Prosjekt 2018: Harald V. Nikolaisen - alle deltagere må yte på sitt aller beste for å skape det lille ekstra.

Prosjekt 2018 Finale: Prosjekter i G-dur og V-stil

Mange av dagens prosjekter er så komplekse, at alle deltagere må yte på sitt aller beste. For å skape det lille ekstra, må vi ta alles kompetanse i bruk og evne integrere kompetanser. Vi må skape sammen. Det klarer vi ikke uten å ha fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Vi i ledelsen må sette retning for det ved å være veldig tydelig på at nøkkelen ligger i å prøve og feile – hele tiden. Vi må spenne mulighetsrommet gjennom å skape prototyper og teste uferdige løsninger. Gjennom det kan vi stille ‘vedtatte’ sannheter til veggs. Jeg skal snakke om hvordan undring, friksjon og motsetninger er verktøy for å dra oss litt lenger – ikke støy som vi må unngå og hvordan vi jobber med læringskultur. Læringskultur er grunnlaget for at den enkelte ta ut det aller beste av seg selv.

Harald V. Nikolaisen  har lang fartstid innen bygg og anlegg. Han er administrerende direktør i Statsbygg siden 2013 og styreleder i Nye Veier. Har tidligere vært utbyggingsdirektør Jernbaneverket og har erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil.

 

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


NTNU hevder seg i utdanningseliten i Europa gjennom tildelingen av Norges aller første Kunnskapsallianse.

NTNU hevder seg i utdanningseliten i Europa gjennom tildelingen av Norges aller første Kunnskapsallianse.

Dette er en av få ordninger der norske institusjoner konkurrerer internasjonalt om utdanningskvalitet.

Det har lenge vært en kunnskapspolitisk målsetning i Norge å få tildelt disse prestisjetunge EU-midlene for å styrke norsk utdanning. Nå har endelig en norsk institusjon lykkes i den tøffe konkurransen blant de fremste universitetene og høyskolene i Europa.

Harald Nybølet

NTNU har også fått tildelt midler til et prosjekt innenfor det høythengende programmet Jean Monnet. I tillegg koordinerer NTNU Strategiske partnerskap, og er også partner i Erasmus Mundus, et europeisk samarbeids- og mobilitetsprogram for fellesgrader.

– EUs utdanningsprogram Erasmus+ er det største virkemiddelet for kvalitetsutvikling i høyere utdanning i Norge. Vi gratulerer NTNU med resultatene i årets utlysning. Samtidig skulle vi gjerne sett at andre norske institusjoner i større grad tar i bruk bredden av muligheter programmet, sier Harald Nybølet, direktør i Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Harald Nybølet, direktør i Diku

Les mer her....

Årets store prosjektbegivenhet Prosjekt 2018 arrangeres på Meet Ullevaal, Oslo 7. november. Har du meldt deg på? Program og påmelding.


Prosjekt 2018: Thomas Hylland Eriksen - Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden? - Har du meldt deg på konferansen?

Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden?

Alle har opplevd at ny teknologi kan bli et forstyrrende element, et irriterende filter eller en krevende hinderløype mellom en selv og arbeidsoppgavene. Idealet er stadig at teknologien skal fungere så knirkefritt at den knapt merkes. Ofte er det ikke slik i praksis. Dette foredraget tar utgangspunkt i det konkrete, nemlig arbeidssituasjoner i endring, og undersøker hvilke utilsiktede bivirkninger ny teknologi – fra kunstig intelligens til regnskapsprogrammer – kan medføre, og hvordan de kan unngås. Noen stikkord er kompleksitet, den menneskelige faktor, produktivitet og autonomi.

Program og påmelding finner du her...

Thomas Hylland Eriksen:

Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog. Han er professor ved Sosial-antropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Internasjonalt er han mest kjent for sin forskning om etnisitet, nasjonalisme og globalisering, ofte med et etnografisk fokus på Mauritius og Trinidad, i Norge for sitt engasjement for å formidle sosialantropologi og et sosialantropologisk perspektiv på et flerkulturelt samfunn, globalisering, identitet og en rekke samfunnsspørsmål.


Prosjekt 2018: Prosjekt er et strategisk virkemiddel for endring, utvikling og verdiskaping 2 +2 =5

Har du meldt deg på konferansen Prosjekt 2018, den 7 nov. i Oslo? Program og påmelding finner du her...

Prosjekt er et strategisk virkemiddel for endring, utvikling og verdiskaping.  Men prosjekter gir lite effekt om vi ikke lykkes med virkelige endringer i tankesett, kulturer og systemer. Hvordan kan en virksomhet som NAV utvikle et prosjekt ‘mindset’ og lykkes med kontinuerlig produktutvikling?

Ola Furu, avd.dir NAV, snakker om hva som har vært de gode grepene for å øke endringstakten og modernisere IKT-NAV.  

Ola Furu:

Modernisering av IKT i NAV, mer enn å sette strøm på papir
Ola Furu er avdelingsdirektør for Applikasjonsutvikling i NAV IT. I tillegg er han programleder for Modernisering av IKT i NAV - Prosjekt 2. Furu kommer fra Capgemini Group hvor han var CEO for Capgemini Norge i 2009-2014. Furu fikk i 2010 Rosingprisen som årets toppleder. I 2014 ble han tildelt Æresprisen av Konsulentguiden.


Årets Prosjekt 2018 - Ny frist 19. oktober for å melde inn aktuelle prosjekt

 

Verdiskaping - Å skape verdier gjennom prosjekter

Prosjekt Norge vil fortsette med å kåre ÅRETS PROSJEKT på den årlige store prosjektkonferansen Prosjekt 2018 som avholdes på Meet Ullevaal 7. november.

Dere oppfordres til å melde inn forslag på prosjekt på vedlagte innmeldingsskjema eller videresende denne invitasjonen til andre som kan ha relevante prosjekter å melde inn. Innmeldte prosjekt skal være fullført i løpet av 2017 eller første del av 2018, slik at årstallet 2018 henviser til når prosjektet blir vurdert og eventuelt kåret.

Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparameterne;

 •    levert avtalte leveranser med riktig kvalitet
 •    overholdt tidsplan og budsjett
 •    tilfredsstilt HMS-målsetninger

Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy

Juryen vil bestå av fagfolk fra både akademia, offentlige etater og næringslivet.

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er utvidet til fredag 19. oktober 2018,  sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no  

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen eller Anne Live Vaagaasar

 


Prosjekt Norge inviterer til fagseminar knyttet til omstrukturering av fylkesveiene.

Seminaret avholdes på Meet, Ullevaal Stadion 29. november.

Du kan melde deg på her..

Årets store prosjektbegivenhet Prosjekt 2018 arrangeres på Meet Ullevaal, Oslo 7. november. Har du meldt deg på? Program og påmelding.


Prosjekt 2018 - Therese Bermann Fischer kommer - kommer du?

Prosjektkonferansen PROSJEKT 2018 avholdes på Meet, Ullevaal stadion 7. november fra kl 09:00-17:00. Registrering fra kl 08:15.  Har du meldt deg på?

Program og påmelding finner du her...

Noen av  innlederne ser du nedenfor.


CoP Prosjektstyring - møte 12.09.18 hos Intersoft

Det ble vist tre presentasjoner om temaene:

 • Prosjektstyringsverktøy – med spesielt fokus på fremdriftsplanlegging  - Elisabeth Wallem, Intersoft 
 • Planleggeing og styring av prosjekter m IPD kontrakt – om sykehuset i Tønsberg - Bo Terje Kalsås, UIA
 • Lean prosjektgjennomføring, med Kunsthøyskolen i Bergen som eksempel - Per Roger Johansen fra Atkins Global

 Neste COP møte blir hos Avinor Gardermoen, v. Runar Botten om hardcore prosjektplanlegging.

 


CoP Digital samhandling: Avfallsfri framtid er realistisk med digital samhandling.

Avfallsfri framtid er realistisk med digital samhandling.

Over 20 deltakarar var samla hos Skanska i Oslo onsdag for å diskutere digital samhandling. Dagens tema var avfallsfri byggeplass. Kva er rett ambisjonsnivå og kva må til? To glimrande innlegg vart servert av Randi Lekanger (Skanska) og John R. Moen (NKF). Diskusjonen var både engasjert og spennande. Fleire viktige premissar vart erkjent: Premissane (regelverket) må vere tydeleg og samstemt, entreprenørar og produsentar må samarbeide om løysingar, produktdokumentasjonen er avgjerande for redusert avfallsmengde, industrialisering må utnyttast (men ikkje til å flytte problemet), innovasjon må til – og det trengs meir FoU.

 Kort og godt: Avfallsfri framtid er mogleg om vi faktisk endrar tenkjemåte og handlemønster. Vi er heilt avhengig av betre samhandling, og digitale arbeidsmåtar og hjelpemidlar vil vere ein nøkkel til denne utviklinga. CoP Digital samhandling vil følgje opp desse diskusjonane i seinare samlingar.

Professor Ole Jonny Klakegg leder CoP for Digital Samhandling.

Skanska satser på digitale fagarbeidere.

Alle fagarbeidere i Skanska vil innen utgangen av året være satt opp med smarttelefoner med et sett av app’er som gjør at de kan gjøre en rekke arbeidsoperasjoner digitalt.

Les mer på Bygg.no.....


Bransjeklynge Energi - Seminar 27. september

Prosjekt Norge er bedt om å etablere en bransjeklynge for energi for å styrke fokuset på prosess og gjennomføring. Bransjeklynge Energi vil koble sammen de ulike energiprodusentene for å møte fremtidens utvikling innenfor energiforsyning.

For å møte fremtidens behov, må det utvikles bedre gjennomføringsprosesser med hensyn til både samarbeid og prosessledelse. I tillegg ser man innen kraftsektoren at det er et ønske om å kvalitetssikre og utvikle nye standarder knyttet til repetitive byggeprosjekter.

 

Her vil du finne fortløpende info og aktiviteter innen klyngen.

Seminaret vil avholdes ved Scandic Byporten i Oslo.

Påmelding her.

Frist fredag 07.09.

 


Prosjekt Norges Partnerforum: Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi.

Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi.

Johannes Meyer-Myklestad, advokat, Selmer foredro under tittelen "Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører”. Han berørte både hvordan tvister oppstår, og enda viktigere, hvordan man kan unngå tvister. Mht utenlandske aktører snakket han om hvilke spesielle utfordringer disse møter i Norge, og avsluttet med råd for å løse tvister.

Anleggsbransjen er en «marginbransje» hvor byggherreoppfatninger og entreprenøroppfatninger kan bli satt opp mot hverandre. I Norge legger vi vekt på ordenes alminnelige mening i avtalens ordlyd, med unntak av fagtermer. For internasjonale kontrakter krever dette mer tydelighet, færre skjønnsmessige rammer, klarere rettslige standarder, samtidig som vi må kommunisere alle forventninger – også de vi tar for gitt.

Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi. Ikke bruke gamle kontrakter, og gjør kontraktene så klare og tydelig som mulig. Vær tydelig på ønsker du ikke kan levere og kommuniser forventninger tydelig. Spesielt ved utenlandske tilbydere må man være oppmerksomme på at er tilbudene «for» gode er det et faresignal. Sjekk egenkapitalsituasjon og likviditet, fordi garantier er ikke nok.

Hold øye med kontrakten og dens forpliktelser og pass på alle frister. Ha gode systemer for kontraktsoppfølging og reklamasjonsbefaringer osv. Et vellykket sluttoppgjør krever en godt organisert gjennomføring og planlegging underveis. Ved internasjonalt samarbeid vær oppmerksom på kulturforskjeller i bruke og tolkning av kontrakter.

Kommunikasjon er avgjørende i byggefasen når det gjelder gjennomføring, endringer, fremdrift, utfordringer o.l. Når uhellet er ut så er det avgjørende hvordan oppdragsgiver og leverandører agerer. Kan digitalisering forbedre denne kommunikasjonen? Kan digitalisering gjør kommunikasjon så enkel at man glemmer nødvendig dokumentasjon på det kommuniserte?

Ved sluttoppgjørsfasen er det viktig at man har forstått reglene godt nok. Taktiske posisjoner og dialoger må være åpne og avklart i tillegg til hvordan partene samhandler og forhandler.

Tvisteløsninger deles gjerne inn i Uformelle og Formelle tvisteløsninger. Det første baserer seg på dialog og forhandlinger. Fører slik dialog ikke frem ender man oftest opp med mer formelle prosesser hvor både domstolene og meklingsråd kan styre prosessen. Løser ikke det tvisten ender man ofte opp i voldgift.

Til slutt er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor Oppmenn/Eksperter ikke blir mer brukt i tvisteløsning– kanskje det kunne bidratt til at man løste tvisten ved å overlate prosessen til en nøytral fagkyndig?

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Prosjekt Norge arrangerte partnerforum på Gardermoen

Prosjekt Norge arrangerte partnerforum på Gardermoen 23. august, med omvising på flyplassen  inne og ute, og presentasjon av Avinors videre utbyggingsplaner. I tillegg hadde vi et leverandørseminar med gode innledere og dagsaktuelle temaer.

Avinor var vertskap for arrangementet og det gav oss muligheten til å få et bedre innblikk i flyplassens   funksjonalitet, organisering og ikke minst den logistiske flyten.

Det å bygge ut en flyplass sammen med eksisterende infrastruktur, som må være vi full drift under utbyggingen, er meget krevende, men ble gjennomført på en imponerende måte.

Leverandørseminaret hadde følgende temaer på agendaen:

 • Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører. Johannes Meyer-Myklestad, advokat,  Selmer
 • Alle våre kontrakter har gått til norske leverandører – bevisst eller tilfeldig? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier
 • Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris. Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen.  Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Prosjekt Norges Partnerforum: Samspill og kunnskapsdeling kreves for å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping.

Prosjekt Norge arrangerte fagforum på Gardermoen for sine partnere. Mange gode innledere tok opp dagsaktuelle temaer. Les mer om partnerforumet her...

Samspill og kunnskapsdeling kreves for  å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping.

Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre presenterte sine tanker om "Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen”. Det skjer mye rundt kontraktsformer, også i mindre prosjekter, da det er mange utfordringer med dagens kontraktsformer. For å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping kreves samspill og kunnskapsdeling. Det er også mye nytt som er introdusert de siste årene, BVP, leverandør involvert i regulering/prosjektering, langt flere interessenter, nye byggemetoder, mer krevende logistikk, ansvar for løsninger, driftsansvar etter ferdig bygd, osv. Til slutt ga Vistnes en rekke viktige læringspunkter, som flere burde vært til stede og hørt!

Eksempel på dette er:

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Prosjekt Norges Partnerforum: Uannsett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

Prosjekt Norge arrangerte leverandørseminar på Gardermoen for sine partnere. Mange gode innledere tok opp dagsaktuelle temaer. Les mer om partnerforumet her...

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg: Uansett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg snakket om "Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris”. En interessant samfunnsøkonomisk analyse av tildeling av en tenkt kontrakt på 1 mrd til entreprenør med hhv 10 og 60% import viser store forskjeller i verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekt for Norge. Sandberg snakket også om et høyt konfliktnivå i bransjen, som har mange store, negative konsekvenser; Uansett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

 

Videre peker Sandberg på at forutsigbarhet er forutsetningen for et velfungerende, effektivt og kostnads-besparende samarbeid. Kostnader som følge av forsinkelse vil ramme entreprenøren i større grad enn byggherren. Gevinster som følge av forsinkelse i veiutbyggingen blir tilsvarende forskjøvet. Nettonytte eller bruttonytte? Mange (de fleste) vei- og baneprosjekter er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Forsinkelseskostnader kan for eksempel være om Follobanen får en forsinkelse på ett år, så vil det gi en ekstrakostnad på 211 millioner 2017-kroner.

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Digital byggeprosess - Nytt masterstudium på NTNU og første kull deltar på Prosjekt Norges CoP om digitalisering.

I august 2018 starter NTNU med et nytt studietilbud med base på NTNU Gjøvik: Digital byggeprosess. Både innhold og form skiller seg klart fra alt vi har kunnet tilby tidligere. De første 10 kandidatene på dette masterstudiet møter CoP Digital samhandling for å presentere og demonstrere hva de driver med i studiet – bare en måned etter studiestart. Dette blir spennende og er aldri prøvd før. Det blir diskusjon om digital kompetanse for framtida.

 

I tillegg har vi et innledningsforedrag: John R. Moen, NKF, presenterer Avfallsfrie byggeplasser og hvordan dette henger sammen med digitalisering.
Les mer her: http://www.kommunalteknikk.no/avfallsfrie-byggeplasser-mulig-aa-oppnaa.6027458.html

 

Oppsummeringer fra tidligere samlinger i CoP digital samhandling:
/https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge Ole.jonny.klakegg@ntnu.no

 

 


Foto: bygg.no

ÅF kjøper IKT rådgiverselskapet Mometo

Med Mometo på laget styrker ÅF posisjonen for videre vekst innenfor digitalisering i Norge, skriver de i en melding. Mometo fokuserer på IKT rådgivning og prosjektledelse for kunder innen energi, helse og offentlig sektor. Selskapet har en sterk posisjon i Trondheims-regionen, og de tre største kundene er Helse Midt-Norge, NTNU og TrønderEnergi.

Begge selskapene er partnere i Prosjekt Norge.

Les mer her...


Veien til mer verdi - Frokostmøte på Clarion Brattørkaia, Trondheim, 11. juni.

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst.

Tid og sted: 11. juni 2018 07:30 til 10:00, Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1. PÅMELDING HER.

Bygg- og anleggsbransjen møter stadig nye krav til økt verdiskaping, og alle er opptatt av det samme. Det skal bygges mer vei for pengene, mer bane, mer flyplass og mer sykehus, samtidig som det skal bygges effektivt, sikkert og bærekraftig, og gi økt verdi for alle.

Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen imøtekomme kravene om økt verdiskaping i en tid hvor prosjektene er mer fragmenterte, komplekse og sammensatte enn før, og de etablerte gjennomføringsmodellene og kontraktene ikke lenger tilfredsstiller forventningene som stilles av aktørene i bransjen?

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor nettopp misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst. Hvordan påvirker kravene til økt verdiskaping dagens kontrakt- og gjennomføringsmodeller? Hva mener byggherrer, entreprenører og rådgivere om denne utviklingen, og hvordan innretter de seg?

I frokostseminaret vil du få med deg følgende innlegg:

 • Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, vil dele sine erfaringer og tanker rundt gjennomføringsmodeller og verdiskaping
 • Olav Ellevset, daglig leder for Fosenbrua AS, vil redegjøre for hva han tenker om byggherrens behov og forventninger, og hvilken betydning dette vil ha for eier, bruker og leverandører
 • Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska vil belyse entreprenørens muligheter og forventninger
 • Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens Vegvesen, vil snakke nærmere om hvordan Statens Vegvesen ser på dette for fremtidige prosjekter

 

Program:

07:30 – 08:00:  Frokost

8:00 – 08:05:  Velkommen v/ Are-Magne Kregnes, regiondirektør i WSP

08:05 – 08:25:  Veien til mer verdi? Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU

08:25 – 08:45:  Byggherrens behov og forventninger. Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS

08:45 – 09:05:  Pause og mingling

09:05 – 09:25:  Entreprenørens muligheter og forventninger. Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska

09:25 – 09:45:  Slik Statens Vegvesen ser det. Ove Nesje, prosjektdirektør Statens Vegvesen

09:45 – 10:00:  Paneldebatt og oppsummering ved Bjørn Andersen, NTNU/Prosjekt Norge

 


CoP innen Lean Byggeprosess - åpen for alle interesserte - Tromsø, 6. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om Lean Byggeprosess i Tromsø 6. juni.

Lean er et tankesett og en samling prinsipper for hvordan man planlegger og styrer ulike typer produksjon. Fra å ha oppstått i produksjonsindustri, først i bilproduksjon, ble lean tilpasset bruk i prosjekter, spesielt byggeprosjekter. Fortsatt er ikke lean veldig utbredt i norske prosjekter, men flere og flere byggherrer og entreprenører har startet eksperimentering med metodene og interessen er økende. Dette er en CoP som kretser rundt ulike tema under en noe bred overskrift «lean byggeprosess». Det betyr at også lean prosjektering, kultur for kontinuerlig forbedring, osv. tas opp, selv om tittelen henspeiler på selve byggeprosessen. Den er egnet for både virksomheter som har tatt i bruk lean og de som vurderer dette og har som mål å være en arena der erfaringer med bruk av lean kan deles.
Programmet blir slik:

 • Jens Solvang, Consto orienterer om prosjektet og bruk av lean
 • Hege Andersen, UNN orienterer om bruk av lean i UNN
 • Lunch
 • Diskusjon/erfaringsdeling blant deltakerne
 • Befaring på det ferdige bygget

Tilbudet var forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge. Det er nå åpnet for alle interesserte.

Påmelding: wenche.langholm@ntnu.no


Styret i Prosjekt Norge gjennomførte workshop om forskning 28.05.18

Styret  i Prosjekt Norge var samlet til workshop som i hovedsak hadde 2 prioriterte områder; ambisjonsnivå for forskning i 2018-19 og nye forskningsinitiativ.

Det ble en god diskusjon og mange forslag til hva man skulle gå videre med i gruppene.  Flere tema ble tatt opp, bl.a.  gjennomføringsmodeller (alle kom inn på det), prosjekt-verktøy og metoder, organisasjon (forstå egen virksomhet) digitalisering, store vs. små prosjekter med tilhørende skalering.

 

Figuren viser den oppsummerte plenumsdiskusjonen på en god måte. Anita Moum var facilitator på workshopen og figuren er laget ut fra hennes tavletegning i prosessen.

 

Utfordringen ble å begrense seg til 3 områder. Det måtte også tas hensyn til søknads­fristene på de enkelte forskningsprosjektene og søknadsbetingelsene for øvrig. Det resulterte i følgende:

 

1.   IPO, Transport 2025

Transport 2025 ønsker å øke andelen prosjekter som gir mer effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger og bidrar til langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer.

2.   IPN/KPN-søknad

I de siste årene har nye gjennomføringsmodeller dukket opp som «løsningen på alt» (samspill, tidlig involvering, IPD osv.). Vi vet ikke hvorvidt disse faktisk har gitt gevinster fremfor anvendelse av «tradisjonell» gjennomføring.

3.   OS 2.0 (CII)

Initiativet passer svært godt med de prioriterte områdene som ble definert. Dette kan bygge på og videreutvikle langsiktig samarbeid med CII, hvor vi også aner at det ligger et potensiale for disrupsjon i initiativet.

 

 


Seminar: Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger - fremdeles ledige plasser. Oslo, 13. juni.

Frokostseminar 13. juni fra 08.00 - 11.10, PwC Oslo, 8 Dronning Eufemias gate, 0191 Gamle Oslo

HIT-nettverkets undersøkelser viser tydelig at smidig utvikling med hyppige leveranser har mange fordeler. Det gir gode muligheter for tilbakemelding og læring underveis, bedre mulighet for nyttestyring og ikke minst mulighet for å hente ut gevinster tidligere. Flere og flere bedrifter og offentlige etater går, eller planlegger å gå, i retning av hyppige, noen ganger til og med svært hyppige, IT-leveranser.

En kritisk faktor for å lykkes med hyppige leveranser er at organisasjonen har gode og effektive testrutiner, ikke minst automatisering av tester og gode testdata.

 

Foredragsholdere:
Magne Jørgensen
er forsker ved Simula Research Laboratory, professor ved Universitetet i Oslo og rådgiver hos Scienta.

Marianne Rynning har bakgrunn i kommunikasjon og IT, og er ansvarlig for Skatteetatens testsenter.

Margrethe Bedregal har bakgrunn fra NTNU, og er ansvarlig for Skatteetatens syntetiske testdata.

Erik Rogstad er rådgiver fra Testify med doktorgrad i testing fra Simula Research Laboratory.

Christian Brødsjø er dedikert testleder og -rådgiver.

Sverre Weisteen er ansatt i Unicus.

Niruban Yogalingam er testleder i SOCO og har bred erfaring innenfor testfaget.

Nils Christian Haugen skrev sin første automatiske test for 16 år siden.

Les mer, program og påmelding her....


Klimanøytral anleggssektor - Utopi eller virkelighet? - frokostmøte i Oslo 30. mai 2018.

Anleggsektoren står for 30 % av alle klimagassutslipp fra transportsektoren. I tillegg kommer indirekte utslipp fra byggematerialer. Nye krav og forventninger fra samfunnet gjør at hele bransjen må endre måten de jobber på – spørsmålet er bare hvordan. Det som er helt sikkert er at dette er en endring som alle aktører i verdikjeden både er med på å påvirke og selv blir påvirket av.

30. mai får vi besøk av tre av bransjens mest sentrale aktører som skal se inn i krystallkulen, og belyse kravene som stilles i dag og hva som må til for å dytte bransjen i riktig retning.

Mer info og program finner du her...


Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15. mai - kommer du?

Bygg 4.0 demonstrerer digitalisering og industrialisering  - nåtid og framtid - Sintef Byggforsk står som arrangør. Mer om konferansen ser du her...

 • Framtida krever flere og større steg – forsking og innovasjon må være med, og vi må sette fokus på de rette tinga.
 • Det er bruk for mer kunnskap om byggeprosessen i en digital verden. Derfor jobbar vi med planar for en SFI.
 • Workshopen som fyller siste del av arrangementet er en del av dette: Her skal vi utvikle gode ideer for en framtidig SFI-søknad. Vi skal identifisere hva bransjen har bruk for, og NTNU bistår i denne prosessen.

 En dag for å bli inspirert og engasjert, utvikle og styrke nettverk, bli med på å styrke næringa!


Søknad forskningsmidler IKT: Managing Complexity in Large Bimodal IT Projects

The objective of Frinatek is to promote "scientific quality in the international research front" and "bold andinnovative research". This project seeks to develop the software engineering and project management research disciplines by providing revelatory studies in an area critical for society. The project will be carried out by the SINTEF research group which is the top-ranked institution in the world on agile methods. The group will collaborate with a leading project management research group at the Norwegian University of Science and Technology with large impact on the Norwegian project management community through Project Norway. The position as one of the countries with most mature use of agile methods, and one of the main international research environments with focus on agile methods, an established project uncertainty research environment, and collaboration with leading international partners provides a unique possibility for ground-breaking studies in this project.

Se hele søknaden MANTRA_Frinatek_31


Standard Norge: Steg og leveranser i byggeprosessen - utarbeidelse av Norsk Standard.

Standard Norge standardiseringskomite SN/K 372 Steg og leveranser i byggeprosessen begynner nå å utarbeide en Norsk Standard. Dette skal bli et nytt og bedre grunnlag for å sikre god informasjonsflyt, rettidige beslutninger og bedre koordinering av partene i byggeprosessen. Standarden skal beskriver prosessene og leveransene i byggeprosessen, og skal være uavhengig av gjennomføringsmodell. Standarden skal være anvendelig for både bygge- og anleggsprosjekter.

Siri Heyerdahl Augdal, Cowi, er leder for komitéen som nettopp har startet sitt arbeid som etter planen skal være ferdig innen tre år. Et av grunnlagene for arbeidet er stegnormen Neste steg som en arbeidsgruppe tilknyttet BAE-programmet laget for Bygg21 – les mer her.

 

Lenke til resultatet her: https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/bygg21-neste-steg/

 


Idé-verksted – samle nye ideer til FoU-prosjekter innen prosjektledelse og eierskap

Målet med ideverkstedet var å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter.

Prosjekt Norge inviterte folk som har ulike roller i prosjekter: prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kom fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, energi og IKT.  Det var også andre spennende aktører knyttet til disse bransjene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere.

Før lunsj ble det identifisert fem ideer som kan realiseres på kort sikt og fem ideer som har lengre horisont. Gjennom prioritering fra deltakerne ble følgende ideer videreutviklet til initiativ som er tenkt fremmet for finansiering:  

 • Delingsøkonomien, hvilke konsekvenser får den for BAE-næringen? Hva kan vi dele, hva er driverne, pilotprosjekt der man aktivt skal tenke "Hvorfor eie når du kan leie" gjennom fasene planlegging, bygging og bruk, mulig case Hovinbyen (Ulven).
 • Nyttekalkulator, slagord "Nytt på/med nyttig!", lage metodikk, verktøy og app for nyttestyring gjennom prosjekter (på liknende måte som kostnader styres), tanke om direktefinansiert prosjekt av bedrifter i BAE, IKT og telekom.
 • "Alle kan få", prosjekt rundt verdi fra prosjekter for ulike aktører, bevisst utnyttelse av BAE-næringens helhetlige verdiskapning. Det er formulert mange delspørsmål et FoU-prosjekt kan adressere, f.eks. hvilke interessenter har oppfatninger om prosjektets verdi, hva er drivere og barrierer rundt verdiskapning, kan det utvikles en metodikk for verdistyring, osv. Tenkt som IPN-prosjekt i Forskningsrådets BIA-program
 • Nye verktøykasser for å ta kvantesprang, kombinasjon innovasjonsprosjekt/tjenesteutvikling, bred deltakergruppe fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, mange konkrete utviklingsideer, f.eks. kompetanse, endringsledelse, delingsplattform.
 • "VERDI.G", fra konflikt til verdi, bidra til kontraktsfestet verdiskapning på kort og lang sikt, inkl. samfunnsansvar, skal føre frem til et produkt (ny kontraktsform og verktøy som kan styre målbar verdi gjennom prosjektet).

Arbeidsgruppene deltok med stort engasjement!


Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap

Hvordan lykkes offentlige virksomheter i ta kontroll over egen IT-utvikling og å etablere autonome, selvorganiserende team? Er dette i det hele tatt mulig under et regime som er i utgangspunktet er hierarkisk, budsjettdrevet og kontrollerende?

Ja, det finnes etter hvert gode eksempler, og en del av disse vil presentere sine erfaringer på dette seminaret.

Se programmet her...


Entreprenørene og byggherrene enige: Forutsigbarhet viktigst

Styreleder Jørgen Evensen i EBA etterlyste enda mer forutsigbarhet fra byggherrene. I år presenterer Oslo kommune, Statsbygg, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune spennende prosjekter som skal ut i markedet det neste året. I tillegg har man også i år laget en egen markedsrapport hvor man finner enda flere prosjekter i regionen.

Les mer i bygg.no her...


Ph.d innen næring og offetntlig sektor - gode muligheter til forskning innen egen bedrift/organisasjon.

Gjennom Nærings-ph.d.-ordningen gir Norges forskningsråd økonomisk støtte til bedrifter som vil satse på doktorgradskompetanse for en eller flere ansatte.

 Nærings-ph.d. er et unikt tilbud til ansatte i næringslivet som ønsker å fordype seg faglig gjennom en formell utdannelse. Gjennom utdanningsløpet gis kandidaten mulighet til å operere i to vidt forskjellige verdener. En Nærings-ph.d.-kandidat blir derfor en viktig brobygger mellom akademia og bedriften både på kort og lang sikt.

    

Utlysning av Nærings-ph.d

Utlysning av Offentlig sektor-ph.d

 Tidligere og nåværende slike phd’er er:

 • Kai Haakon Kristensen, da ansatt i Skanska
 • Vegard Knotten, Veidekke
 • Fredrik Svalestuen, Veidekke
 • Sebastiano Lombardo, AF Gruppen

Prosjekt Norge oppfordrer både partnere og andre til å benytte seg av denne gode ordningen og viser til vedlagte brosjyrer fra Forskningsrådet som beskriver mulighetene.