Seminar: Hvordan unngå konflikter og tvister?

Seminar om hvordan unngå konflikter og tvister:

Prosjekt Norge og RIF er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til et seminar 22. oktober i RIF’s lokaler i Oslo kl. 10.00 – 14.30, hvor vi setter fokuset på:

  • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig. Når konflikten oppstår blir det bare tapere.
  • Hvorfor oppstår konflikter? Utilstrekkelig anskaffelsesregime, mangelfull kostnadskontroll og risikostyring, feil bruk av kontraktsmaler?
  • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Tillit kommer ikke av seg selv – det må skapes, og har en høy verdi.
  • Hvordan forebygge konflikter – bedre anskaffelsesregime, bedre kommunikasjon i forhandlinger og mer hensiktsmessige kontrakter?
  • Hvordan løse allerede oppståtte konflikter og tvister? – Erfaringer viser at mekling er lite brukt, men at dette er svært effektivt og kostnadsbesparende.

Foruten RIF og Prosjekt Norge er vi så heldige at vi har fått med oss
Bjørn Børseth – Nye veier
Kari Sandberg – EBA
Ole Petter Thunes – Rambøll
Egil Skavang – Arkitektbedriftene i Norge
Statens vegvesen – Bettina Sandvin

Agenda vil komme etter ferien.

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: 14. oktober. (Meld deg på i dag. Påmeldingen kan enkelt endres)

 

PÅMELDING SEMINAR

Boklansering: Project Risk and Opportunity Management - The Owner's Perspective

Project Risk and Opportunity Management - The Owner's Perspective

Forfattere:

Professor Nils Olsson, NTNU (tv i bildet)

Seniorforsker Agnar Johansen, Sintef (midt i bildet)

Professor Emeritus Asbjørn Rolstadås, NTNU (th i bildet)

Effective risk and opportunity management is key to the successful delivery of any major engineering and construction project. This book looks at how all those involved can manage risk ande capitalise on the opportunities that uncertainty present.


PMI Oslo Project Symposium 26-27. august

PMI Oslo Project Symposium:

The Political and Economic Impact of Large Projects

PMI Norway Chapter invites members from PMI Norway Chapter, from PMI Nordic Chapters, project professionals from near and far,

and the greater project network, to join this years’ project symposium in Oslo, Norway.

August 26th to August 27th 2019 Lunch-to-lunch event

These are the objectives of the 2019  Symposium programme for PMI members, project professionals, sponsors and speakers;

Expanding and renewing project management skills and fortifying the PMI Talent Triangle for each participant
Building and renewing a multi-discipline, international and cross-cultural professional network
Enjoying ourselves and having a good time together

Preliminary programme here.


Faggruppemøtet om Porteføljestyring 28. mai i Oslo.

Prosjekt Norge inviterer til fagmøte om porteføljestyring innen IKT. Målet med møtet er å sette porteføljestyring på agendaen og diskutere behov og utfordringer. Vi tar sikte på at dette skal kunne bli ei faggruppe hvor vi møtes flere ganger for både å gå i dybden og utveksle erfaringer. Er det funksjoner/mangel på funksjoner som skyldes manglende kunnskaper, vil også muligheten for å diskutere oppstart av mindre eller større forskingsprosjekt være til stede.

 Agenda

·                   Velkommen. Hva er Prosjekt Norge og hvorfor denne faggruppen

·                   Kort introduksjon av deltagerne og deres behov innen temaet

·                   Drøfting og valg av tema det bør arbeides videre med

·                   Gruppas arbeidsform og metodikk

·                   Oppsummering og neste møte fastsettes nå

Noen relevante tema som kan ses på som en start (dette kan vurderes og erstattes av andre tema/vinklinger)

·              Total utskifting av ERP-systemer eller andre kjernesystem – stort og krevende - utfordringer og konsekvenser?

·              Økonomi knyttet til slike utskiftninger – hvilke midler er knyttet til hva – bindene midler som låser fleksibiliteten – muligheter til å prioritere mellom prosjekter

·              Planlegging av prosjekter -  hva skal man måle og evaluere

·              Hvilke konsekvenser har GDPR for porteføljestyringen?

 

Har dere konkrete temaer/vinklinger dere ønsker å diskutere er det fint om dere sender dem til meg på forhånd så kan det legges inn i agendaen.

Ønsker du å delta på dette møtet kan du kontakte Prosjekt Norge v/ Stein Mjøen

Tid: 28.05.19, kl 10:00 - 12:00

Sted: OBOS Hammersborg torg 1. Oslo

 


Masterstudiet "Project Management" ved NTNU feirer 10 års jubileum

Bildet fra venstre: Yamini Jayaram - Head of company relations, Kjell Erik Hjorth Viken - Head of company relations, Rudra Bhagat - Financial coordinator, Aynie Ismail - President, Kjetil Høydal - Vice president, Ryan Murray - Social coordinator, Mariya Hayday - Social coordinator.

Proman - masterstudiet "Project Management" ved NTNU feirer 10 års jubileum.

Den 25. april arrangerer det 2-årig masterstudiet «Project Management» 10-års jubileum ved Scandic Lerkendal. Dette er en unik mulighet til å få møte studenter fra ulike ingeniørbakgrunner. For å nevne noen fagområder dere har mulighet å møte, har masterstudentene ved «Project management» bakgrunn som bygg-, maskin-, data-, elektro og logistikkingeniør. Dette er da en god rekrutteringsarena hvor det er mulighet å komme tett på studentene og synliggjøre sin bedrift. Hvis det er ønskelig å ha studenter til å gjennomføre masteroppgaver for bedriften, er dette den perfekte anledningen til å forespørre studentene om dette.

Program for PROMAN 10-year anniversary 25. April 2019

 

10:00 – Welcome

10:15 – Students present master thesis

Tor Spor and Asle Ødven - “Effects of Performance Measurement in Projects”

Håvard Blø and Talgat Ospanov - “Organizational Capabilities as an Enabler for Digital Transfroming”

11:00 - Break

11:15 – Company presentation 1

11:45 – Company presentation 2

12:15 - Lunch

13:00 – Prosjekt Norge presentation

13:45 – Break

14:00 – Speech by Ola Edvin Vie from Department of Industrial Economics and Technology Management

14:15 - Birthday cake will be served

14:30 – Company presentation 3

15:00 - Networking


Prosjekt Norge arrangerte forskersamling i Oslo 2. april.

Prosjekt Norges årlige forskersamling avholdt i Oslo 2. april.

Av innkomne forslag til satsningstemaer ble følgende valgt å gå videre med i denne omgang:

  • Lean/agile metoder/gjennomføringsmodeller - Nils Olsson (NTNU) og Bo Terje Kalaas (UiA)  holder i arbeidet fremover
  • Gode vs. dårlige prosjekter - Ola Edvin Vie (NTNU) og J. Alexander Langlo (NTNU/PN) holder i dette og rekrutterer studenter fra NTNU, evt. andre akademiske partnere)
  • Forretningsmodeller/governance/artificial intelligence (AI) - Eilif Hjelseth (NTNU) , Ralf Müller (BI), Nils Olsson (NTNU), Morten Hatling (SINTEF) følger opp arbeidet med finansiering og personell.

Neste steg generelt er at resultatene fra workshopen i dag vil danne grunnlag for en temasamling med styret i Prosjekt Norge i mai.

 

 


To nye LC-NO seminarer

Lean Construction Norge arrangerer to nye seminarer.

28. mars, kl. 09-13, i Bispevika, Oslo: Hvordan få økt produktivitet i komplekse byggeprosjekter ved hjelp av LEAN og strategisk innovasjonsledelse? Dette seminaret arrangeres i samarbeid med AF og Team Bispevika. Her får vi mange spennende innlegg fra aktørene i boligutviklingsprosjektet, i tillegg til befaring på byggeplass. Se lenken for informasjon og muligheter for påmelding:

LC-NO seminar om produktivitet, LEAN og innovasjonsledelse.

 

11. april, kl. 12-16, ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim: Er Taktplanlegging en videreutvikling av Last Planner? Dette seminaret arrangeres i samarbeid med NTNU, og vi får bl. a. høre Dr. Glenn Ballard, fra P2SL ved Berkeley og professor II ved NTNU, presentere sine tanker rundt temaet. Se lenken for informasjon og muligheter for påmelding:

LC-NO seminar om Taktplanlegging og Last Planner med Ballard.


Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Det er mange årsaker til at god prosjektledelse er viktig, men fra et samfunns- og bedriftsøkonomisk perspektiv er bildet enkelt. I løpet av noen år skal det investeres rundt 1.000 milliarder kroner i veier, jernbane, flyplasser og havneanlegg. Samtidig pågår det et enormt arbeid med å bygge ut og ruste opp landets sykehus, skoler, omsorgsboliger og øvrige offentlige bygg. I tillegg er aktiviteten innen næringsbygg på et meget høyt nivå.

Vi har sett noen grufulle eksempler på voldsomme ekstrakostnader som ruller på når et prosjekt enten er for utilstrekkelig planlagt eller kommer ut av kontroll i gjennomføringen.

Ved å investere i faglig utvikling innen fagområdet prosjekteierskap og prosjektledelse, må dette derfor ses på som svært viktig investering til inntekts ervervelse for både næringslivet og samfunnet. Å prioritere bort denne kompetanseutviklingen er det samme som å prioritere bort netto utbytte og opprettholde unødvendig høyt kostnadsnivå.

Det kan derfor ha stor nytteverdi å være partner i Prosjekt Norges, slik at dere kan ta del i det prosjektfaglige utviklingsarbeidet som skal gjøre dere bedre rustet til å møte fremtidens krav.

Stein Mjøen

CEO Prosjekt Norge.


Bygg 4.0 - datadrevet innovasjon - 8. mai Meet Ullevaal

Digitalisering er drevet frem av økt datakapasitet og regnekraft:

Omfatter blant annet teknologier som tingenes internett, stordata, skyløsninger og kunstig intelligens.

– Men få i byggenæringen har klart å utnytte potensialet i datadrevet innovasjon til fulle. Det skyldes blant annet barrierer mot å ta i bruk nøkkelteknologier, spesielt i mindre bedrifter, sier seniorforsker Nathalie Labonnote.

Konferansen, som arrangeres av SINTEF, finner sted på Meet Ullevål 8. mai. Bygg 4.0 tar utgangspunkt i nye forretningsmuligheter innen digitalisering av byggenæringen, og setter fokus på hva digitalisering betyr for de ulike aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i samarbeid med andre sektorer – blant annet IKT- og finansbransjen.

Les mer om konferansen her....