NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Prosjekt Norge har startet opp et eget forskningsprosjektet for å kartlegge mulighetsrom og avdekke ulike årsaker til kriminell adferd i norsk bygg- og anleggsnæring.

Les saken her

Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring


NTNU ønsker å vise BAE næringen nye digitale muligheter

Institutt leder Carl Thodesen ved Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) i samarbeid med Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) ved NTNU ønsker å bidra til å løfte kunnskapsnivået i BAE-næringen og vise næringen nye digitale muligheter.

LES MER OM SAKEN HER

(Illustrasjonsfoto: Veidekke)