10th Nordic conference on construction economics and organization

Prosjekt Norge (NTNU) gjorde mye av seg på programmet, blant deltakere og til og med på banketten. NTNU hadde til sammen den desidert største kontingenten fra et universitet på denne konferansen. Ikke rart arrangøren Tallin University of Technology var godt fornøyd.

 

Det viktigste ved denne konferansen, i tillegg til å pleie det aktive nordiske nettverket av forskere, er å slippe til doktorkandidater på en treningsarena der de kan møte kravene i internasjonale konferanser – før de gir seg i kast med de store internasjonale arenaene. Denne konferansen hadde ca. 70 deltakere fra alle de nordiske landene, Baltikum, UK, USA, Nederland, Italia, Kina og Sør Afrika. Den norske kontingenten talte 12 navn, alle direkte eller indirekte knyttet til Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge og BAE-programmet er tett knyttet til denne konferansen. Konferanseserien som var i Trondheim i 2013 tilhører fagfeltet Construction Management, eller prosjektledelse i bygg og anlegg. De gjennomgående temaene i år var

 • innovasjon
 • prosjekteringsledelse
 • digitalisering/BIM
 • kunnskapsledelse
 • prosessoptimalisering
 • gjennomføringsmodeller
 • kriminalitet i byggebransjen

 

Det var spesielt mange norske bidrag på de to sistnevnte. Nivået var jevnt og høyt på alle bidrag.

Vi er også representert i styret for CREON (organisasjonen for nordiske forskere som står bak konferanseserien) https://creon-net.org/. I generalforsamlingen etter konferansen gikk Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg av etter åtte år i styret og Marit Støre Valen tok over som norsk styrerepresentant.  For å øke engasjementet fra yngre forskere ble det også bestemt at to PhD-kandidater skal få plass i styret. Navn på disse er ikke klar ennå. Neste konferanse i serien er i København i 2021.

Bildene viser henholdsvis debutantene Teresa Beste, Ida Marie Tvedt, Sondre Evjen, Tina Åsgård, Gustav Gunnerud og Per Fridtjof Larssen,  som alle holdt gode foredrag.


FERDIG! Seminar 2 vil foregå hos HENT Entreprenør, Fornebu, 05.09.2019

Det er  gjennomført et informasjonsmøte og et seminar i Ferdig! Kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse

Seminar 1 – Hydro Norge ASA, 11.04.2019
Det første seminaret ble gjennomført hos Hydro Norge ASA, Vækerø, 11.04.2019. Vi hadde besøk av Tor I. Hoel, ÅF Advansia, som delte sine erfaringer knyttet til arbeidet med Veileder for systematisk ferdigstillelse, og Julien Goutal, Norsk Hydro ASA, delte sine erfaringer med systematisk ferdigstillelse i sin organisasjon. Presentasjonene finner du her:

Seminar 1 - Hydro Norge ASA - 11.04.2019 - Systematisk Ferdigstillelse -...
Seminar 1 - Hydro Norge ASA - 11.04.2019 - Project completion - Julien ...

Seminar 2 – HENT Entreprenør AS, 05.09.2019 – Innkalling kommer!
Det andre seminaret i rekken blir gjennomført hos HENT Entreprenør AS, Fornebu, 05.09.2019. Vi starter med å informerer om status etablering av FERDIG!, og HENT fortsetter med å dele sine erfaring med implementering og bruk av systematisk ferdigstillelse i sine prosjekter. Innkalling med konkret agenda kommer i god tid før ferien, sett av tid i kalenderen!

Lenke til nettside for FERDIG!


Årets forbilde innen prosjektledelse. Hvem er det - du/dere?

Prosjekt Norge har en tradisjon med å utnevne Årets Prosjekt. I forbindelse med vårt 20-års-jubileum ønsker vi å gi utviklingen innen prosjektbasert sektor et løft ved å dele ut en jubileumspris til:

ÅRETS FORBILDE

innen prosjektledelse

 

Dere er herved inviterert til å komme med forslag til denne prisen.

Hvorfor vi ønsker å hedre årets forbilde?

 

Vi ser at feil eller grove utilstrekkeligheter skaper oppmerksomhet i media. Samtidig vet vi at gode eksemplers makt kan være stor og vil derfor legge til rette for at vi kan løfte frem de som gjør en god jobb. Prosjekt Norge ønsker å gi dem fortjent anerkjennelse og samtidig gjøre de gode eksemplene lettere tilgjengelig for andre.

Bli med til å bidra til en positiv utvikling innen prosjektfaget ved å melde inn gode bidrag til Årets forbilde.

 

Prisen kan enten gå til en person eller et firma/organisasjon. Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom ett eller flere av følgende kriterier:

 •         Gått foran når det gjelder å ta i bruk innovative løsninger innen prosjektledelse
 •         Motivert andre til å tenke nytt og gjøre ting på en annen måte
 •         Står frem som et praktisk eksempel på at innovasjon lønner seg

 

Oppgaven er enkel:
Gi en kort beskrivelse av hvordan vedkommende har umerket seg i forhold til ett eller flere av kriteriene ovenfor.

Det vil nedsettes en jury som vil rangere innkomne forslag.

Forslagene sendes til  senterledelsen@prosjektnorge.no innen 01.10.19

Prisen vil deles ut på konferansen Prosjekt 2019 den 6. november under jubileumsmiddagen.


CoP Prosjektplanlegging. Neste møte blir på BI Nydalen den 13.06

Tid: Torsdag 13. juni kl 11:30 - 15:00

Sted: BI, Nydalen, Oslo

Jan Terje Karlsen og Tore Allberg står som vertskap.

 • Basert på innspillrunden sist blir  programmet mer workshopinspirert. Vi kommer til å ta for oss et reelt prosjektcase og bearbeide forskjellige planleggingsaspekter ved dette.
 • PRINCE2 standarden har en rekke interessante aspekter som går på planlegging, og vi legger inn en kort orientering også om dette.

Dersom du ønsker å slutte deg til denne CoP-en, ta kontakt med Tore Aalberg.


Godt oppmøte og gode innlegg på COP-prosjektstyring på forrige møte den 28.03 hos Equinor på Fornebu

Mange gode innspill på videre framdrift.

 • Jasmina Sivertsen "Tidlig planlegging av prosjekter»
 • Helge Dahl Jørgensen "Digitalisering i Norge»
 • Robert Skaar  "Standardisering av planlegging – ILAP»

 


Velkommen til frokostseminar om verdiskaping, Trondheim den 16. mai

Midt-Norge er i sterk vekst, og regionen står ovenfor investeringer for mer enn 100 milliarder kroner i årene som kommer. Fokus på verdiskaping er større enn noen gang før – det skal skapes bærekraftige løsninger for samfunnet, effektivt og sikkert. Det vi utvikler og bygger i dag skal tjene samfunnet, eiere og brukere på best mulig måte – i lang tid fremover.

 

Alle snakker om verdiskaping, fordi det er viktig. Men hva legger vi egentlig i begrepet? Når har vi skapt verdi, og hvem er mottaker av denne verdien? Hvilket perspektiv og tilnærming til verdiskaping tar de ulike aktørene som bidrar i norsk samfunnsutvikling. Er det noen som faktisk tar det helhetlige samfunnsperspektivet, eller sier en seg fornøyd der prosjektet får utnyttet sitt kost/nytte-potensial?

 

WSP og Prosjekt Norge inviterer offentlige og private aktører i bygg- og anleggsbransjen til frokostseminar om verdiskaping

 

Du vil blant annet få høre E.C. Dahls Eiendom, Statens Vegvesen og Aker BP fortelle om sine filosofier og erfaringer knyttet til verdiskaping i prosjektgjennomføringen. I tillegg vil Ole Jonny Klakegg (NTNU/WSP) og Ingemund Jordanger (NMBU/WSP) innlede om gjennomføringsmodeller og verdianalyser.

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim
16. mai kl. 07:30-11:00

Program:
07:30  Frokost

08:00  Velkommen, Are-Magne Kregnes, regiondirektør WSP og Bjørn Andersen, senterleder Prosjekt Norge

08:10  Å ville det, å si det, og å gjøre det med! Verdianalyser og gjennomføringsmodeller som verktøy for suksess.
Ole Jonny Klakegg, NTNU/WSP og Ingemund Jordanger NMBU/WSP

08:40  EC Dahls Eiendom – Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør

09:10  Pause og mingling

09:40  Statens Vegvesen – Ove Nesje, avdelingsdirektør

10:10  Aker BP – Stine Kongshaug McIntosh, VA Projects NOAKA

10:40  Pause

10:45  Avslutning og oppsummering ved Prosjekt Norge


Invitasjon til frokostmøte "Brød og miljø" - Bygg 21, 15 mai

Gode byggeprosesser - en forutsetning for bærekraft og kvalitet

Bygg21 kan gjennom evalueringsverktøyet CII 10-10 dokumentere at god samhandling og tidlig involvering gjennom byggeprosessen er en forutsetning for god bærekraft, høy kvalitet og budsjett i balanse. Snøhettas Powerhouse-modell viser det samme.

Powerhouse Montessori skole i Drøbak er det første ferdigstilte nybygget som er prosjektert iht. den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjekteringen, samt tett involvering av bruker gjennom hele prosessen.

Sted: Litteraturhuset. Inngang: Wergelandsveien 29, Oslo
Dato: 15. mai Tid: 08.00 - 10.00
Påmeldingsfrist 14. mai

Meld deg på her

PROGRAM:

08.00 – 08.20 Frokost

08.20 – 08.30 Velkommen v/ Reidun Granberg, NAL, Tor Børre Mosland, Tekna og møteleder Jon Gangdal, Bygg21

08.30 – 08.45 God samhandling og økt kvalitet. Evaluering av mer enn 100 bygg- og anleggsprosjekter med verktøyet CII 10-10 dokumenterer at prosjekter som opplevde god samhandling også oppnådde vesentlig økt kvalitet. v/ Haavard Haaskjold, stipendiat NTNU

08.45 – 09.35 Powerhouse-modellen – en bærekraftig samspillsprosess. Den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn for Powerhouse innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjektering, og tett involvering av bruker underveis. På dette møtet får du vite hvordan Snøhetta og Skanska planla og bygget Powerhouse Montessori skole i Drøbak – med meget gode resultater. v/ senior arkitekt Ellen Heier, Snøhetta og rådgiver Energi, Maria Myrup, Skanska Teknikk

09.40 -10.00 Samtale og erfaringsutveksling. v/Jon Gangdal

Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Frokostmøtet er utviklet i samarbeid med Bygg21 og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/Nito).

Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, arkitekt Snøhetta Oslo AS, Foto: Robin Hayes

Vel møtt!

Hilsen

Bygg21

 


Fagdag og workshop med Energi Norge den 11.04. Oppsummering

Energi Norge ønsker å styrke prosjektkompetansen i bransjen og de har derfor blitt partner i Prosjekt Norge og medlem i bransjeklyngen ENERGI. Målet er effektivisering gjennom standardisering og bedre gjennomføring, noe som i sin tid vil utgjøre en stor samfunnsøkonomisk gevinst og øke lønnsomheten for virksomhetene i bransjen.

Sammen med Prosjekt Norge ble det avholdt  en åpen workshop den 11. april i Oslo, med oppfordring til deltakerne med å bidra med  innspill til utviklingsprosjekter fremover.

 

Følgende innlegg stod på agendaen:

 • Energi Norges mål for samarbeidet med Prosjekt Norge, Brynhild Totland, Energi Norge
 • Hvordan kan Prosjekt Norge bidra med økt kvalitet og merverdi for   energibransjen, Jan Alexander Langlo, NTNU/Prosjekt Norge
 • Prosjekteiers rolle: Hvordan legge gode rammer, slik at prosjektet lykkes. Efraringer fra Lysebotn II-prosjektet. Bjørn Roger Otterdal, Pecom/Lyse Produksjon AS
 • Standardisering av kontrakter: en kort innføring i KOLEMO, Einar Kobro, Energi Norge
 • Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og behov*
 • Kan leverandører og kunder løse prosjekter gjennom tillit og  samhandling slik at verdiskapingen blir størst mulig for begge parter?, Jan Alexander Langlo, NTNU/Prosjekt Norge

Hva var suksesskriteriene for at prosjektet "Lysebotn II kraftverk" gikk så bra? Dette, og alle innleggene som ble presentert finner du HER.

 

*Gruppearbeidene definerte følgende utfordringer og behov for bransjen:

 1. Behov for å definere roller, begreper, sikre ens forståelse
 2. Ønske om «buyers guide» på forskjellige prosjektverktøy og erfaringsdeling på hva som funker. (Prosjekt Norge og Energi Norge kan ikke anbefale kommersielle systemer)
 3. EBL-kode i BIM
 4. Lean-metoden er mye brukt på byggsiden. Overførbart til kraftbransjen?
 5. Ønske om raskere og mer effektive små-prosjekter.  Utfordringer; kunnskapsdeling, dele ressurser, bygge kompetanse, bedre kommunikasjon. Behov for samhandling, spesielt på prosjektoppfølging.

 

Vi takker Energi Norge som vertskap og alle som deltok med innlegg og bidrag til workshopen.

 

 


Kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse arrangerer møte og workshop den 11. april i Oslo


Tid: Torsdag 11. april 2019, 0800-1400
Sted: Norsk Hydro ASA, Vækerø
Arr: SINTEF og PROSJEKT NORGE

 

FERDIG! er en kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse som ble etablert i november 2018. Gjennom FERDIG! deler aktører fra bygg og anlegg, industri, olje og gass og IKT erfaringer knyttet til hvordan tidlig involvering, god planlegging, rutiner og effektive verktøy bidrar til systematisk ferdigstilling av prosjekter.

Møtet gjennomføres med presentasjoner og felles diskusjon om dagens status for fagområdet basert på veilederen for systematisk ferdigstillelse fra BA2015 (ledet av Tor Hoel, ÅF Advansia) og overføringsverdi og lærdom mellom landbasert industri, olje og gass og bygg og anlegg (ledet av Julien Goutal, Norsk Hydro). 

Arrangementet inkluderer lunsj og er gratis.

Tor I. Hoel, Prosjektleder, ÅF Advansia

Tor har lang fartstid i bransjen og erfaring fra store prosjekter. Han deler sine erfaringer knyttet til arbeidet med Veileder for systematisk ferdigstillelse, en bestilling fra BA2015. Han deler også sine refleksjoner om veien videre.

Julien Goutal, Head of Project Completion, Norsk Hydro ASA

Julien har en sentral rolle i Hydro innen completion og deler sine erfaringer knyttet til dette. Han vi gå inn på hva landbasert industri kan lære av olje og gass, samt dele erfaringer fra teknologipiloten på Karmøy.

Les mer om FERDIG:

FERDIG! – Informasjonsskriv

Agenda

08:00-08:30   Innledning v/ interimstyret

08:30-09:30   Veileder systematisk ferdigstillelse

Tor I Hoel, ÅF Advansia AS, deler sine erfaringer med utarbeidelse av veileder, samt anbefalinger fra BA2015 med tanke på veien videre.

09:30-09:45   Pause

09:45-10:45   Systematisk ferdigstillelse i Hydro – Hva er hensikten?

Julien Goutal, Norsk Hydro ASA, deler erfaringer med systematisk ferdigstillelse i sine prosjekter, samt refleksjoner rundt hva landbasert industri kan arve fra olje og gass.

10:45-11:30   Lunsj

11:30-12:30   Julien Goutal deler erfaringer fra teknologipiloten på Karmøy og tanker om veien videre.

Q&A og refleksjoner i plenum.

12:30-12:45   Pause

12:45-13:30   Avslutning/oppsummering


Kan spare syv milliarder på mer effektive prosjekter. Meld deg på workshop i dag!

Siste nytt fra energinorge.no:

Energi Norge er blitt partner i Prosjekt Norge sin energiklynge. Målet er å samle aktører for å dele erfaringer om prosjektarbeid, noe som kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

– Vi ønsker med dette å styrke prosjektkompetansen i bransjen. Ved å bli partner i Prosjekt Norge sitter vi tett på forsknings- og utviklingsfeltet innen prosjektgjennomføring, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Stor gevinst

Bransjeklyngen Energi favner blant annet kraftprodusenter og olje- og gassektoren. Målet med klyngen er å bringe de ulike aktører sammen for å dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, -ledelse og -gjennomføring.

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil fem prosent gjennom standardisering og bedre gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på rundt syv milliarder kroner, sier Totland.

Det er allerede etablert en felles innkjøpsstandard, KOLEMO, som Energi Norge har utviklet i samarbeid med bransjen.

Inviterer til workshop

Som et første tiltak i samarbeidet med Prosjekt Norge, inviterer Energi Norge til en åpen workshop for å komme med innspill til utviklingsprosjekter fremover.

– Workshopen er relevant for prosjekteiere og prosjektledere, men også leverandører, konsulenter og entreprenører. Det blir en god anledning til å høre mer om bransjesamarbeidet og veien videre, avslutter Totland.

Workshopen avholdes torsdag 11. april og er gratis.