Partnerforum PF2/19 hos Bane Nor den 27. september

Prosjekt Norge arrangerer årets andre partnerforum i Oslo, og vi er så heldige å kunne gjøre det sammen med Bane Nor i Schweigaards gate 33, hvor vi blant annet får en guidet tur i det flotte besøkssenteret.

Temaet denne gangen er digitalisering i nybygg og drift.  Vi kan blant annet by på dette:

 • 09:00 Registrering og mingling
 • 09:30 Velkommen til Prosjekt Norges Partnerforum 2/19 ved senterleder Bjørn Andersen og Ruth Tuven, Bane Nor
 • 09:40 Styrevalg og Hva skjer i Prosjekt Norge utover høsten
 • 10:00 ERTMS, Bane Nor ved Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og Teknologi

 

 • 10:45 Vi forflytter oss til besøkssenteret
 • 11:00 Omvisning i Bane Nors besøkssenter
 • 11:30 Lunsj i mingleområdet utenfor besøkssenteret

 

 • 12:15 BIM uten tegninger, Skanska ved Eirik Rosbach, seniorrådgiver - geomatikk
 • 12:45 Bedre bygg med digitale byggeprosjekter, Statsbygg ved Anett Andreassen, direktør Digitalisering og Utvikling
 • 13:15 Avslutning og oppsummering
 • 13:30 Vel hjem

Det er også mulighet til å melde på flere kolleger så lenge det er ledig plass.  Her gjelder først-til-mølla-prinsippet.  Dersom du ikke har anledning til å stille selv, må du gjerne melde på en stedfortreder.  Bruk påmeldingsknappen nedenfor.

Påmeldingsfrist er torsdag 19.09.

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.

PÅMELDING


Gratis modenhetskartlegging av din virksomhet i energibransjen - Meld deg på WORKSHOP 26. september

Hvilke utfordringer har energibransjen på prosjektgjennomføring og prosjekteierskap? Kan vi sammen jobbe for å øke effektiviteten og verdiskapingen 

Energi Norge og Prosjekt Norge ønsker i denne workshopen å sette søkelyset på prosjektmodenhet i bransjen. Noen sentrale problemstillinger som blir diskutert er følgende:

 • Hvor profesjonelle er vi på prosjektgjennomføring?
 • Kan informasjonsflyten i prosjektene bli bedre med nye verktøy og måter å kommunisere på?
 • Hvordan jobber prosjekteier for å øke verdiskapingspotensialet i en tidligfase?
 • Kan nye kontrakts-former bidra til nye måter å drive prosjekter på?

 

I samarbeid med vår partner Energi Norge, vil Prosjekt Norge gjennomføre et forskningsprosjekt for å sikre at kraftbransjen får mest mulig gevinst ut av sine prosjekter, uten å bruke for mye penger eller for mye tid. Det er også viktig at kraftbransjen blir bedre rustet til å ta i bruk fremtidige samarbeidsformer i prosjektenes verdikjede som følge av økt digitalisering og økte krav til bærekraftighet.

Første steg i forskningsprosjektet er en kartlegging av virksomhetens modenhet som prosjektorganisasjon og hvor gode de er til å gjennomføre prosjekter De  som deltar på workshopen vil derfor bli invitert til å delta på en modenhetskartlegging av sin virksomhet i etterkant av arrangementet.  

 

Sted: Energi Norge, Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

 

Agenda:

10:00 – 10:10 Velkommen, Energi Norge

10:10 – 10:40 Modenhetskartlegging av bransjen, Prosjekt Norge

10:40 – 11:00 Prosjektledelse – Hvor trykker skoen i vår bransjen

11:00 – 11:20 Prosjekteier – ser vi mulighetene før vi går i gang?

11:20 – 11:50 Lunsj

11:50 – 13:30 Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og muligheter

13:30 – 14:00 Mulighet for virksomheter å delta på modenhetskartlegging

 

Målgruppe:
Prosjektledere, prosjekteiere, leverandører, konsulenter og entreprenører

Arrangementet er for medlemmer av Energi Norge. Relevante partnere fra Prosjekt Norge må gjerne være med å bidra.

Prosjekt Norge har opprettet en bransjeklynge innenfor energi, og ønsker nye selskaper velkommen til å bli partnere. Les mer om klyngen her:

https://www.prosjektnorge.no/bransjeklynge-energi/


Ny håndbok om samspillet i byggeprosessen

Boken inneholder bl.a. bidrag fra våre egne forskere tilknyttet Prosjekt Norge som Bjørn Andersen og Ole Jonny Klakegg. Konseptet med integrert prosjektlevering (IPD) har utviklet seg som et resultat av behovet for store ekspert-team av mennesker til å samarbeide for å levere ekstremt komplekse prosjekter.

Det handler om å styre forventninger om leverings-hastighet, endringer i styrings-standarder og å dra nytte av og administrere forventninger som resultat av stadig raskere fremskritt innen teknologi. Alt dette krever effektiv endringsledelse. Dette er den første håndboken som kontekstualiserer og tematisk utforsker konseptet med vekt på streng praktisk og teoretisk validering.

Medvirkende forfattere i denne håndboken samarbeider med med-redaktørene for å trekke sammen et integrert sett med kapitler som samsvarer for å levere en sammenhengende fortelling om IPD-konseptet. Det er en uvurderlig referanse for både utøvere og akademikere, og nyttig som sentrale kursinnhold for en rekke studieprogrammer og fagutviklings-kurs.

Les mer her: Routledge Handbook of Integrated Project Delivery


CoP Prosjektstyring - neste møte 31.oktober i Oslo

Richard Sørlie Tangen ved Nye Veier AS tar vertskapet og får med seg en prosjektleder som kan presentere et case fra Nye Veier AS - hvor vi tar en aktiv diskusjon av fagtema som vi gjorde på BI sist.

Dato er satt til 31. oktober, 1130-1500 som vanlig. Møtet blir i Osloområdet, sted kommer senere sammen med detaljert program.

Påmelding/avmelding o spørsmål sendes Tore Aalberg.

 

 


CoP Offentlige prosjekter - nytt møte 18.09.

Kjært barn har mange navn. Denne populære CoP-en startet som CoP for statlige infrastruktur-byggere, men har med tiden åpnet opp for andre aktører også.  Den har blitt kalt bl.a Prosjektkontor og Prosjekt-ledelse. Samlebegrepet er CoP Offentlige prosjekter. Tema vil som vanlig endres fra gang til gang. Denne gang er det erfaringsdeling som står på agendaen, basert på innspill fra forrige samling den 7.6. som tok for seg PMO (prosjektkontor).

Påmelding her:

Påmeldingsfrist torsdag 12.09.19.

Begrenset antall plasser.


Fagdag om usikkerhetsledelsehttps://www.prosjektnorge.no/

Vi ønsker velkommen til fagdag i USIKKERHETSLEDELSE sammen med NTNU og Forsvarsbygg på Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1.

Programmet er som følger:

 • 0830 – 0900    Registering (påmelding via NTNU, Prosjekt Norge) (DEL 1)
 • 0900 – 0915    Velkommen – «FMA som en profesjonell prosjektorganisasjon»
 • 0915 – 1030    Forsvarsmateriell nye systemer og integrert usikkerhetshåndtering
 • 1035 – 1115    Project risk and opportunity management –an owner’s perspective-  why chase opportunitie (Professor emeritus Asbjørn Rolstadås) (Bok-lansering)
 • 1115 – 1200   Analyzing and managing uncertainty – how to exploit opportunities in a changing world (Professor Agnar   Johansen)
 • 1200 – 1300   Lunsj
 • 1300 – 1345   Kvalitetssikring  av kostnadsoverslag av komplekse prosjekt – erfaringer (OPAK)
 • 1345 – 1400   Pause med kaffe
 • 1400 – 1440   Contractual practices and collaborative relationship (Professor George Jergeas)
 • 1445 – 1515   Usikkerhetsstyring i Statsbygg-erfaringer fra bygging av nytt Nasjonalmuseum (Yvonne C. Bridget Bjerke)
 • 1515 – 1545   Refleksjoner om veien videre- prosjektene blir stadig større, mer komplekse og usikre – hvilke muligheter   ligger i dette, hva bør utvikles av kunnskap for å håndterer slike prosjekter? (NTNU /ProsjektNorge)

 

 • 1545              Avgang til Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), ved Aker brygge (DEL 2)
 • 1600              Vi møtes på Mellomstasjon* – PNN 65.000 kvm, mer sikkert enn Norges Bank, mer spektakulært enn Operaen og til en pris av ca 6 MRD NOK, foredrag og omvisning ved prosjektdirektør Steinar Støre Statsbygg

* Her må man iføre seg verneutstyr for byggeplass

Påmeldingsfrist: 03.10.19

(Du kan melde deg på bare første del eller begge.)


Månedsblikk - Prosjekt Norges nyhetsbrev

Vårt tradisjonelle Månedsblikk er endelig tilbake – nå i nytt format.

Du finner det under fanen Nyhetsbrev under menyen «Hva skjer».

Vil du abonnere på dette?


FERDIG kunnskapsarena den 5.9. Frist for påmelding tirsdag 03.09.

Kunnskapsarenaen er etablert og vi inviterer med dette til seminar hos HENT Entreprenør AS, Fornebu.

Torsdag 05. september 2019, 0800-1400

HENT AS, Fornebu

Oksenøyveien 10, Lysaker

 Påmelding

Dette blir det tredje seminaret i rekken, og vi har spennende foredrag på agendaen, se vedlagt agenda og informasjonsskriv.

FERDIG! Styret presenterer status og arbeidet videre

 Andreas Wraa, ITB ansvarlig, HENT AS

Andreas er ITB ansvarlig med VVS-teknisk bakgrunn. Han besitter rollen som ITB ansvarlig på Munchmuseet og vil dele sine erfaringer med implementering og bruk av systematisk ferdigstillelse i dette prosjektet.

Øivind Ensrud, ITB-ansvarlig og systemansvarlig, HENT AS

Øivind Ensrud er ITB-ansvarlig og er systemansvarlig for ITB avdelingen i HENT.
Øivind skal dele  våre erfaringer om arbeidsmetodikk og bruk av NS 6450 på Bekkestua skole.

Gunnlaugur Trausti Vignisson Teamleder ITB ansvarlig, HENT AS

Gunnlaugur er Teamleder for ITB ansvarlig i HENT. Gunnlaugur vil dele hvilken erfaringer HENT har gjort ved å etablere rollen ITB i HENT. Kravet til Systematisk Ferdigstillelse har økt i byggenæringen og HENT har valgt å etablere teknisk avdeling med egne ITB ansvarlige for å møte behovet HENT har for å ivareta sine kunder.

Vi ser fram til å møte dere!

På vegne av styret, Ferdig!

Mvh.

STIAN GARMANN OESTREICH
Prosjektledelse
Gruppeleder byggeledelse

(+47) 90 22 10 30 | stian.garmann.oestreich@multiconsult.no
www.multiconsult.no


Disputas - Marte Pettersen Buvik; The significance of trust in project teams...

Marte Pettersen Buvik, forsker ved SINTEF Digital, Gruppe for organisasjon og produksjonsledelse vil forsvare sin avhandling i Disputasrommet, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Full tittel på avhandlingen er: The significance of trust in project teams: Exploring context-dependent antecedents and consequences of trust in a project team setting

Dato: 15.10.2019

Prøveforelesning: kl 10:15

Disputas:              kl 13:15

Komitéen er som følger:

Professor Sandra Schruijer, Utrecht University, Utrecht
Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School, Oslo
Associate Professor Jonas Vaag, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim.