Vellykket CoP-møte om VDC - Virtual Design Construction

Det var godt oppmøte og engasjement på CoP innen VDC. Under professor Eilif Hjelsets sedvanlige gode ledelse, ble engasjementet og det faglige utbyttet godt.

Øyvind Børstad fra HENT og Tor Sporsem fra SINTEF bidro med gode eksempler på anvendelsen av VDC.  Det kom tydelig frem at VDC har en menneskelig dimensjon som er avgjørende for funksjonaliteten.

Det var stor enighet om at denne gruppen skal fortsette, og neste møte vil holdes hos Statsbygg i løpet av februar 2020, og det ble uttrykt ønske om minst 4 møter i løpet av året. Tema for neste møte vil dreie seg om samspill og målinger.

Ta kontakt dersom du har interesse av å bli med her.

 

 

 


Vel gjennomført jubileumskonferanse: Prosjekt Norge 20 år

bygg.no
bygg.no

Prosjekt 2019 ble vel gjennomført med fornøyde deltagere.

Prosjekt Norge arrangerte sin årlige prosjektkonferanse med vel 200 deltagere påmeldt. Siden Prosjekt Norge hadde 20-års jubileum ble det en festforestilling fra morgen til kveld. En stor takk til alle som bidro og en spesiell takk til årets konferansier Egil Skavang som loset oss trygt gjennom dagen.

Vi er stolte og ydmyke over all den gode responsen vi har mottatt i ettertid. Det har vært stor etterspørsel etter presentasjonene.  De finner du under fanen «Prosjektkonferanser», her: PRESENTASJONER PROSJEKT 2019.

Det innholdsrike programmet la i hovedsak vekt på at ENDRING har blitt normalen og at det krever HANDLEKRAFT. Vi stilte oss blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan fremmer ledelse og organisering handlekraft?
  • Hvordan kan høy-innovative prosjekter etableres og gjennomføres på en god måte?
  • Hvordan kan prosjektmedarbeidere dyktiggjøres til å stå i endring?
  • Hvordan kan digitale verktøy understøtte samhandling og beslutningsprosesser i prosjekter?

Til å hjelpe oss å finne svar hadde vi fått med oss et stort knippe dyktige og ikke minst inspirerende innledere:

Harald V. Nikolaisen, Statsbygg og Ståle Rød, Skanska: Mot til å se «the grand Challenge» Prosjekt – en nøkkel for å møte klimautfordringene

Hilde Tonne, Chief Innovation Officer, Ramboll Group: Mot til endring – Innovasjon i globale virksomheter

Andrew Davies, Professor, UCL: 09:50 Mot til innovasjon Innovasjon og læring i megaprosjekter

Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor: Mot til å lede – Prosjektbaserte virksomheter trenger modig ledelse

Janeche B. Borander, utviklingssjef Arkitektbedriftene: Kraft til å skape verdi – gjennom arkitektur som endrer

Lena Bygballe, førsteamanuensis, BI: Samarbeid og kollektiv læring for klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Erik A. Dammen daglig leder Proptimum: Kraft til å bedre prosjektene Den som intet våger intet vinner

Preben Carlsen, daglig leder Sandkassa: Hvordan konvertere samfunnsproblemer til nye forretningsmuligheter. Lærdommer fra startup knyttet til digitalisering og bærekraft

Madeleine T. Skjølås, avdelingsdirektør, Stefan Sjøholt-Hawkins, prosjektleder og Arne Walaas, prosjektleder.  Alle fra Statsbygg, fjorårets vinner av Årets prosjekt.  Kraft til økt verdiskaping: systematisering og standardisering

Jarle Skrebergene, Vice President , Cognite og Jon Lereim, professor II, BI: Digitaliserte beslutningsprosesser i og rundt prosjekter. Når er de støttende?

Jo Røislien, professor UiS/UiO, Er mer informasjon alltid bedre for prosjekter? «Big Data» svaret – eller et nytt spørsmål?

Eirik Norman Hansen, foredragsholder/rådgiver, Om digitaliseringens endring av prosjekter, forretningsforståelse og mennesket

Arne Krokan, professor, NTNU, Dataspill som gir viktig kompetanse i prosjekter – ledelse og samhandling

Jan Christian Vestre, daglig leder, Vestre, Hvordan få folk med på store endringsprosesser? 

Kathrine Aspaas, journalist/forfatter, Den emosjonelle revolusjon – mennesket i Industri 4.0 Kan kunstig intelligens gjøre verden varmere?

 

ÅRETS PROSJEKT 2019 gikk til Powerhouse Brattøra.  Det er et av få fyrtårnsprosjekter i Norge som er grensesprengende med klima, energi og miljø som premissgivere for design, bygging og drift. I forhold til resultatparametere ble dette teknisk krevende prosjektet fullført på tid, under opprinnelig kostnadsestimat og er i praksis 100% utleid med svært positive brukertilbakemeldinger. Powerhouse Brattørkaia er et prosjekt som demonstrerer at det er mulig å kombinere høy innovasjonsgrad, kvantesprang innen et byggs miljøavtrykk og overholde de klassiske resultatmålene.

ÅRETS FORBILDE 2019 – konferansens jubileumspris – gikk til SfS BA – Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Sfs BA ønsker å bidra med konkrete problemstillinger, innovasjoner og verktøy. Deres visjon er: En skadefri bygge- og anleggsnæring, og strategien er samarbeid. De setter samarbeid, ledelse og kultur på agendaen, og bidrar til at du som leder får verktøy og inspirasjon.  SfS BA er en unik etablering av et samarbeid for å ta tak i en av de viktigste utfordringene for byggenæringen, og som sådan et forbilde for hvordan næringen kan ta tak i sine utfordringer.

I anledning dagen ble det på tampen arrangert et boblende vorspiel hvor vi fikk besøk og tale av Olav Bolland, dekan på IV-faktuletet ved NTNU. Kvelds-arrangementet fortsatte med middag og lystig underholdning i restaurant Panorama.

Vi gleder oss allerede til neste prosjektkonferanse.  Følg med på prosjektnorge.no.


RIF og Arkitektbedriftene lanserer samspillsveileder

Sakset fra bygg.no:

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) lanserer i disse dager en samspillsveileder. Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper.

RIF og AiN ønsker med veilederen å gi sitt bidrag til utviklingen av de nye samarbeidsformene der gjensidig samarbeid for balansert måloppnåelse er målet. Veilederen er gratis tilgjengelig på hjemmesidene til både RIF og Arkitektbedriftene.

Veilederen inneholder også forslag til to ulike kontrakter som kan benyttes. Den ene i en samspillsentreprise basert på en prosjektallianse og den andre i en byggherrestyrt samspillsentreprise. Målgruppen for veilederen er byggherrer som vurderer å benytte de nye samarbeidsformene i sine bygge- og anleggsprosjekter. - Veilederen er rettet mot offentlige og private byggherrer, entreprenører, prosjektleder- og rådgiverfirmaer, og andre som bistår byggherrer ved valg av gjennomføringsmodeller, sier Egil Skavang, adm. direktør i Arkitektbedriftene i en kommentar til veilederen.

Fokuset på nye gjennomføringsmodeller og derunder samspillskontrakter er økende. Årsakene er mange. - Det er behov for å redusere konfliktnivået, redusere risikoen for forsinkelser og overskridelser for byggherrene, samt sikre positiv verdiskapning for prosjektdeltakerne. Vi tror at et sentralt tiltak for å oppnå disse målene er å endre på kontraktsformene som stort sett benyttes i næringen. Når både byggherren, utførende og prosjekterende har felles mål og incentiver vil prosjektene ha større sannsynlighet for suksess, kommenterer Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Samspillsveilederen vil bli grundig gjennomgått på et åpent frokostmøte på nyåret.


Disputas 25.11. Gro Holst Volden: Up-Front Governance of Major Public Investment Projects

Gro Holst Volden har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for bygg- og miljøteknikk, innlevert avhandling med tittel:
«Up-Front Governance of Major Public Investment Projects»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:
• Professor Terry Williams, University of Hull, UK
• Professor Jennifer Whyte, Imperial College London, UK
• Førsteamanuensis Olav Torp, NTNU
Førsteamanuensis Olav Torp ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen vil bli holdt i Disputasrommet, Gløshaugen, 25.11.19 kl. 10:15 over oppgitt tema:
«Why do governments carry out big projects, how successful are they, and why does the public think they always fail?»
Disputasen vil bli holdt i Disputasrommet, Gløshaugen, 25.11.19 kl. 13:15.
Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Ola Lædre, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveiledere har vært professor James Odeck, Institutt for bygg- og miljøteknikk, og professor Tore Haavaldsen, Institutt for bygg- og miljøteknikk.


Flunkede ny CoP for VDC - 14. november i Oslo

Nå har du mulighet til å bli med fra starten.

Det første møtet blir hos NTNU Oslo,  Øvre Vollsgate 7, torsdag 14. november 2019 kl. 12:00 -15:30

(Lunsj fra 11:30)

«VDC – et rammeverk for bedre prosjektplanlegging og -gjennomføring i praksis»

 

Plan og tema om kommende møter tas opp på samlingene – slik at disse blir best mulig tilpasset næringens behov.

AGENDA (med forbehold om endringer):

11:30 – 12:00     Enkel lunsj

12:00 – 12:35     Info om opprettelsen av CoP for VDC. Status for bruk av VDC i Norge, utfordringer og muligheter, ved professor Eilif Hjelseth fra NTNU. Inkluderer nettbasert spørreundersøkelse fra deltakerne

12:35 – 12:50     Hvordan vet vi om VDC fungerer? Presentasjon av «Målenettverket» og tilsvarende forskningsprosjekter, ved Tor Sporsem fra SINTEF

12:50 – 13:30     «VDC in a nutschell»  med norsk praksis – presentert av prosjektleder Øyvind Børstad fra HENT

13:30 – 13:45     Pause / Telefoner / Nettverking

13:45 – 14:30     Resultater fra første spørreundersøkelsen. Erfaringsdeling og forskning. Hvordan få frem beste praksis på en måte som bidrar til forbedringer i praksis,  ved Eilif Hjelseth

14:30 – 15:00     Tiltak og tema for kommende samlinger. Diskusjon i grupper og felles oppsummering

15:00 – 15:30      Oppsummering

15:30 – 16:00      Nettverking


Godt gjennomført fagdag om usikkerhetsledelse hos FMA 10. oktober

Det ble et vellykket arrangement på Militærhospitalet på Grev Wedels plass  i Oslo den 10. oktober. Tusen takk til vertskapet!

Dagen var spekket med interessante innlegg og i pausene ble det livlige og engasjerte samtaler.

Pdf-filer av innleggene finner du her:

Første del av fag-dagen ble avsluttet med en paneldebatt som reflekterte om veien videre med fokus på at  prosjektene blir stadig større, mer komplekse og usikre.
Hvilke muligheter ligger i dette, hva bør utvikles av kunnskap for å håndterer slike prosjekter?

Del 2 bød på en imponerende omvisning i det som skal bli Norges nye nasjonalmuseum.

65.000 kvm, mer sikkert enn Norges Bank, mer spektakulært enn Operaen og til en pris av ca 6 MRD NOK,  ved prosjektdirektør Steinar Støre, Statsbygg.


NB Utsatt! Lone Ramstad og Ståle Gjersvold: Interessenthåndtering i krevende/kontroversielle prosjekter.

Vi må dessverre utsette frokostseminar om interessenthåndtering i krevende prosjekter!!

Oppdatering følger…….

 

PROGRAM

Frokost og mingling

Interessenthåndtering i kontroversielle prosjekter ved Ståle Gjersvold, konserndirektør i Trønderenergi

Følgeforskning for E18 Dørdal-Grimstad, erfaringer fra interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven ved Lone Sletbakk Ramstad, seniorforsker ved SINTEF Digital

Diskusjon

Begrenset antall plasser. 


Eilif Hjelseth er faglig leder for CoP Virtual Design and Construction (VDC)

Til daglig er Eilif professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. BIM er deling i av informasjon – og BIM i praksis har derfor fokus på samarbeid og nye prosesser. Her er VDC er nyttig rammeverk for å få til en helhetlig løsning.

Eilif er emneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge som gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU og NTNU – Stanford Center for Professional Development. Her deltar over 200 fagpersoner, støttet av 20 mentorer, på en ettårig VDC-sertifiseringskurs. Kurset er svært praktisk rettet og alle prosjektoppgaver gjennomføres i reelle prosjekter i egen organisasjon – og utvikling av et faglig fellesskap.

Beskrivelse

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk for helhetlig prosjektering og prosjektgjennomføring. I dette rammeverket inngår følgende elementer:

·      Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering – ICE)

·      Bygningsinformasjons-modellering (BIM)

·      Prosess- og produksjonsledelse (PPM)

·      Målstyring (Metrics)

·      Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

Hver av disse elementene bygger videre på beste praksis fra etablerte fagområder – der VDC er rammeverket som binder dette sammen til en helhet. Du bruker derfor mye av det du kan – men setter det sammen på en ny og helhetlig måte – der alle elementer er med i større eller mindre grad.

Digital støtte er sentralt i gjennomføring av VDC, det er her «Virtual» kommer inn. Aktiv bruk av digitale løsninger i prosjektering og produksjons planlegging, gjennomføring (inkluderer samarbeid, dokumentasjon og måling) medfører at du først dette digitalt og deretter i praksis.

Selv om hvert at de fem VDC-elementene legger vekt på bruk av metoder, prosedyrer og digitale verktøy, så er det kompetanse og samspill mellom alle mennesker som er engasjert i prosjektet. VDC er et rammeverk som benyttes like godt på bygg som på anleggssiden. Det engasjerer også alle roller i prosjektene. Dette bidrar til at man i større grad både gjør de rette tingene -og gjør det på rett måte.

VDC er en tverrfaglig samarbeidsformer også skape et grunnlag for mer forpliktende samarbeid mellom alle involverte parter som vil få konsekvenser for både forretningsforståelse, kontraktsutforming, konfliktløsing. Effekten av dette blir større desto flere som benytter VDC som rammeverk.

Endring av praksis i prosjekter er ikke noe du kan gjøre alene!

CoP (Community of Practices) innen VDC er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å kunne dele erfaring og bidra til deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.

Hold av datoen: 1. møte går av stabelen den 14. november i NTNU’s lokaler i Oslo, Øvre Vollgate 7.  (Egen sak for agenda og påmelding er under utarbeidelse)

 


Anbefalt litteratur: Project Risk and Opportunity Management - Mulighet i usikkerhet

Effektiv risiko- og mulighetsstyring er nøkkelen til vellykket levering av ethvert større ingeniør- og byggeprosjekt

Denne boka ser på hvordan alle involverte kan håndtere risiko og utnytte mulighetene som usikkerheten byr på. Forfatterne fremhever at usikkerheter bør styres i stedet for å unngå. Boka vil se på enkle prosjekter med et lite team, til megaprosjekter der noen hundrevis av mennesker er involvert, og konsekvensene av forsinkelser eller uforutsette kostnader. Selv om de åpenbare risikoer kan planlegges, argumenterer forfatterne for at det ofte er mulighetene i disse situasjonene som kan ha uutnyttet potensial. Det handler om mulighetsstyring sett fra eierens perspektiv.

Boka vil være en uvurderlig ressurs for de som studerer ingeniørstudier både på studium og videreutdanning og angi måter prosjekter skal styres fra planlegging til fullføring. Boka er også et flott verktøy for de som jobber i prosjektledelse og byggebransjen. Selv om det er mange bøker som viser effektiv byggeledelse, er denne den første i sitt slag som understreker at det er muligheter i usikkerhet og mulighet i det uventede.

Forfattere: professor Agnar Johansen, professor Nils Olsson, professor Georges Jergeas og professor emeritus Asbjørn Rolstadås.

Se forøvrig https://www.prosjektnorge.no/fagdag-om-usikkerhetsledelse/