Disputas 5. april - Amin Haddadi. ... Creating value for owners and users in construction projects

Disputasen vil bli holdt i EL2, Gløshaugen, 05.04.19 kl. 13:15.

Tittel på avhandlingen:

«Value Creation as a means to success - Creating value for owners and users in construction projects»

Prøveforelesningen vil bli holdt i EL2, Gløshaugen, 05.04.19 kl. 10:15 over oppgitt tema:

«Automated approaches towards performance measurement in construction».

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Olav Torp, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveiledere har vært professor Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og miljøteknikk, og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Byggforsk.

Les mer her

 

 


RIF - Ny partner i Prosjekt Norge

Vi er glade for å kunngjøre at Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har blitt med som partner i Prosjekt Norge.

RIF er en frittstående bransjeforening. Medlemmene har sin virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, med kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. Medlemmene utgjør over ¾ av den norske rådgiverbransjen.

Det er svært viktig for «AS Norge» at prosjektprosessene blir bedre og ikke minst evner å endre seg i takt med stadig hurtigere endringer som oppstår i kjølvannet av digitaliseringsbølgen. Vi ønsker derfor RIF velkommen som partner, da de er å betrakte som en svært viktig utviklingsaktør.

Les pressemeldingen HER.


Invitasjon: Hvordan kan energibransjen bli bedre på Prosjektgjennomføring? 11. april i Oslo.

Energi Norge og Prosjekt Norge inviterer til fagdag/workshop

Tid:   Torsdag 11. april kl 10:00 - 14:30
Sted:  NB: Arrangementet er utvidet for å få plass til flere og flyttet til:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21, 0181 Oslo

PÅMELDING

En forventet investeringsramme i energibransjen på 140 milliarder frem mot 2025 vil stille store krav til kvalitet og effektivitet i gjennomføringen. Dette vil i all hovedsak realiseres som større prosjekter i selskapene og stiller krav til organisasjonen.

 1. Er energibransjen tilstrekkelig forberedt til å møte forventningene?
 2. Har selskapene etablert nødvendig prosjektrammeverk, prosjektkompetanse, styringssystemer for å håndtere disse utfordringene?

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil 5 % gjennom standardisering og økt fokus på gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 7 milliarder. Hvilke muligheter har bransjen for å sikre denne gevinsten, og hvilke tiltak bør iverksette. Det er uten tvil et stort ansvar som tillegges prosjekteiere og prosjektledere

 

Vi ønsker å i denne workshopen å sette søkelyset på prosjektkompetansen i bransjen, og vil gjennom foredrag og erfaringsdeling bidra til at bransjen øker sin kunnskap om prosjekter.

AGENDA:
 • Hvordan kan Prosjekt Norge bidra med økt kvalitet og merverdi for energibransjen? v/Prosjekt Norge
 • Prosjekteiers rolle: Hvordan legge gode rammer, slik at prosjektet lykkes? 
 • Standardisering av kontrakter: en kort innføring i KOLEMO v/ Energi Norge
 • Lunsj
 • Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og behov 
 •  Kan leverandører og kunder løse prosjekter gjennom tillit og samhandling slik at verdiskapingen blir størst mulig for begge parter? v/Prosjekt Norge
 • Veien videre: Aksjoner og tidspunkt v/Energi Norge og Prosjekt Norge
Målgruppe:
Prosjektledere og -eiere, leverandører, konsulenter, entrepenører

Sjekk også ut bransjeklyngen ENERGI


Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

Samspill i praksis – Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

OPAK, Skøyen, 13.03.19

I en bygge- og anleggsbransje heftet med mye unødig konflikt og tidvis lav produktivitet, er selve idéen om samspillsentrepriser tuftet på tillit, åpenhet, samarbeid og felles målsetninger, tiltalende for de fleste aktører. Men, vi mangler gode og omforente rammer for hvordan samspill skal omformes fra en god idé til god gjennomføring i praksis.

Vi samlet derfor et svært kompetent og bredt sammensatt panel for å bidra til å skape felles forståelse mellom ulike prosjektaktører og dele kunnskap, opplevelser, erfaringer og praktiske løsninger. 

Se oppsummering i denne artikkelen i bygg.no.

Presentasjonene kan du lese her:

Prosjekt Norge/NTNU ved Ole Jonny Klakegg, professor

Bane Nor ved Henning Scheel, direktør kontrakt og marked

AF Gruppen ved Arild Ingar Moe, konserndirektør

OPAK ved Einar Michelsen, senior prosjektleder

Advokatfirmaet BAHR ved Halvor Mathisen, advokat

Norconsult ved Heiko Trampenau, diploming.

Vi takker alle som bidro til at dette ble et vellykket arrangement.

Neste seminar i denne serien blir avholdt den 5. juni. Det vil handle om kvalitet i bygg- og anleggsbransjen.  Følg med for oppdateringer om dette.


Nærings-ph.d om prosjektgjennomføringsmodeller og utnyttelse av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Øystein Mejlænder-Larsen har tatt en såkalt Nærings-ph.d, hvor han har vært ansatt i Multiconsult, som igjen har fått støtte fra FR.

Denne ordningen skal sikre forskerrekruttering i næringslivet. Muilticonsult sier at Øysteins doktoravhandling er svært nyttig for deres virksomhet og at den allerede har tilført bedriften kompetanse som åpne for for nye muligheter.

Hele artikkelen kan du lese her i bygg.no

Abstract | PhD | Øystein Mejlænder-Larsen

The oil and gas industry is characterized by large and complex projects and has invested heavily in the development of new technology. Project execution models (PEM) have been introduced as a structured way of executing multidisciplinary work processes through all project phases. Building information modeling (BIM) is utilized in the coordination of complex projects and is part of the work processes defined in a PEM. This has been the basis for the first research question: How are PEM and BIM utilized in major oil and gas projects in the cases studied? The trend towards larger and more complex projects in the construction industry means that actors in the construction industry would benefit from acquiring knowledge and learning from the oil and gas industry. This has been the basis for the second research question: How can experiences from the cases studied be relevant for improvements in construction projects?

A case study research method is used. Data is collected through interviews, document studies and observations. The data is analyzed using the stepwise-deductive-inductive (SDI) method. The cases are offshore projects in the oil and gas industry through three ongoing projects ‒ the topsides of the Eldfisk, Edvard Grieg and Johan Sverdrup offshore platforms.

The first research question has generated three main themes, while the second research question has generated a basis theme. Research in the basis theme indicates that it is possible to generalize findings related to PEM and BIM through case studies, and that it is highly relevant to adapt the findings from the case projects to projects in the construction industry. In main theme 1, a flowchart with describes the principles in a change control system, for managing and controlling design change requests, supported by a change management process, is developed. In main theme 2, a three-step process for reporting progress in detail engineering with the use of BIM is developed. In the first, necessary preparations are made in building information models. In the second, both visual and overall progress can be reported using BIM. In the third, the overall progress is connected towards an engineering schedule. In main theme 3, a combination of three aspects increases collaboration between engineering and construction in detail engineering. The first is related to how the parts of the building information models that are frozen determines the degree of parallelism between engineering and construction and how engineering can adapt a construction sequence using a PEM. The second is related to the transition towards relational contracts and selecting and developing the engineering team. The third is related to constructability and how an engineering contractor can split building information models in accordance with the requirements of the main contractor towards fabrication.


Seminar om samhandling og relasjoner i BA-prosjekter, 27. mars hos BI, Nydalen

Seminar: Samhandling og relasjoner i BA-prosjekter
Tid: 27. mars kl 08:30-10:00 (Frokost fra kl 08:00)
Sted: BI, Nydalen. Oslo
Pris: Gratis

PÅMELDING

Seminaret er del av en rekke, som knyttes til senterets pågående studier av relasjonell koordinering og kapasitet i BA-prosjekter.

Ambisjonen er å bringe folk fra næringslivet og akademia sammen for å dele erfaringer og trigge diskusjoner rundt hva som skal til for å skape velfungerende relasjoner i BA-prosjekter.

AGENDA

 • Dr. John Paul Stephens: Scaffolding relationships and communication for coordination in complex construction projects
 • Prof. Ragnhild Kvålshaugen: Relasjonell koordinering i lys av kontrakts- og gjennomføringsmodeller.
 • Avsluttende kommentar fra Lars Kristian Hunn, AF og Team Bispevika:  Hva skal til for å få til god samhandling og relasjoner i prosjekter i praksis?

Seminaret vil foregå delvis på engelsk og norsk. For mer detaljert beskrivelse, se lenke her: Frokostseminar BI 27. mars 2019


Forskning på positive/negative konsekvenser av stress og utbrenthet i forbindelse med prosjektbasert arbeid

Har du 10 minutter? Vi oppfordrer deg til å svare på følgende undersøkelse i forbindelse med et forskningsprosjekt/masteroppgave om konsekvenser av stress og utbebrenhet i prosjektbasert arbeid:

Link til undersøkelsen

Prosjektet er tilknyttet Universitetet i Agder.

"Vår forskning har som mål å belyse eventuelle positive/negative konsekvenser av stress og utbrenthet i forbindelse med prosjektbasert arbeid.

Forskningen blir utført på individnivå. Funnene gjort i forbindelse med vårt forskningsarbeid vil kunne bli brukt til å forbedre prosjektbasert arbeid i bedrifter ved å redusere konflikt i prosjektarbeid og ved å støtte et produktivt prosjektmiljø. Vi vil forsøke å samle kunnskap, perspektiv og erfaring fra prosjektarbeidere og prosjektledere i alle de nordiske landene. Vi har utformet et elektronisk spørreskjema som vil ta mindre enn 10 minutter å svare på. Samtlige spørsmål er designet slik at man unngår eksponering av konfidensiell data; Likevel vil alle data bli behandlet anonymt og kun brukt for vitenskapelig forskning.

Undersøkelsen har også blitt omtalt og publisert av blant annet PMI Norge og Svenskt Projektforum
https://pmi-no.org/blog/id/238/reset/1
https://projektforum.se/forskning-stress-i-projekt/?fbclid=IwAR0oCH_35mAKcPK2dLNGEhqJ_zip3G5uztBqOC0OSzZLo2G-B7yzpcdyqfQ "


Disputas 14. mars - Øystein Mejlænder-Larsen

Tittel på avhandlingen:

”Use of project execution models and BIM in oil and gas projects: searching for relevant improvements for construction”

Prøveforelsening:

”Use of BIM in the early stages of building projects. Challenges and advantages”

 

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Institusjon: Fakultet for arkitektur og design, institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU.

Les mer her

 

 


PMI Pub: Kontraktstrategi og kultur som suksesskriterier i offentlige endringsprosjekter

PMI ønsker velkommen til PMI PUB med program i samarbeid med Metier OEC

Metier OEC stiller med fire spennende foredrag fra deres egen prosjektportefølje. Hele programmet finner dere her i egen nettside:

http://info.metieroec.no/pmipub20mars

Medlemmer av PMI og prosjektnettverkene er hjertelig velkommen til dette helt spesielle seminaret. Vi vil få høre om offentlige komplekse prosjekter som Metier OEC jobber med, og der kontraktsstrategi og kultur spiller en vesentlig rolle i en vellykket gjennomføring. Presentasjonene er delvis på engelsk.

Møtet er gratis. Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest!

NB!: Vær oppmerksom på at det er en no show avgift for PMI-påmeldte. Påmeldte som uteblir uten å melde fra før kl 12.00 dagen i forveien blir fakturert kr 250,-. Vi ber deg om å melde fra til denne epostadressen dersom du må melde forfall: oslo.pub@pmi-no.org.

PÅMELDING OG MER INFO: HER


Fagseminar: Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser? 13. mars

Prosjekt Norge og OPAK har gleden av å invitere til fagseminar:

Samspill i praksis – Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

Tid: Onsdag 13.03 kl 14:00 - 16:00
Sted: OPAK, Engebrets vei 7, Skøyen
Først til mølla. Påmeldingsfrist 6. mars

PÅMELDING

I en bygge- og anleggsbransje heftet med mye unødig konflikt og tidvis lav produktivitet, er selve idéen om samspillsentrepriser tuftet på tillit, åpenhet, samarbeid og felles målsetninger, tiltalende for de fleste aktører. Derfor gjennomføres det også svært mange samspillsentrepriser. Men, disse entreprisene kan være så mangt, alt fra «totalentreprise med glitter» til «ekte samspillsentreprise» der partene samarbeider om en felles målsetning og deler risiko for overskridelser og fordeler ved besparelser uavhengig av årsak. Det finnes ikke noe «NS-kontraktsformular» for samspillsentrepriser og lite tyder på at det vil bli utarbeidet med det første. Vi mangler med andre ord noen gode og omforente rammer for hvordan samspill skal omformes fra en god idé til god gjennomføring i praksis.

Vi har derfor samlet et svært kompetent og bredt sammensatt panel og ønsker med denne ettermiddagssamlingen å bidra til å:

–          Skape felles forståelse mellom ulike prosjektaktører
–          Dele kunnskap, opplevelser, erfaringer og praktiske løsninger

Vi ønsker blant annet å drøfte:

 • Hva kreves av kontrakter og struktur for å kunne lykkes? Og når/ i hvilken grad kan tillitt, åpenhet og felles målsetninger erstatte behovet for «kontrakt og struktur»?
 • Er det mulig å finne virkelige felles målsetninger og interesser som alle parter vil være tjent med å forholde seg til?
 • Hva kreves av kompetanse og personlige egenskaper hos de involverte partene?
 • Hvilke typiske problemstillinger oppstår?
 • Hvordan kunne problemet vært unngått?
 • Hvordan kan problemet løses når det først har oppstått?
 • Hva finnes av «best practice»?

Program:

1400 – 1405       Velkommen (Jan-Henry Hansen, OPAK og Stein Mjøen, Prosjekt Norge)
1405 – 1420       Introduksjon av tema (Ole Jonny Klakegg)
1420 – 1500       Innlegg fra paneldeltakerne

Bane Nor ved Henning Scheel, direktør kontrakt og marked
AF Gruppen ved Arild Ingar Moe, konserndirektør
OPAK ved Einar Michelsen, senior prosjektleder
Advokatfirmaet BAHR ved Halvor Mathisen, advokat
Norconsult ved Heiko Trampenau, diploming.

1500 – 1510       Pause
1510 – 1550       Paneldebatt (Leder av panelet: Ole Jonny Klakegg, professor i prosjektledelse, NTNU)
1550 – 1600       Oppsummering og avslutning (Ole Jonny Klakegg, Stein Mjøen og Jan-Henry Hansen)

 

(Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Lett servering.)


Forskning på "Agile project management" - kort spørreundersøkelse

We are a research team at the School of Business and Law at the Univeristy of Agder, currently working on a project regarding agile project management. We are researching when it is suitable to use agile management methods, and to what extent. In order to complete the research, we have constructed a questionnaire. It takes about 5-7 minutes to complete, and the link can be found here:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=84L2ZSXH1531
Your time and contribution would be very helpful, and much appreciated!

Background

In recent years, it has been suggested that the agile project management methods are more efficient than the traditional approaches when it comes to achieving project success. The agile methods do, in contrast to the traditional approaches, focus less on initial planning, and attempt to uphold a more flexible scope. For organizations operating in more innovative industries, with high volatility, the agile methods have proven to be suitable solutions for project management. However, even though the agile methods are argued to increase the chances of project success, they do not necessarily always prove to be the most suited methods to apply for all organizations. 

To this day, several researches have been conducted regarding traditional and agile project management methods separately. However, there are limited researches on combining tools and techniques from both methods. An interesting topic to explore is whether the agile methods can be applied to some degree, or if it is a matter of binarity, meaning that you can only fully apply one method.

Aim

The aim of this study is to explore the main factors that make agile project management suitable, and determine to what extent the agile methods are applied in projects.

Confidentiality

The data collected in this study is for scientific purposes only. All data is anonymized, and no personal information regarding you or the company you work for will be exposed in any way.

Contact

If you have any questions regarding this study, you are more than welcome to contact us on e-mail:
Scientific director: Andreas Wald (Professor) – andreas.wald@uia.no
Researcher: Anine Andresen (Master Student) – aninea14@student.uia.no
Researcher: Shanga Mohammad (Master Student) – shangm15@student.uia.no


Disputas 6. mars - Anette Østbø Sørensen

Tittel på avhandlingen: Exploiting Available Data Soruces for Ex-Post Evaluation of Railway Projects: Case illustrations with traffic and mobile phone data.

Prøveforelsening: Evaluering av jernbane og vegprosjekter. Likheter og særtrekk ved de to typene prosjekt.

Prøveforelesning og disputas er åoen for alle interesserte.

Institusjon: Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Les mer her

 

 


Disputas 5. mars - Paulos Abebe Wondimu

Tittel på avhandlingen:  Early Contractor Involvement (ECI) Approaches for Public Project Owners  

Prøveforelsening: Historical development of procurement strategies for construction projects in Norway – lessons learned

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Ola Lædre, institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveileder har vært professor Herman Glenn Ballard, Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Les mer her

 

 


Forskersamling Oslo, 2. april

Prosjekt Norge har gleden av å invitere til årets forskersamling 2. april kl 09:00-16:00, BI Nydalen, Oslo

En samling med høyttenkning over forskningstema med nye forskningsinitiativ i fokus. Spørsmål vi stiller oss er

 • Hva er det behov for i fremtiden?
 • Hva er aktuelle satsingsområder i bedrifter for tiden?
 • Hva slags kunnskap vil bedriftene ha?
 • Hva blir veien videre etter denne samlingen?

Ambisjonen er å etablere flere konsortier. Prosjekt Norge vil kunne bidra med oppstartsmidler til gode prosjektforslag.

Forskingssøknader som ble innsendt i fjor:
- OptimalTid  (Når er det optimale tidspunktet å engasjere entreprenørkompetanse i planleggingen av ny transportinfrastruktur?)
- DigIT  (Økt lønnsomhet ved smartere bruk av digital informasjon i BAE-næringen)
- iPLUSS (Kombinere Involverende Planlegging og usikkerhetsstyring)
- Project 4.0 (Neste-generasjons prosjektstyringssystem som benytter digital teknologi for å sikre sanntidskommunikasjon og koordinering for alle involverte parter i byggeprosessen)

 

Dette er i utgangspunktet tenkt som et arrangement for akademiske partnere, men det er absolutt åpent for intresserte samarbeidspartnere og partnermassen forøvrig.

Spørsmål? Kontakt senterledelsen.

PÅMELDING (frist 12. mars)

Foreløpig agenda:

09:00 – 09:15      Mingling og registering

 09:15 – 11:00     INFO
-          Introduksjon av fremmøtte – bli kjent
-         FoU-behov presentert av utvalgte virksomhetspartnere
-          Pågående forskningsprosjekter
-          Gjennomgang av finansieringskilder
-          Representanter for de enkelte forskningsmiljø «ser inn i krystallkula»

11:00 - 11:45     Lunsj og benstrekk

 11:45 – 13:45     Workshop
-
Prioritering av prosjekter

-          Parallelle gruppearbeid

13:45 – 14:00     Pause

 14:00 – 15:15     Workshop fortsetter 

 15:15 – 16:00     Avslutning i plenum

-          Fremlegging av resultat
-          Oppsummering
-          Aksjoner

Vi oppfordrer bedrifter til å sende inn innspill til forskningsbehov i forkant at samlingen. Frist 22. mars


BAE-programmet støtter gode forslag til FoU

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

 • Handler om prosess
 • Gir et kunnskapsbidrag til programmet
 • Engasjerer bredt i partnermassen
 • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Søknadsfrister 2019:

Vårsemesteret: Uke 16 – søndag 21. april.
Søknader blir behandlet i møte nr. 2/19 i styringsgruppen BAE-programmet 6. juni
Høstsemesteret: Uke 42 – søndag 20. oktober.
Søknader blir behandlet i møte nr. 4/19 i styringsgruppen BAE-programmet 27. november

 

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Leder: Ole Jonny Klakegg, ole.jonny.klakegg@ntnu.no , 917 33 461

Nestleder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450