Bli med på å nominere kandidater til prisen ÅRETS PROSJEKT - Frist mandag 23. september

 

Verdiskaping - Å skape verdier gjennom prosjekter

Bli med på å nominere kandidater til prisen ÅRETS PROSJEKT.. Juryen er klar:

 • Elisabeth Wallem, E&Y
 • Glenn Steenberg, Dovre Group
 • Kari Sandberg, EBA
 • Liv Kari Hansteen, RIF

Fjorårets vinner var Statsbygg med prosjektene Ullersmo og Eidsberg fengsel og de har en egen post i programmet på årets store prosjektkonferanse for å presentere prosjektet sitt.

Prosjekt Norge fortsetter tradisjonen med å kåre ÅRETS PROSJEKT med utdeling av pris på årets konferanse.  Vinnerprosjektet blir også profilert på vår hjemmeside. I tillegg får vinneren tilbud om å holde et innlegg på neste års store prosjektkonferanse.

Meld inn forslag: Innmeldingsskjema Årets prosjekt

Eller, du kan videresende denne invitasjonen til andre som kan ha relevante prosjekter å melde inn. Innmeldte prosjekt skal være fullført i løpet av 2018 eller første del av 2019, slik at årstallet 2019 henviser til når prosjektet blir vurdert og eventuelt kåret.

Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

 • Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparameterne;
  •    levert avtalte leveranser med riktig kvalitet
  •    overholdt tidsplan og budsjett
  •    tilfredsstilt HMS-målsetninger
 • Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er mandag 23. september 2019.  Send nominasjonen(e) til senterledelsen@prosjektnorge.no  

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen eller Anne Live Vaagaasar


RIF nominert til "Verdens beste medlemsorganisasjon."

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blant finalistene i en stor internasjonal konkurranse om tittelen «Verdens beste medlemsorganisasjon» for rådgivende ingeniører.

Prosjekt Norge gratulerer vår samarbeidspartner RIF med nominasjonen, og vårt samarbeid med dem så langt gjør at vi er ikke overrasket. Vi ser det som en styrking av våre samfunnsoppdrag at vi søker sammen til mer samarbeid.

 


OPAK inngår arbeidsavtale med professor Agnar Johansen ved NTNU.

Agnar Johansen skal jobbe deltid som spesialrådgiver FoU og blir en del av OPAKs fagmiljø innen utredning og analyse.

Han vil være en kraftfull ressurs både i utviklingsarbeidet og som fagperson for selskapets oppdragsgivere. Ansettelsen er et av flere offensive tiltak for å svare ut OPAKs ambisjoner om å ligge langt fremme i utviklingen innen selskapets kjerneområder prosjektledelse og byggeledelse.

Les mer her...


Seminar: Hvordan unngå konflikter og tvister?

Seminar om hvordan unngå konflikter og tvister:

Prosjekt Norge, RIF, EBA og AiN er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til et seminar 22. oktober i RIF’s lokaler i Oslo kl. 10.00 – 14.30.

Program

Del 1: Bakgrunnsinformasjon om konflikter, prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen – hvor ligger kimen til konflikter?

 • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig? Kari Sandberg, administrerende direktør EBA
 • Hvorfor er samferdselssektoren ekstra utsatt for konflikter? Bettina Sandvin, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Diskusjon i plenum – kjenner man seg igjen?

 • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Ole Petter Thunes, administrerende direktør Rambøll Norge.
 • Hvorfor oppstår egentlig konflikter og hvordan forebygge dette? Hva med bruk av mekling for å løse tvister? Johannes Meyer-Myklestad, Partner/advokat i Advokatfirmaet Selmer AS

Diskusjon i plenum – Er manglede tillit og uegnede avtaler den største årsaken til konflikter og tvister?

Lunsj

Del 2: Anskaffelser, gjennomføringmodeller, kontrakter – hva er løsningene?

 • Hvordan påvirker anskaffelses- og gjennomføringmodeller konfliktnivået – hvordan kan dette reduseres? Egil Skavang, administrerende direktør Arkitektbedriftene
 • Nytt kontraktsregime – hvordan bør dette se ut? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser Nye veier

Gruppearbeid med oppsummering og plenumsdiskusjon med panel.

Avslutning

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: 14. oktober. (Meld deg på i dag. Påmeldingen kan enkelt endres)

PÅMELDING SEMINAR

Forskningsprosjekt: Digital støtte ved oppfølgingen av et prosjekt - sluttrapport

Professor emeritus Erling S. Andersen, ved Handelshøyskolen BI har fullført forskningsprosjektet

Digital støtte ved oppfølgingen av et prosjekt

Vi har i dette forskningsprosjektet ønsket å se hvordan digital støtte påvirker arbeidet med oppfølgingen i et prosjekt. Istedenfor å se på digital støtte generelt, har vi innskrenket oss til å se på bruken av det digitale verktøyet Change66.

Den digitale støtten har i dette tilfellet gitt et bredere perspektivet enn det et rent manuelt opplegg vil gi. Vi må kunne si at dette gjelder for digitale verktøy generelt. Et slikt verktøy vil gi et helhetsperspektiv som ikke alltid vil være tilstede når de involverte arbeider uten slik støtte. Vi er i et oppfølgingsarbeid preget av våre egne erfaringer og trenger impulser som åpner for et bredere syn.

Les hele rapporten her....


IoT i vei og anlegg - MobilityLab Meetup

IoT i vei og anlegg, Oslo 22. august.

Data er drivstoffet i den stadig mer digitaliserte transportsektoren og potensialet i økt bruk av data anses som betydelig. Utnyttelsen av kraften i data ved hjelp av ny teknologi muliggjør effektivisering av alle prosesser i infrastrukturprosjekter, fra planlegging, til byggefasen, og drift- og vedlikehold.

Nye Veier har et ønske og et mål om å ha høy grad av innovasjon i våre prosjekter og kontrakter. 
Selv med mange spennende samarbeid på gang, jobber vi med å bli enda bedre og gleder oss dermed stort til dette arrangementet. Vi ser det er vanskelig, men også viktig at Startups får innpass i totalentrepriser, og ønsker dermed å invitere dere til å delta. Dette er en gyllen mulighet for dere til å bli kjent med mange dyktige og fremoverlente StartUps.

Program:
• 0845 Check-in
• 0900 Nye Veier: «Våre målsetninger»
• 0930 Telenor: «Når tradisjonell infrastruktur blir digital:
Fremtidens IoT-løsninger krever konnektivitet i verdensklasse»
• 1015 Tech Startups innen IoT / C-ITS presenterer
• 1115 Tech Startups innen IoT / C-ITS presenterer
• 1200 Lunch (husk påmelding)

PÅMELDING HER!


Boklansering: Project Risk and Opportunity Management - The Owner's Perspective

Project Risk and Opportunity Management - The Owner's Perspective

Forfattere:

Professor Nils Olsson, NTNU (tv i bildet)

Seniorforsker Agnar Johansen, Sintef (midt i bildet)

Professor Emeritus Asbjørn Rolstadås, NTNU (th i bildet)

Effective risk and opportunity management is key to the successful delivery of any major engineering and construction project. This book looks at how all those involved can manage risk ande capitalise on the opportunities that uncertainty present.


PMI Oslo Project Symposium 26-27. august

PMI Oslo Project Symposium:

The Political and Economic Impact of Large Projects

PMI Norway Chapter invites members from PMI Norway Chapter, from PMI Nordic Chapters, project professionals from near and far,

and the greater project network, to join this years’ project symposium in Oslo, Norway.

August 26th to August 27th 2019 Lunch-to-lunch event

These are the objectives of the 2019  Symposium programme for PMI members, project professionals, sponsors and speakers;

Expanding and renewing project management skills and fortifying the PMI Talent Triangle for each participant
Building and renewing a multi-discipline, international and cross-cultural professional network
Enjoying ourselves and having a good time together

Preliminary programme here.


Faggruppemøtet om Porteføljestyring 28. mai i Oslo.

Prosjekt Norge inviterer til fagmøte om porteføljestyring innen IKT. Målet med møtet er å sette porteføljestyring på agendaen og diskutere behov og utfordringer. Vi tar sikte på at dette skal kunne bli ei faggruppe hvor vi møtes flere ganger for både å gå i dybden og utveksle erfaringer. Er det funksjoner/mangel på funksjoner som skyldes manglende kunnskaper, vil også muligheten for å diskutere oppstart av mindre eller større forskingsprosjekt være til stede.

 Agenda

·                   Velkommen. Hva er Prosjekt Norge og hvorfor denne faggruppen

·                   Kort introduksjon av deltagerne og deres behov innen temaet

·                   Drøfting og valg av tema det bør arbeides videre med

·                   Gruppas arbeidsform og metodikk

·                   Oppsummering og neste møte fastsettes nå

Noen relevante tema som kan ses på som en start (dette kan vurderes og erstattes av andre tema/vinklinger)

·              Total utskifting av ERP-systemer eller andre kjernesystem – stort og krevende - utfordringer og konsekvenser?

·              Økonomi knyttet til slike utskiftninger – hvilke midler er knyttet til hva – bindene midler som låser fleksibiliteten – muligheter til å prioritere mellom prosjekter

·              Planlegging av prosjekter -  hva skal man måle og evaluere

·              Hvilke konsekvenser har GDPR for porteføljestyringen?

 

Har dere konkrete temaer/vinklinger dere ønsker å diskutere er det fint om dere sender dem til meg på forhånd så kan det legges inn i agendaen.

Ønsker du å delta på dette møtet kan du kontakte Prosjekt Norge v/ Stein Mjøen

Tid: 28.05.19, kl 10:00 - 12:00

Sted: OBOS Hammersborg torg 1. Oslo