OPAK inngår arbeidsavtale med professor Agnar Johansen ved NTNU.

Agnar Johansen skal jobbe deltid som spesialrådgiver FoU og blir en del av OPAKs fagmiljø innen utredning og analyse.

Han vil være en kraftfull ressurs både i utviklingsarbeidet og som fagperson for selskapets oppdragsgivere. Ansettelsen er et av flere offensive tiltak for å svare ut OPAKs ambisjoner om å ligge langt fremme i utviklingen innen selskapets kjerneområder prosjektledelse og byggeledelse.

Les mer her...


Forskningsprosjekt: Digital støtte ved oppfølgingen av et prosjekt - sluttrapport

Professor emeritus Erling S. Andersen, ved Handelshøyskolen BI har fullført forskningsprosjektet

Digital støtte ved oppfølgingen av et prosjekt

Vi har i dette forskningsprosjektet ønsket å se hvordan digital støtte påvirker arbeidet med oppfølgingen i et prosjekt. Istedenfor å se på digital støtte generelt, har vi innskrenket oss til å se på bruken av det digitale verktøyet Change66.

Den digitale støtten har i dette tilfellet gitt et bredere perspektivet enn det et rent manuelt opplegg vil gi. Vi må kunne si at dette gjelder for digitale verktøy generelt. Et slikt verktøy vil gi et helhetsperspektiv som ikke alltid vil være tilstede når de involverte arbeider uten slik støtte. Vi er i et oppfølgingsarbeid preget av våre egne erfaringer og trenger impulser som åpner for et bredere syn.

Les hele rapporten her....


IoT i vei og anlegg - MobilityLab Meetup

IoT i vei og anlegg, Oslo 22. august.

Data er drivstoffet i den stadig mer digitaliserte transportsektoren og potensialet i økt bruk av data anses som betydelig. Utnyttelsen av kraften i data ved hjelp av ny teknologi muliggjør effektivisering av alle prosesser i infrastrukturprosjekter, fra planlegging, til byggefasen, og drift- og vedlikehold.

Nye Veier har et ønske og et mål om å ha høy grad av innovasjon i våre prosjekter og kontrakter. 
Selv med mange spennende samarbeid på gang, jobber vi med å bli enda bedre og gleder oss dermed stort til dette arrangementet. Vi ser det er vanskelig, men også viktig at Startups får innpass i totalentrepriser, og ønsker dermed å invitere dere til å delta. Dette er en gyllen mulighet for dere til å bli kjent med mange dyktige og fremoverlente StartUps.

Program:
• 0845 Check-in
• 0900 Nye Veier: «Våre målsetninger»
• 0930 Telenor: «Når tradisjonell infrastruktur blir digital:
Fremtidens IoT-løsninger krever konnektivitet i verdensklasse»
• 1015 Tech Startups innen IoT / C-ITS presenterer
• 1115 Tech Startups innen IoT / C-ITS presenterer
• 1200 Lunch (husk påmelding)

PÅMELDING HER!


Boklansering: Project Risk and Opportunity Management - The Owner's Perspective

Project Risk and Opportunity Management - The Owner's Perspective

Forfattere:

Professor Nils Olsson, NTNU (tv i bildet)

Seniorforsker Agnar Johansen, Sintef (midt i bildet)

Professor Emeritus Asbjørn Rolstadås, NTNU (th i bildet)

Effective risk and opportunity management is key to the successful delivery of any major engineering and construction project. This book looks at how all those involved can manage risk ande capitalise on the opportunities that uncertainty present.


PMI Oslo Project Symposium 26-27. august

PMI Oslo Project Symposium:

The Political and Economic Impact of Large Projects

PMI Norway Chapter invites members from PMI Norway Chapter, from PMI Nordic Chapters, project professionals from near and far,

and the greater project network, to join this years’ project symposium in Oslo, Norway.

August 26th to August 27th 2019 Lunch-to-lunch event

These are the objectives of the 2019  Symposium programme for PMI members, project professionals, sponsors and speakers;

Expanding and renewing project management skills and fortifying the PMI Talent Triangle for each participant
Building and renewing a multi-discipline, international and cross-cultural professional network
Enjoying ourselves and having a good time together

Preliminary programme here.


Faggruppemøtet om Porteføljestyring 28. mai i Oslo.

Prosjekt Norge inviterer til fagmøte om porteføljestyring innen IKT. Målet med møtet er å sette porteføljestyring på agendaen og diskutere behov og utfordringer. Vi tar sikte på at dette skal kunne bli ei faggruppe hvor vi møtes flere ganger for både å gå i dybden og utveksle erfaringer. Er det funksjoner/mangel på funksjoner som skyldes manglende kunnskaper, vil også muligheten for å diskutere oppstart av mindre eller større forskingsprosjekt være til stede.

 Agenda

·                   Velkommen. Hva er Prosjekt Norge og hvorfor denne faggruppen

·                   Kort introduksjon av deltagerne og deres behov innen temaet

·                   Drøfting og valg av tema det bør arbeides videre med

·                   Gruppas arbeidsform og metodikk

·                   Oppsummering og neste møte fastsettes nå

Noen relevante tema som kan ses på som en start (dette kan vurderes og erstattes av andre tema/vinklinger)

·              Total utskifting av ERP-systemer eller andre kjernesystem – stort og krevende - utfordringer og konsekvenser?

·              Økonomi knyttet til slike utskiftninger – hvilke midler er knyttet til hva – bindene midler som låser fleksibiliteten – muligheter til å prioritere mellom prosjekter

·              Planlegging av prosjekter -  hva skal man måle og evaluere

·              Hvilke konsekvenser har GDPR for porteføljestyringen?

 

Har dere konkrete temaer/vinklinger dere ønsker å diskutere er det fint om dere sender dem til meg på forhånd så kan det legges inn i agendaen.

Ønsker du å delta på dette møtet kan du kontakte Prosjekt Norge v/ Stein Mjøen

Tid: 28.05.19, kl 10:00 - 12:00

Sted: OBOS Hammersborg torg 1. Oslo

 


Masterstudiet "Project Management" ved NTNU feirer 10 års jubileum

Bildet fra venstre: Yamini Jayaram - Head of company relations, Kjell Erik Hjorth Viken - Head of company relations, Rudra Bhagat - Financial coordinator, Aynie Ismail - President, Kjetil Høydal - Vice president, Ryan Murray - Social coordinator, Mariya Hayday - Social coordinator.

Proman - masterstudiet "Project Management" ved NTNU feirer 10 års jubileum.

Den 25. april arrangerer det 2-årig masterstudiet «Project Management» 10-års jubileum ved Scandic Lerkendal. Dette er en unik mulighet til å få møte studenter fra ulike ingeniørbakgrunner. For å nevne noen fagområder dere har mulighet å møte, har masterstudentene ved «Project management» bakgrunn som bygg-, maskin-, data-, elektro og logistikkingeniør. Dette er da en god rekrutteringsarena hvor det er mulighet å komme tett på studentene og synliggjøre sin bedrift. Hvis det er ønskelig å ha studenter til å gjennomføre masteroppgaver for bedriften, er dette den perfekte anledningen til å forespørre studentene om dette.

Program for PROMAN 10-year anniversary 25. April 2019

 

10:00 – Welcome

10:15 – Students present master thesis

Tor Spor and Asle Ødven - “Effects of Performance Measurement in Projects”

Håvard Blø and Talgat Ospanov - “Organizational Capabilities as an Enabler for Digital Transfroming”

11:00 - Break

11:15 – Company presentation 1

11:45 – Company presentation 2

12:15 - Lunch

13:00 – Prosjekt Norge presentation

13:45 – Break

14:00 – Speech by Ola Edvin Vie from Department of Industrial Economics and Technology Management

14:15 - Birthday cake will be served

14:30 – Company presentation 3

15:00 - Networking


Prosjekt Norge arrangerte forskersamling i Oslo 2. april.

Prosjekt Norges årlige forskersamling avholdt i Oslo 2. april.

Av innkomne forslag til satsningstemaer ble følgende valgt å gå videre med i denne omgang:

  • Lean/agile metoder/gjennomføringsmodeller - Nils Olsson (NTNU) og Bo Terje Kalaas (UiA)  holder i arbeidet fremover
  • Gode vs. dårlige prosjekter - Ola Edvin Vie (NTNU) og J. Alexander Langlo (NTNU/PN) holder i dette og rekrutterer studenter fra NTNU, evt. andre akademiske partnere)
  • Forretningsmodeller/governance/artificial intelligence (AI) - Eilif Hjelseth (NTNU) , Ralf Müller (BI), Nils Olsson (NTNU), Morten Hatling (SINTEF) følger opp arbeidet med finansiering og personell.

Neste steg generelt er at resultatene fra workshopen i dag vil danne grunnlag for en temasamling med styret i Prosjekt Norge i mai.

 

 


To nye LC-NO seminarer

Lean Construction Norge arrangerer to nye seminarer.

28. mars, kl. 09-13, i Bispevika, Oslo: Hvordan få økt produktivitet i komplekse byggeprosjekter ved hjelp av LEAN og strategisk innovasjonsledelse? Dette seminaret arrangeres i samarbeid med AF og Team Bispevika. Her får vi mange spennende innlegg fra aktørene i boligutviklingsprosjektet, i tillegg til befaring på byggeplass. Se lenken for informasjon og muligheter for påmelding:

LC-NO seminar om produktivitet, LEAN og innovasjonsledelse.

 

11. april, kl. 12-16, ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim: Er Taktplanlegging en videreutvikling av Last Planner? Dette seminaret arrangeres i samarbeid med NTNU, og vi får bl. a. høre Dr. Glenn Ballard, fra P2SL ved Berkeley og professor II ved NTNU, presentere sine tanker rundt temaet. Se lenken for informasjon og muligheter for påmelding:

LC-NO seminar om Taktplanlegging og Last Planner med Ballard.