VDC - Presentasjoner og opptak fra Deep Dive 14.04.21

14. april 2021: VDC Deep Dive TEMA: Praktisk bruk av involverende planlegging | Reduksjon av variasjoner i prosjektet

 Martin Fisher  viste effekten av å redusere variabler i prosjektgjennomføringen.

Hvordan lede prosjekter med bruk av metoder fra produksjonssystem og benytte det i en prosjekteringsprosess. VDC arbeidsmetodikken har som mål å hele tiden benytte de beste metoder og verktøy for å skape en flyt og prosess som gir merverdi for sluttbruker.  Det ble presentert et NCC prosjekt hvor det brukes involverende planlegging og vist praktisk bruk av involverende planlegging i prosjekteringsfasen.

Thomas viste hvordan involverende planlegging kan gjennomføres; hvordan involvering gir et felles eierskap, forståelse og forpliktelse til prosjekteringsløpet.

Fokusområder er blant annet; Unngå dårlige leveranser på grunn av dårlig planlegging. Planlegg så utilsiktet variasjoner i prosjektet reduseres. Hva trigger et ICE-møte? Hvordan sikre at alle i teamet har en klar forståelse av stegne og leveransene til alle?

PPM (Project Production Management) et viktig element av VDC rammeverket (Virtual Design and Construction)

Presentasjonene:

 

Opptak av presentasjoner fra Eilif Hjelseth (NTNU), Martin Fischer (Stanford University) og Thomas Iversen (NCC):

https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=33b55d6f-57fa-4d7b-82aa-ad0a0131d5ae

og oppsummering av øvingen med Thomas Iversen: https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ea40805a-cb02-4898-94fc-ad0a0130ad20

Det var 140 deltaker på Deep-Diven.

 

Tema onsdag den 21.04.21 er: Erfaringer fra VDC-implementering, og presenteres av Lars Chr. Christensen fra multiBIM og  Henning Vardøen fra Bane NOR, mentorer på 2019-20 kurset

Spørsmål? Ta kontakt med Eilif Hjelseth


Meldt deg på Partnersamling 7. april? Om morgendagens prosjekter og prosjektledere på Vippa Oslo

Fokus på morgendagens prosjekter og morgendagens prosektledere, «NextGen!»

Les mer, meld deg på og bli med!

Et nyttig og hyggelig avspark før påskeferien 🙂

Eksklusivt for partnere i Prosjekt Norge.

Gjennom ulike innlegg og diskujonsgrupper ser vi på hva vi mener er viktig for morgendagens prosjekter fra flere ulike vinkler

 • Verdien av samarbeid og erfaringsutveksling mellom ansatte med ulike erfaringsnivå og kompetanse – viktigheten av å slippe til nyutdannede
 • Innovativ forretningskultur – hvordan fremtidens bedriftskultur kan brukes som en nøkkel til suksess
 • Digital kommunikasjon og samhandling – hvordan kan vi få mest mulig ut av dette?

Vi lar oss inspirere av dyktige folk som Kaja Skovgård- Hansen, driver av Vippa, Caspar Clees, CSO i Eease og Audun Flaget Aasen fra Veidekke:

Programkomitéen NextGen består av denne dyktige gjengen med mer eller mindre ferske prosjektfolk: Fredrick Olshausen, Dan Åge Hoem, Ida K. Riisdal Sjøthun, Sigurd-Martinius Stray og Håvard Blø. De vil bidra bla.a. til diskusjoner og gruppearbeid. Her blir det virkelig erfaringsutveksling i fokus:

Oppfordring!

Videresend denne invitasjonen til nye og gamle prosjekt-kolleger i din organisasjon og få gjerne med minst én som representerer neste generasjons prosjektledere.

Dette er gratis og eksklusivt for partnerne i Prosjekt Norge. La oss hylle våren og fylle Vippa! 


KA Digital Samhandling - Digitalisering av anleggsektoren

Gjest: Gunnrid Kjellmark, SINTEF Digital.  Om behovet for data-innsamling fra ulike kilder – og mulighetene for økt erfaringslæring og kontinuerlig forbedring.

Lenker:

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel. Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Gunrid Kjellmark, forskningsleder i SINTEF Community. Gunrid har en master i prosjektledelse og anleggsteknikk. Hun startet i SINTEF i 2010, jobbet med betongteknologi og betongprøving fram til 2016. Ble så forskningsleder og ledet betonggruppa fram til 2018. I denne perioden jobbet hun mye med tiltak for å bedre miljøprofilen til betongmaterialet. I 2018 ble hun forskningsleder for en nyopprettet gruppe som skulle jobbe mer mot anlegg og infrastruktur, med stort fokus på bærekraft og grønn anleggssektor. Også i anleggssektoren er digitalisering identifisert som en viktig driver for å nå bærekraftsmålene i næringa, så Gunrid ble motivert til å starte på en doktorgrad om det høsten -21, etter at SINTEF lyste ut stipendmidler til dette høsten 2020.


KunnskapsArenaen Prosjektplanlegging starter opp igjen 2. mars

Kunnskapsarenaen Prosjektplanlegging starter opp igjen 2. mars med et innledende Teamsmøte. Alle som er interessert bes om å melde seg på for å få tilsendt link til møtet.

Deltagerne får mulighet til å komme med innspill og forslag på både tema og innledere.

Sammen jobber vi for å løfte kvaliteten på prosjektene både med hensyn til lønnsomhet og bærekraft.

Hilsen fra Tore:

Hei alle venner av prosjektfaget. Håper dere alle har kommet helskinnet gjennom Corona-årene. Vår KunskapsArena Prosjektplanlegging har ligget i dvale i 2021, blant annet fordi jeg har vært prosjektleder igjen og hatt hendene fulle. Flere har tatt kontakt med Prosjekt Norge om å komme gang igjen – og dette er et forsøk på å få til det. Det ligger an til delvis åpning av samfunnet igjen akkurat i dag, positiv stemning og mye optimisme – la oss satse på at vi ikke får flere «setbacks». Etter hvert håper vi å komme tilbake til fysiske møter og kanskje tilhørende smørbrød også.

Vi inviterer Prosjekt Norges partnere* til et reoppstartsmøte for KunnskapsArena Prosjektplanlegging 2. mars 1005-1125 på Teams. Du får tilsendt lenke når du melder deg på. Hovedhensikten er å reetablere kontakt mellom medlemmene. Jeg vil ha en åpning med litt historikk om gruppen vår og et lite innlegg om prosjektfaget. Deretter blir det idédugnad på framtidige tema vi kan ønske å diskutere – og hvorledes vi skal legge løpet.

 


Foto, kilde: Tom BM på byggeplassen 17.12.21

Nytt Vann 2040 med god prosjektgjennomføring – nå følger vi også Klosterenga Park

Prosjektet har gående 3 utviklingsprosjekter, henholdsvis på Romerike, i Bergen og i Oslo. Disse følger vi for å få til økt utvikling og deling av prosjektgjennomføringskompetanse innenfor samspill og tiltak for bedre klima og bærekraft.

Det siste utviklingsprosjektet er Klosterenga Park i Oslo. Dette er allerede en del omtalt i media og har særlig vektlagt hvordan man kan få til klima- og bærekraftvennlig prosjektgjennomføring.

Nytt vann 2040 vil følge prosjektet, se på hvordan klima/bærekraft er tatt inn som et viktig kriterium i kontraktsinngåelsen-/evaluerings-kriteriene og hvordan man gjennom byggemøter og prosjektmøter følger opp de gode intensjoner som er lagt. Resultatene deles gjennom en arena i vannbransjen for kommuner og IKS er i regi av Prosjekt Norge hvor disse sammen med en del interesse-organisasjoner møtes 4 ganger i året. Mellom møtene legges det arbeid i utviklingsprosjektene for å gi og få innspill og resultater til arbeidet i arenaen.

Klosterenga Park, stikkord:

  • Prosjekt- og byggeledelse, VAV
  • Anleggskontrakt 75 mill kr
  • Entreprenøren med høyest vekt på miljø vant, miljø evaluert 30 %
  • Utslippsfri anleggsgjennomføring
  • Ombygde anleggsmaskiner til helelektrisk drift
  • Delvis åpning av Hovinbekken
  • Etablering av skulpturpark (Bård Breivik) med vann som et hovedtema

Aktuelle lenker:

Artikkelforfatter: Tom Baade-Mathiesen


Digitalisering av BAE-næringen Del 2 Designdrevet innovasjon. 12 januar -22

Hvordan kan vi bruke designdrevet innovasjon til å sammen komme riktig ut fra hoppkanten?

I webinar 2 i serien Digitalisering av BAE-næringen, i samarbeid med Devoteam og buildingSMART, hadde vi gleden av å høre Marianne Stokke fortelle om hvordan vi må legge om kursen og jobbe dobbelt så raskt for å skape nødvendige endringer som kommer næringen, sluttbrukeren og samfunnet tilgode. Marianne presenterte metoder og eksempler på å få til endring.

Det var stor oppslutning om webinaret.  Dette var veldig interessant og tiden gikk altfor fort, men du finner lenker til opptak og presentasjon i neste rute.

Lenker:


Marianne Stokke, Design director fra Manyone. Marianne har faglig ansvar for tjenesteutvikling i Manyone Oslo. Hun har over 20 års erfaring med designdrevet innovasjon fra offentlig og privat sektor.


Minneord til Kjell Austeng

Olav Torp, på vegne av Faggruppe Byggeprosess ved NTNU og andre kollegaer og venner ved NTNU, har skrevet et minnord til Kjell Austeng, som her gjegis i sin helhet:

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Kjell Austeng, vår kjære venn og kollega gjennom mange år, gikk bort søndag 5. desember etter lang tids sykdom. Kjell ble 78 år gammel.

Kjell kom til NTH/NTNU i 1984, etter å ha jobbet 10 år i kraftbransjen og i Selskapet for industrivekst (SIVA). Hans praktiske tilnærming har hele tiden preget hans måte å undervise og forske på.

Kjell hadde sentrale bidrag i å utvikle prosjektledelse som fagområde ved NTNU og i Norge, gjennom sentrale bidrag i blant annet forskningsprogram som PS2000 og Concept, samt gjennom Norsk Senter for prosjektledelse/Prosjekt Norge og Etter- og videreutdanningsprogrammet i prosjektledelse.

Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring i prosjekter er et område hvor Kjell hadde spesielt fokus. Kjell hadde en helt sentral rolle i utvikling av dette fagområdet ved NTNU, men også for industrien og spesielt aktører som Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg. Metoder Kjell utviklet benyttes fortsatt aktivt i store statlige prosjekter for at prosjektene skal ha et godt kostnadsestimat og god styring av usikkerhet.

Kjell fungerte som en mentor for kollegaer, men også for mange studenter. Kjell var faglig sterk, positiv, nysgjerrig/lærevillig, omtenksom, tenkte på andre foran seg selv, men kunne også noen ganger være bestemt. Et eksempel på det siste var når en av hans masterstudenter ville gi opp og ikke levere masteroppgaven, hvorpå Kjell bestemt sa at hvis studenten trodde at det var bare å gi opp så trodde han feil. Masteroppgaven ble fullført, men det var nok mest av hensyn til studenten at Kjell sa det slik han gjorde.

Når han ble pensjonist i 2008 fortsatte Kjell å bidra mye, både med sensur, i etter- og videreutdanning, men også i oppdrag. Han var helt sentral i et prosjekt med Strålsikkerhets­myndigheten i Sverige om usikkerhet knyttet til nedbygging av Svensk kjernekraft.

Når Kjell ble alvorlig syk holdt vi fortsatt kontakt og han viste fortsatt interesse for hva som foregikk i fagmiljøet.

Vi vil alle takke deg for det du var for dine kollegaer og for fagmiljøet.

Vennlig hilsen Olav Torp på vegne av Faggruppe Byggeprosess ved NTNU og andre kollegaer og venner ved NTNU.