføre forskningsprosjekter

 

 


OSCAR og Verdihjulet

Ingen konklusjoner i forskningsprosjekter for optimale gjennomføringsmodeller er evigvarende

OSCAR-prosjektet lanserer resultatet i en veileder med navnet «Verdihjulet» som tegn på at det ikke er statisk men dynamisk.

Tidligfasen med sin kravspesifikasjon (input) er av vesentlig betydning for sluttresultatet, dvs selve bygget (output). Veien dit kan ha mange delprodukter i ulike faser (throughputs).

OSCAR-prosjektet, og dermed Verdihjulet, er en veileder for å komme over broen mellom tidligfase og bruksfase uten å ta stilling til hvordan man skal gå. Gjennomførings-prosessen, som funksjon av anbuds-, entreprise- og kontraktsform, vil alltid være prosjekt-, geografi- og tidsavhengig.

Utvikling av verdifulle bygg krever at man ser utover egen prosjektnavle og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Man ser nå mer og mer at kravspesifikasjon inneholder mål som først kan etterprøves over tid.

Verdhjulet har begynt å rulle, se www.verdihjulet.no. I tilknytning til arbeidet er det gjennomført en rekke bachelor- og masteroppgaver samt skrevet en rekke artikler. Alt dette finnes på www.oscarvalue.no.

 

Basert på innlegget i bygg.no "OSCAR-hjulet har begynt og rulle" av Svein Bjørberg i Multiconsult.

Prosjekt Norge er involvert i prosjektet for å bistå med spredning av resultatene. Se mer her.


KVANTESPRANG OG DELINGSØKONOMI 29. august

Idéverkstedet som ble avholdt 25. april  hadde mål om produsere nye ideer til

nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare FOU-prosjekter.

Arbeidsgruppene deltok med stor engasjement og man valgte ut 5 idéer for videre oppfølging. Vi inviterer nå til diskusjon av første skritt på veien mot initiativ/prosjekt til følgende to:

-      VERKTØYKASSE FOR KVANTESPRANG

-      DELINGSØKONOMI I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET

Dette vil foregå i Oslo hos arkitektkontoret tegn_3 (Lilleakerveien 8, 0216 Oslo) den 29. august, henholdsvis kl 10:00-12:00 og 13:00-15:00.

Mer informasjon finner du her:

Kvantesprang

Delingsøkonomi

Påmelding i aktivitetskalenderen.


Partnerforum 2-18 den 23. august

Årets andre partnerforum vil foregå på Oslo Lufthavn. Formiddagen vil være i regi av vår partner AVINOR, med bl.a. guidet tur og omvisning.

Ettermiddagsøkta vil i hovedsak bestå av et leverandørseminar med bl.a. følgende tema

 • Strategi rundt kontrakter og valg av leverandører
 • Konsekvenser for norske kontra utenlandske leverandører
 • Samfunnsnytten av investeringer

Partnerforumet er forbeholdt våre partnerbedrifter.