Fremtiden skaper nye utfordringer i BAE-næringen. Hvordan løser vi dem?

Fremtiden er nå! Les saken og bli inspirert i bygg.no:

http://www.bygg.no/article/1398717

 

 

 


Innkalling til årsmøte i FERDIG! 27. juni

Vi kaller med dette inn til årsmøte i FERDIG!, arenaen for systematisk ferdigstillelse.

Innkalling/saksliste finner du her:

Ferdig – Innkalling til årsmøte 27-06-19

Sted: ÅF, Lilleakerveien 8, Lysaker – Møterom 1 i U. etg

Det er også mulig å delta via skype på konferanse-ID: 2689431045

 

Andreas Økland


CII - 2019 Annual Conference. Vil du delta?

CII's* årlige konferanse går av stabelen den 5.-7. august i San Diego

Gjennom medlemskapet i Prosjekt Norge kan du/og eller din kollega motta invitasjon til denne konferansen

Om dette kan ha interesse, ta kontakt med senterleder Bjørn Andersen

Konferansen byr blant annet på:

 • De nyeste forsknings-funnene
 • De nyeste verktøyene
 • De smarteste hodene i industrien og akademia
 • Hands-on læring

Hjemmesiden til konferansen: CII - 2019 Annual Conference

 

Samtidig minner vi om Prosjekt Norges årlige prosjektkonferanse på Meet Ullevaal den 6- november. Nedtellingen av earlybird-påmeldingen har startet.

 

*Construction Industry Institute. The University of Texas at Austin.
Research and development center for the capital projects industry.

SFI Dig*IN vert forma

Kva skal ein SFI om digital og innovativ byggeprosess EIGENTLEG handle om?

Det var spørsmålet ei gruppe partnerar frå BAE-næringa stilte seg i ein workshop 6. juni. Gode diskusjonar gjorde at vi no er eit viktig steg nærare svaret.

Det er mykje som skal på plass før ein SFI-søknad kan leverast Forskningsrådet (SFI = Senter for forskningsdrevet innovasjon). Akkurat no er det to prosessar som er i fokus:

1. Å få på plass det endelege konsortiet med dei partnerane som verkeleg kan løfte dette initiativet

2. Skriving av den endelege søknaden som skal inn 25. september

Begge prosessane er avhengig av at næringspartnerane seier klart frå kva dei vil ha ut av senteret. Det gjorde dei i workshopen 6. juni. Temperaturen i debatten var høg og viste at dette initiativet berører tema som er svært viktige og engasjerande. Det er ikkje tvil om at BAE-næringa både VIL og TRENG dette.

Eit forsøk på kortversjon av diskusjonen er at dette handlar om teknologien sin påverknad på livssyklus og drift i våre bygde omgjevnader. Det handlar om korleis digitaliseringa gjer det mogleg å nå nye mål og sikre ei livskraftig og konkurransedyktig BAE-næring også om 10 år.

Skrivegruppene er i gong med sitt arbeid som skal lede fram til ein knakande god søknad, og partnerane er i diskusjon om kor mykje dei kan bidra med av ressursar (cash og in-kind) til dette ambisiøse senteret.

Dei som ynskjer å påverke denne prosessen må hive seg rundt no.
Søknaden går inn til Forskningsrådet 25. september 2019 – 
og skulle det lukkast å få tilslag er senteret operativt for ein 8-års periode frå hausten 2020.

 

Ole Jonny Klakegg


Preben Carlsen fra Sandkassa hos styringsgruppen i BAE-programmet

Preben Carlsen, Sandkassa, delte erfaringer med styringsgruppen i BAE-programmet den 6. juni

Han tok for seg hvordan en kan konvertere samfunnsproblemer til nye muligheter. Han har selv tatt initiativ til mange nye produkt-, tjenester og bedriftsetableringer ved å tenke stort og handle smått. Funker det så kan det skaleres opp til å bli betydelig. Det krever engasjement og risikovilje. Det må være lov å mislykkes for å kunne lykkes. Innlegget inspirerte til mange nye tanker og ga et løft i diskusjonen om BAE-programmet sine oppgaver framover.

Carlsen er også en av innlederne på årets prosjektkonferanse PROSJEKT 2019 hvor vi blant annet feirer Prosjekt Norges 20-års jubileum.  Påmeldingen har startet.


CoP Prosjektkontor

7. juni var Avinor vertskap for CoP-møte med tema prosjektkontor eller prosjektstøttesenter. Rundt 20 personer fra en rekke selskaper hadde møtt opp for å dele erfaringer.

Det var forberedte presentasjoner fra Avinor, Sweco, Statsbygg og Statnett, mens flere andre orienterte muntlig om sine erfaringer. Denne typen sentralisert kompetansesenter for prosjekthåndtering er det mange som har implementert eller vurderer å implementere, men de er både organisert noe ulikt og tillagt litt forskjellige funksjoner. Dette ga opphav til mange interessante diskusjoner.

Et stadig tilbakevendende tema dukket også opp, om hvordan man legger til rette for erfaringsoverføring/-læring, både mellom prosjekter generelt og ikke minst fra prosjekter som prøver ut nye metoder. Dette ble det ikke tid til å snakke om, så det vil arrangeres nytt CoP-møte på tidlighøsten, men dette som primærtema.

 


Oppsummering fra seminaret om verdiskaping den 16. mai

Vi takker for godt oppmøte og alle som bidro til et nyttig og inspirerende seminar.

Kort oppsummering fra WSP over presentasjonene som ble holdt:

 • Are-Magne Kregnes, regiondirektør WSP og Bjørn Andersen, senterleder Prosjekt Norge
 • Ole Jonny Klakegg, NTNU/WSP og Ingemund Jordanger NMBU/WSP
 • EC Dahls Eiendom - Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør
 • Statens Vegvesen – Ove Nesje, avdelingsdirektør
 • Aker BP – Tom Storvik, FPM

Klakegg og Jordanger skisserte flere formelle rammeverk og prinsipper for god verdiskaping, med vekt på at prosjekter må tenke verdi helt fra starten av og søke vinn-vinn-løsninger. EC Dahls Eiendom delte praktiske erfaringer "innenfor elva", med valg av leverandører basert på tillit (og mindre fokus på selve kontrakten).

Statens Vegvesen er nok mer "tradisjonell", men i bevegelse mot mer totalentrepriser og et spennende "eksperiment" med kinesiske SRBG.

Aker BP har gått langt i rendyrking av alliansemodellen, med meget gode erfaringer (skal objektivt evalueres av NTNU), og tanker om endringer i å kjøpe produkt vs. tjeneste.

Flere tilknyttet Prosjekt Norge har tatt til orde for en bred kartlegging av planlagte offentlige investeringer i alle sektorer de neste årene, sannsynligvis mye høyere enn den nasjonale kapasiteten, som grunnlag for synkronisert kontrahering og bevissthet om behovet for internasjonal kapasitet. Man har sett en tendens med færre tilbydere på store kontrakter i ulike sektorer, svaret kan kanskje være både større variasjon i kontraktsform/-størrelse, mer langsiktige allianser og eventuelt mer verdibasert fokus, inkl. i kompensasjonsformat (OS 2.0).

Innleggene finner du her:

Verdianalyser og gjennomføringsmodeller. Klakegg og Jordanger

Value creation through alliances - Aker BP

Økt verdiskapning – Mer vei for pengene. Statens Vegvesen

Prosjektgjennomføringsmodeller - ECDahls Eiendom


Årets konferanse Prosjekt 2019 er åpen for påmelding

Programmet for konferansen Prosjekt 2019 er nå klart og det er åpnet for påmelding. Vi kan tilby Early Bird-pris for de som melder seg på tidlig.

Ikke vent til i morgen med det du kan gjøre i dag – sikre deg plass på årets konferanse, som også er en jubileumskonferanse hvor vi feirer Prosjekt Norges 20 års jubileum med festmiddag på kvelden. Det er også anledning til å melde seg på denne.


10th Nordic conference on construction economics and organization

Prosjekt Norge (NTNU) gjorde mye av seg på programmet, blant deltakere og til og med på banketten. NTNU hadde til sammen den desidert største kontingenten fra et universitet på denne konferansen. Ikke rart arrangøren Tallin University of Technology var godt fornøyd.

 

Det viktigste ved denne konferansen, i tillegg til å pleie det aktive nordiske nettverket av forskere, er å slippe til doktorkandidater på en treningsarena der de kan møte kravene i internasjonale konferanser – før de gir seg i kast med de store internasjonale arenaene. Denne konferansen hadde ca. 70 deltakere fra alle de nordiske landene, Baltikum, UK, USA, Nederland, Italia, Kina og Sør Afrika. Den norske kontingenten talte 12 navn, alle direkte eller indirekte knyttet til Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge og BAE-programmet er tett knyttet til denne konferansen. Konferanseserien som var i Trondheim i 2013 tilhører fagfeltet Construction Management, eller prosjektledelse i bygg og anlegg. De gjennomgående temaene i år var

 • innovasjon
 • prosjekteringsledelse
 • digitalisering/BIM
 • kunnskapsledelse
 • prosessoptimalisering
 • gjennomføringsmodeller
 • kriminalitet i byggebransjen

 

Det var spesielt mange norske bidrag på de to sistnevnte. Nivået var jevnt og høyt på alle bidrag.

Vi er også representert i styret for CREON (organisasjonen for nordiske forskere som står bak konferanseserien) https://creon-net.org/. I generalforsamlingen etter konferansen gikk Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg av etter åtte år i styret og Marit Støre Valen tok over som norsk styrerepresentant.  For å øke engasjementet fra yngre forskere ble det også bestemt at to PhD-kandidater skal få plass i styret. Navn på disse er ikke klar ennå. Neste konferanse i serien er i København i 2021.

Bildene viser henholdsvis debutantene Teresa Beste, Ida Marie Tvedt, Sondre Evjen, Tina Åsgård, Gustav Gunnerud og Per Fridtjof Larssen,  som alle holdt gode foredrag.