Prosjekt 2018 - Årets store prosjektbegivenhet - har du meldt deg på?

Prosjektkonferansen PROSJEKT 2018 avholdes på Meet, Ullevaal stadion 7. november fra kl 09:00-17:00. Registrering fra kl 08:15.

Har du meldt deg på?

Program og påmelding finner du her...

 


Digital byggeprosess - Nytt masterstudium på NTNU og første kull deltar på Prosjekt Norges CoP om digitalisering.

I august 2018 starter NTNU med et nytt studietilbud med base på NTNU Gjøvik: Digital byggeprosess. Både innhold og form skiller seg klart fra alt vi har kunnet tilby tidligere. De første 10 kandidatene på dette masterstudiet møter CoP Digital samhandling for å presentere og demonstrere hva de driver med i studiet – bare en måned etter studiestart. Dette blir spennende og er aldri prøvd før. Det blir diskusjon om digital kompetanse for framtida.

 

I tillegg har vi et innledningsforedrag: John R. Moen, NKF, presenterer Avfallsfrie byggeplasser og hvordan dette henger sammen med digitalisering.
Les mer her: http://www.kommunalteknikk.no/avfallsfrie-byggeplasser-mulig-aa-oppnaa.6027458.html

 

Oppsummeringer fra tidligere samlinger i CoP digital samhandling:
/https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge Ole.jonny.klakegg@ntnu.no

 

 


Foto: bygg.no

ÅF kjøper IKT rådgiverselskapet Mometo

Med Mometo på laget styrker ÅF posisjonen for videre vekst innenfor digitalisering i Norge, skriver de i en melding. Mometo fokuserer på IKT rådgivning og prosjektledelse for kunder innen energi, helse og offentlig sektor. Selskapet har en sterk posisjon i Trondheims-regionen, og de tre største kundene er Helse Midt-Norge, NTNU og TrønderEnergi.

Begge selskapene er partnere i Prosjekt Norge.

Les mer her...


Veien til mer verdi - Frokostmøte på Clarion Brattørkaia, Trondheim, 11. juni.

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst.

Tid og sted: 11. juni 2018 07:30 til 10:00, Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1. PÅMELDING HER.

Bygg- og anleggsbransjen møter stadig nye krav til økt verdiskaping, og alle er opptatt av det samme. Det skal bygges mer vei for pengene, mer bane, mer flyplass og mer sykehus, samtidig som det skal bygges effektivt, sikkert og bærekraftig, og gi økt verdi for alle.

Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen imøtekomme kravene om økt verdiskaping i en tid hvor prosjektene er mer fragmenterte, komplekse og sammensatte enn før, og de etablerte gjennomføringsmodellene og kontraktene ikke lenger tilfredsstiller forventningene som stilles av aktørene i bransjen?

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor nettopp misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst. Hvordan påvirker kravene til økt verdiskaping dagens kontrakt- og gjennomføringsmodeller? Hva mener byggherrer, entreprenører og rådgivere om denne utviklingen, og hvordan innretter de seg?

I frokostseminaret vil du få med deg følgende innlegg:

 • Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, vil dele sine erfaringer og tanker rundt gjennomføringsmodeller og verdiskaping
 • Olav Ellevset, daglig leder for Fosenbrua AS, vil redegjøre for hva han tenker om byggherrens behov og forventninger, og hvilken betydning dette vil ha for eier, bruker og leverandører
 • Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska vil belyse entreprenørens muligheter og forventninger
 • Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens Vegvesen, vil snakke nærmere om hvordan Statens Vegvesen ser på dette for fremtidige prosjekter

 

Program:

07:30 – 08:00:  Frokost

8:00 – 08:05:  Velkommen v/ Are-Magne Kregnes, regiondirektør i WSP

08:05 – 08:25:  Veien til mer verdi? Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU

08:25 – 08:45:  Byggherrens behov og forventninger. Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS

08:45 – 09:05:  Pause og mingling

09:05 – 09:25:  Entreprenørens muligheter og forventninger. Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska

09:25 – 09:45:  Slik Statens Vegvesen ser det. Ove Nesje, prosjektdirektør Statens Vegvesen

09:45 – 10:00:  Paneldebatt og oppsummering ved Bjørn Andersen, NTNU/Prosjekt Norge

 


CoP innen Lean Byggeprosess - åpen for alle interesserte - Tromsø, 6. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om Lean Byggeprosess i Tromsø 6. juni.

Lean er et tankesett og en samling prinsipper for hvordan man planlegger og styrer ulike typer produksjon. Fra å ha oppstått i produksjonsindustri, først i bilproduksjon, ble lean tilpasset bruk i prosjekter, spesielt byggeprosjekter. Fortsatt er ikke lean veldig utbredt i norske prosjekter, men flere og flere byggherrer og entreprenører har startet eksperimentering med metodene og interessen er økende. Dette er en CoP som kretser rundt ulike tema under en noe bred overskrift «lean byggeprosess». Det betyr at også lean prosjektering, kultur for kontinuerlig forbedring, osv. tas opp, selv om tittelen henspeiler på selve byggeprosessen. Den er egnet for både virksomheter som har tatt i bruk lean og de som vurderer dette og har som mål å være en arena der erfaringer med bruk av lean kan deles.
Programmet blir slik:

 • Jens Solvang, Consto orienterer om prosjektet og bruk av lean
 • Hege Andersen, UNN orienterer om bruk av lean i UNN
 • Lunch
 • Diskusjon/erfaringsdeling blant deltakerne
 • Befaring på det ferdige bygget

Tilbudet var forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge. Det er nå åpnet for alle interesserte.

Påmelding: wenche.langholm@ntnu.no


Styret i Prosjekt Norge gjennomførte workshop om forskning 28.05.18

Styret  i Prosjekt Norge var samlet til workshop som i hovedsak hadde 2 prioriterte områder; ambisjonsnivå for forskning i 2018-19 og nye forskningsinitiativ.

Det ble en god diskusjon og mange forslag til hva man skulle gå videre med i gruppene.  Flere tema ble tatt opp, bl.a.  gjennomføringsmodeller (alle kom inn på det), prosjekt-verktøy og metoder, organisasjon (forstå egen virksomhet) digitalisering, store vs. små prosjekter med tilhørende skalering.

 

Figuren viser den oppsummerte plenumsdiskusjonen på en god måte. Anita Moum var facilitator på workshopen og figuren er laget ut fra hennes tavletegning i prosessen.

 

Utfordringen ble å begrense seg til 3 områder. Det måtte også tas hensyn til søknads­fristene på de enkelte forskningsprosjektene og søknadsbetingelsene for øvrig. Det resulterte i følgende:

 

1.   IPO, Transport 2025

Transport 2025 ønsker å øke andelen prosjekter som gir mer effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger og bidrar til langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer.

2.   IPN/KPN-søknad

I de siste årene har nye gjennomføringsmodeller dukket opp som «løsningen på alt» (samspill, tidlig involvering, IPD osv.). Vi vet ikke hvorvidt disse faktisk har gitt gevinster fremfor anvendelse av «tradisjonell» gjennomføring.

3.   OS 2.0 (CII)

Initiativet passer svært godt med de prioriterte områdene som ble definert. Dette kan bygge på og videreutvikle langsiktig samarbeid med CII, hvor vi også aner at det ligger et potensiale for disrupsjon i initiativet.

 

 


Seminar: Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger - fremdeles ledige plasser. Oslo, 13. juni.

Frokostseminar 13. juni fra 08.00 - 11.10, PwC Oslo, 8 Dronning Eufemias gate, 0191 Gamle Oslo

HIT-nettverkets undersøkelser viser tydelig at smidig utvikling med hyppige leveranser har mange fordeler. Det gir gode muligheter for tilbakemelding og læring underveis, bedre mulighet for nyttestyring og ikke minst mulighet for å hente ut gevinster tidligere. Flere og flere bedrifter og offentlige etater går, eller planlegger å gå, i retning av hyppige, noen ganger til og med svært hyppige, IT-leveranser.

En kritisk faktor for å lykkes med hyppige leveranser er at organisasjonen har gode og effektive testrutiner, ikke minst automatisering av tester og gode testdata.

 

Foredragsholdere:
Magne Jørgensen
er forsker ved Simula Research Laboratory, professor ved Universitetet i Oslo og rådgiver hos Scienta.

Marianne Rynning har bakgrunn i kommunikasjon og IT, og er ansvarlig for Skatteetatens testsenter.

Margrethe Bedregal har bakgrunn fra NTNU, og er ansvarlig for Skatteetatens syntetiske testdata.

Erik Rogstad er rådgiver fra Testify med doktorgrad i testing fra Simula Research Laboratory.

Christian Brødsjø er dedikert testleder og -rådgiver.

Sverre Weisteen er ansatt i Unicus.

Niruban Yogalingam er testleder i SOCO og har bred erfaring innenfor testfaget.

Nils Christian Haugen skrev sin første automatiske test for 16 år siden.

Les mer, program og påmelding her....


Klimanøytral anleggssektor - Utopi eller virkelighet? - frokostmøte i Oslo 30. mai 2018.

Anleggsektoren står for 30 % av alle klimagassutslipp fra transportsektoren. I tillegg kommer indirekte utslipp fra byggematerialer. Nye krav og forventninger fra samfunnet gjør at hele bransjen må endre måten de jobber på – spørsmålet er bare hvordan. Det som er helt sikkert er at dette er en endring som alle aktører i verdikjeden både er med på å påvirke og selv blir påvirket av.

30. mai får vi besøk av tre av bransjens mest sentrale aktører som skal se inn i krystallkulen, og belyse kravene som stilles i dag og hva som må til for å dytte bransjen i riktig retning.

Mer info og program finner du her...


Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15. mai - kommer du?

Bygg 4.0 demonstrerer digitalisering og industrialisering  - nåtid og framtid - Sintef Byggforsk står som arrangør. Mer om konferansen ser du her...

 • Framtida krever flere og større steg – forsking og innovasjon må være med, og vi må sette fokus på de rette tinga.
 • Det er bruk for mer kunnskap om byggeprosessen i en digital verden. Derfor jobbar vi med planar for en SFI.
 • Workshopen som fyller siste del av arrangementet er en del av dette: Her skal vi utvikle gode ideer for en framtidig SFI-søknad. Vi skal identifisere hva bransjen har bruk for, og NTNU bistår i denne prosessen.

 En dag for å bli inspirert og engasjert, utvikle og styrke nettverk, bli med på å styrke næringa!


Søknad forskningsmidler IKT: Managing Complexity in Large Bimodal IT Projects

The objective of Frinatek is to promote "scientific quality in the international research front" and "bold andinnovative research". This project seeks to develop the software engineering and project management research disciplines by providing revelatory studies in an area critical for society. The project will be carried out by the SINTEF research group which is the top-ranked institution in the world on agile methods. The group will collaborate with a leading project management research group at the Norwegian University of Science and Technology with large impact on the Norwegian project management community through Project Norway. The position as one of the countries with most mature use of agile methods, and one of the main international research environments with focus on agile methods, an established project uncertainty research environment, and collaboration with leading international partners provides a unique possibility for ground-breaking studies in this project.

Se hele søknaden MANTRA_Frinatek_31


Standard Norge: Steg og leveranser i byggeprosessen - utarbeidelse av Norsk Standard.

Standard Norge standardiseringskomite SN/K 372 Steg og leveranser i byggeprosessen begynner nå å utarbeide en Norsk Standard. Dette skal bli et nytt og bedre grunnlag for å sikre god informasjonsflyt, rettidige beslutninger og bedre koordinering av partene i byggeprosessen. Standarden skal beskriver prosessene og leveransene i byggeprosessen, og skal være uavhengig av gjennomføringsmodell. Standarden skal være anvendelig for både bygge- og anleggsprosjekter.

Siri Heyerdahl Augdal, Cowi, er leder for komitéen som nettopp har startet sitt arbeid som etter planen skal være ferdig innen tre år. Et av grunnlagene for arbeidet er stegnormen Neste steg som en arbeidsgruppe tilknyttet BAE-programmet laget for Bygg21 – les mer her.

 

Lenke til resultatet her: https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/bygg21-neste-steg/

 


Idé-verksted – samle nye ideer til FoU-prosjekter innen prosjektledelse og eierskap

Målet med ideverkstedet var å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter.

Prosjekt Norge inviterte folk som har ulike roller i prosjekter: prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kom fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, energi og IKT.  Det var også andre spennende aktører knyttet til disse bransjene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere.

Før lunsj ble det identifisert fem ideer som kan realiseres på kort sikt og fem ideer som har lengre horisont. Gjennom prioritering fra deltakerne ble følgende ideer videreutviklet til initiativ som er tenkt fremmet for finansiering:  

 • Delingsøkonomien, hvilke konsekvenser får den for BAE-næringen? Hva kan vi dele, hva er driverne, pilotprosjekt der man aktivt skal tenke "Hvorfor eie når du kan leie" gjennom fasene planlegging, bygging og bruk, mulig case Hovinbyen (Ulven).
 • Nyttekalkulator, slagord "Nytt på/med nyttig!", lage metodikk, verktøy og app for nyttestyring gjennom prosjekter (på liknende måte som kostnader styres), tanke om direktefinansiert prosjekt av bedrifter i BAE, IKT og telekom.
 • "Alle kan få", prosjekt rundt verdi fra prosjekter for ulike aktører, bevisst utnyttelse av BAE-næringens helhetlige verdiskapning. Det er formulert mange delspørsmål et FoU-prosjekt kan adressere, f.eks. hvilke interessenter har oppfatninger om prosjektets verdi, hva er drivere og barrierer rundt verdiskapning, kan det utvikles en metodikk for verdistyring, osv. Tenkt som IPN-prosjekt i Forskningsrådets BIA-program
 • Nye verktøykasser for å ta kvantesprang, kombinasjon innovasjonsprosjekt/tjenesteutvikling, bred deltakergruppe fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, mange konkrete utviklingsideer, f.eks. kompetanse, endringsledelse, delingsplattform.
 • "VERDI.G", fra konflikt til verdi, bidra til kontraktsfestet verdiskapning på kort og lang sikt, inkl. samfunnsansvar, skal føre frem til et produkt (ny kontraktsform og verktøy som kan styre målbar verdi gjennom prosjektet).

Arbeidsgruppene deltok med stort engasjement!


Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap

Hvordan lykkes offentlige virksomheter i ta kontroll over egen IT-utvikling og å etablere autonome, selvorganiserende team? Er dette i det hele tatt mulig under et regime som er i utgangspunktet er hierarkisk, budsjettdrevet og kontrollerende?

Ja, det finnes etter hvert gode eksempler, og en del av disse vil presentere sine erfaringer på dette seminaret.

Se programmet her...


Entreprenørene og byggherrene enige: Forutsigbarhet viktigst

Styreleder Jørgen Evensen i EBA etterlyste enda mer forutsigbarhet fra byggherrene. I år presenterer Oslo kommune, Statsbygg, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune spennende prosjekter som skal ut i markedet det neste året. I tillegg har man også i år laget en egen markedsrapport hvor man finner enda flere prosjekter i regionen.

Les mer i bygg.no her...


Ph.d innen næring og offetntlig sektor - gode muligheter til forskning innen egen bedrift/organisasjon.

Gjennom Nærings-ph.d.-ordningen gir Norges forskningsråd økonomisk støtte til bedrifter som vil satse på doktorgradskompetanse for en eller flere ansatte.

 Nærings-ph.d. er et unikt tilbud til ansatte i næringslivet som ønsker å fordype seg faglig gjennom en formell utdannelse. Gjennom utdanningsløpet gis kandidaten mulighet til å operere i to vidt forskjellige verdener. En Nærings-ph.d.-kandidat blir derfor en viktig brobygger mellom akademia og bedriften både på kort og lang sikt.

    

Utlysning av Nærings-ph.d

Utlysning av Offentlig sektor-ph.d

 Tidligere og nåværende slike phd’er er:

 • Kai Haakon Kristensen, da ansatt i Skanska
 • Vegard Knotten, Veidekke
 • Fredrik Svalestuen, Veidekke
 • Sebastiano Lombardo, AF Gruppen

Prosjekt Norge oppfordrer både partnere og andre til å benytte seg av denne gode ordningen og viser til vedlagte brosjyrer fra Forskningsrådet som beskriver mulighetene.

 


Bygg- og miljødagen på NTNU åpnes for alle 16. april

Utdrag fra Bygg.no, 12.04.18.

Leder Knut Reidulff (oppe, fra venstre), nestleder Haakon Blakstad Pedersen, økonomiansvarlig Hilde Nedland, bedriftsansvarlig Nina Kvale (nede, fra venstre), dagarrangementansvarlig Helga Løset Skodjereite, kveldsarrangementansvarlig Oda Mohus og PR-ansvarlig MarteTollefsen Schia. Foto: BM-dagen

På BM-dagen vil bedriftene komme i kontakt med byggstudenter fra NTNU Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Studenter fra andre studier som er relevante for byggenæringen er også kjent for å komme, og vi forventer over 1.000 deltagende studenter på dagsarrangementet i år, uttaler Knut Reidulff, leder for BM-dagen 2018, til Byggeindustrien.

Påmeldingen åpnet 4. april for bedrifter innenfor Næringslivsringen.

Påmelding her.


Byggeplasskontroll skal hindre kriminelle å komme inn på byggeplassen

Norges tre største entreprenører har inngått et unikt samarbeid om digitalt kontrollsystem for byggeplassen. Vi konkurrerer ikke på seriøsitet, og vi konkurrerer ikke på sikkerhet, sier Skanska Norge-konsernsjef Ståle Rød.

Oslo kommune lanserte i februar i fjor et digitalt system for byggeplassregistrering (HMSREG), kalt Selma, og noen måneder senere kom Veidekke med sin egen utgave tilpasset entreprenørens behov.

HMSREG er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid. Personell på byggeplassen kan forhåndsregistreres, og det blir lettere for hovedentreprenør å kontrollere at alt personell på byggeplassen innehar gyldige HMS-kort, sikkerhetsopplæring og kompetanse. Systemet gir også informasjon om hvor mange fagarbeidere, lærlinger og ufaglærte som befinner seg på prosjektet.

Les mer i bygg.no...

«De kriminelle kan stille med en trailer full av maling og arbeidere»

Prosjekt Norge har gående et forskningsprosjekt: Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring

 


Forskningsrapport: Industrialisering av byggeprosesser

Hva rører seg i dag på feltet industrialiserte byggeprosesser, og hva kan man vente seg i tiden som kommer? Teknologiutvikling, et tøffere og mer globalt marked og behovet for større kostnadseffektivitet er blant flere grunner til at industrialisering igjen er høyt oppe på agendaen i den norske BA-næringen. I en rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing er den industrialiserte byggeprosessen kartlagt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg blir det sett inn i krystallkulen og gitt noen framtidsperspektiver.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Fem dimensjoner
Industrialiserte byggeprosesser er på ingen måte noe nytt. Likevel er det ingen klar enighet om hva som faktisk ligger i begrepet. Rapporten gir en bedre forståelse og beskriver industrialiserte byggeprosesser ved hjelp av fem dimensjoner, organisering, skala, teknologibruk, automatisering og variasjon. Ved å se disse i sammenheng, vil det gi et bilde av graden av industrialisering i byggeprosessene.

Utvikling gjennom Lean, kvalitetsledelse og 3D-printing
Hva rører seg i BA-næringen innen forskning og praksis? Feltet er i stor utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Det er etablerte FoU miljø i flere land og samarbeid mellom ledende universiteter over hele verden. Rapporten viser til flere pågående prosjekter fra både akademia og praksis, og gir en smakebit på utviklingsfronten. Lean, kvalitetsledelse og on-site produksjon ved hjelp av 3D-printing går igjen som hete tema, samt konsepter som Flying Factories og DFMA.

Kompetanseutvikling fra andre bransjer
Læring fra andre bransjer blir mer og mer viktig i industrialiseringen av BA-næringen. Der spesielt kompetanseoverføring fra bransjer som har gått fra en håndverk til industrialiserte prosesser er viktig. I rapporten blir det sett på hvordan metoder som skreddersøm fra møbelbransjen og Engineer-to-Order fra skipsindustrien kan gi nyttig læring i utviklingen av industrialiserte byggeprosesser.

En fremtid preget av automatisering og kundetilpasning
Hvordan ser fremtiden ut i BA-næringen, hvilke utviklingstrender ser man i dag? På bakgrunn av analysene gjort i arbeidet med rapporten er det identifisert flere trender for fremtiden. Ny teknologi fører til langt mer automatiserte prosesser, med tilhørende utfordringer knyttet til IT-struktur, globale marked og arbeidsplasser. Man ser et trendskifte fra at industrialisering assosieres med standardiserte sluttprodukter, til at industrialiserte prosesser assosieres med sluttprodukter som har høy grad av tilpasning og variasjon. I tillegg blir den industrielle tankegangen med komponentbaserte produkter utfordret av ny teknologi som muliggjør sømløse produkter.


«De kriminelle kan stille med en trailer full av maling og arbeidere»

Når tidspresset er stort og man trues av dagbøter, er det lett å la seg friste av useriøse selskaper som kan ta jobben raskt.

Det mener tidligere Aftenposten-journalist og forfatter av boka «Svartmaling», Einar Haakaas. Sammen med fagforeningsmann og tidligere Støre-rådgiver, Jonas Bals, er han gjest i podkasten «Byggeplassen» der kriminelle nettverk i norsk byggenæring er tema. Blant annet forteller journalisten og forfatteren om hvordan et Facebook-bilde en kosovo-albansk kriminell badende med en Corona i hånda, ble inngangen til en større opprulling i Aftenposten
Les hele artikkelen i bygg.no

Prosjekt Norge har gående et forskningsprosjekt: Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring


De tre første Bygg21-rapportene overlevert til statsråd Mæland

Mandag fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overlevert de tre første Bygg21-rapportene med forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren.

Dermed har halvparten av de seks arbeidsgruppene levert sine rapporter – de neste tre rapportene blir overlevert neste år.

Det er tre bredt sammensatte grupper med folk i og rundt byggenæringen som har utformet disse rapportene – et arbeid som er gjort på oppdrag fra Bygg21.

De tre rapportene har fått navnene:
* En god start - beste praksis for plan og byggeprosesser
* Enkelt og presist - nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling
* Gode bygg og områder - for helsa, miljøet og lommeboka

Ni råd
Monica Mæland fikk overlevert ni konkrete forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren. De tre gruppene har i sitt arbeid jobbet grundig med å analysere beste praksis og finne fram til konkrete tiltak som vil forbedre bygge- og eiendomssektoren. Les mer i bygg.no

 

 

 


Forskningsrapport: INPRO - Økt kompleksitet, nye krav til energi og bærekraft, samt ny teknologi er en utfordring for produktivitet og kvalitet.

INPRO: Ny kunnskap om prosjekter

I fire år har ansatte i Veidekke sammen med flere samarbeidspartnere jobbet i forsknings og utviklings-prosjektet INPRO - «Integrert metodikk for prosjekteringsledelse». Formålet er å øke kompetansen innen prosjektarbeid. Rapporten tar for seg flere temaer knyttet til prosjekteringsledelse, blant annet suksessfaktorer i tidligfasen, kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon, forbedring av prosjektprosessen, og viktigheten av læring og kunnskapsoverføring i prosjekter. For å lese mer, se hele sluttrapporten her.

Deler av prosjektgruppa

Den avgjørende fasen i byggeprosjekter
Kompleksiteten i prosjektene øker med nye krav til energi og bærekraft, ny teknologi skal tilpasses og bransjen utfordres stadig i forhold til produktivitet og kvalitet. For å lykkes med å svare på disse utfordringene må grepene tas tidlig i prosjektet. I tidligfasen har man størst påvirkningsmulighet på prosjektet, men denne fasen også sett på som den mest krevende å lede. Det er her grunnlaget for verdiskaping både for eier og øvrige aktører i prosjektet blir lagt. Prosjektledelse i tidligfasen er avgjørende, og Ph.d-stipendiat Vegard Knotten har identifisert 10 suksessfaktorer for tidligfasen: kommunikasjon, beslutninger, planlegging, kunde, grensesnitt, team, risiko, kunnskapsstyring, HMS-fokus og evaluering.

Kommunikasjon, den aller viktigste suksessfaktoren
22 prosjekteringsledere har rangerte de 10 suksessfaktorene, der kommunikasjon kom ut som den viktigste. Kommunikasjon er selve driveren i byggeprosjekter og avgjørende for prosjektets suksess. Ph.d-stipendiat Fredrik Svalestuen har i rapporten sett nærmere på kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon i byggeprosjekter. Og legger vekt på viktigheten av at informasjonen treffer de den er tiltenkt, i et format som er best egnet og gjennom en kommunikasjonskanal som er åpen for direkte tilbakemelding.

Forbedring av prosjekteringsprosessen underveis i prosjektet
Videre i rapporten blir det tatt opp hvordan man kan oppnå evaluering underveis i prosjektet og ikke bare ved prosjektslutt. Vegard Knotten har sett på bruken av gjensidig evaluering. Det er en forbedringsprosess som fokuserer på at alle de viktigste aktørene i prosjekteringsprosessen skal få mene noe om hverandre og hvordan man jobber for å nå prosjektets mål. Dette krever at prosjekteringsteamet har satt seg noen felles mål, at det er en vilje til forbedring samt at det planlegges for forbedringsarbeid på lik linje med annet arbeid i prosjekteringsprosessen.

Læring og kunnskapsoverføring på tvers av disipliner
Rapporten og arbeidet har gitt ny kunnskap om viktigheten av kunnskapsoverføring. I prosjektering av komplekse prosjekter er etablering av felles arenaer for læring på tvers av disipliner viktig. Der det vektlegges en prosjekteringsledelse med læringsperspektiv som legger opp til strukturer med tett kontakt og felles modning på tverrfaglige problemer. Bruk av arbeidspakker, sprinter og selvorganiserte grupper er noen av metodene brukt for å legge til rette for god læring og kunnskapsoverføring.

En mer effektiv kompleksitetshåndtering
Andre tema som blir belyst i rapporten er blant annet samhandling. Lars Andersen har sett på hvordan samhandling kan koordineres og håndtere kompleksitet mer effektiv enn en top-down styring.

 

 


7. mars i Trondheim: PMI og Prosjekt Norges temakveld om "Prosjekters gevinstrealisering". Meld deg på nå.

Jan Frode Saasen og Roger Klev

PÅMELDING VIA PMI's SIDE HER

Sted: NTNU, S.P. Andersens vei 5.; auditorium VG11 - Valgrinda

Tid: 7. mars, 18.00 - 20.30.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Forelesningen foregår på norsk. Det blir servering i starten av arrangementet.

Sett av tidspunktet. Informasjon om påmelding kommer senere.

Jan Frode Saasen vil gi en introduksjon til prosessen og omfanget fram til sammenslåingen, hvilke utfordringer en hadde, og hvordan en tilnærmet seg disse.

Roger vil presentere: «Forretningsforståelse og organisasjonsutvikling i prosjekter». Han vil vektlegge betydningen av en forretningsmessig tankegang i hele prosjektteamet/-organisasjonen, ikke bare hos prosjektleder og -eier.

Mer info om innledere og deres innlegg her.


Seminar om nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Hvordan analysere og kommunisere usikkerheten rundt kostnad og nytte i IT prosjekter? Hvordan håndtere usikkerheten underveis i prosjektene?

Seminaret arrangeres 7. mars i Oslo og presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste.

Målgruppe for seminaret:
IT-ledere, IT-kunder, IT-leverandører og andre som ønsker å bli bedre på nyttestyring ved IT-utvikling

Påmelding:
Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.

Tid og sted: Onsdag 7. mars 08.30 - 11.10, Teknologihuset, 56 Pilestredet Oslo

 

Ler mer om seminaret her.


28. februar: PMI PUB i samarbeid med Statnett om Ofoten – Balsfjord prosjektet: første del av Statnetts nye ledningsnett i Nord Norge

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Statnett har jobbet i 6 år med konsesjonsprosess og planlegging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner og i 3,5 år med utbyggingen. I mars 2014 ga Statnetts styre klarsignal for bygging og i september 2017 ble siste del av ledningen spenningssatt. Det gjenstår noen ombyggingsarbeider og idriftsettelser av komponenter på transformatorstasjonene, som antas å være ferdige i august 2018. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men pga god planlegging, raskere gjennomføring og minimalt med konflikter med reindriften er kostnaden nå redusert til 2980 – 3020 MNOK.

En ekstra utfordring med bygging i Nord-Norge er at det er store flokker tamrein som flyttes fra vinter- til sommerbeite gjennom anleggsområdene. Under flytting på våren foregår kalving i enkelte anleggsområder. Alt anleggsarbeid må stanse i disse periodene for ikke å forstyrre flokken, noe som stiller krav til god planlegging fra prosjektet og ledningsentreprenørene.

Kirsten vil fortelle oss hvordan Statnett jobber med konsesjonsprosess, planer, beslutningspunkter, kontrahering og gjennomføring. Det er strenge restriksjoner til påvirkninger av ytre miljø for en slik utbygging, samtidig som bygging med helikopter og arbeid i høyden stiller krav til gode rutiner for sikkerhet.

PMBOK Revisjon 6 :

Espen Joranger og Øyvind Johnsen vil kjøre en fortsettelse med den nye PMBOK6 etter foredraget. Espen gir en påminnelse om hovedendringene, og deretter blir det en quiz med premier på spørsmål relevant til den nye oppdaterte standarden. Det er viktig at vi som resertifiserer oss med opptjente PDU er bevisst på endringene i standarden. Medlemmer kan laste ned den nye standarden standarden fra www.pmi.org

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen til denne samlingen i 2018. Det blir garantert et svært spennende foredrag og i tillegg veldig nyttig informasjon om den nye standarden!
For alle påmeldte er møtet gratis, sponset av Sopra Steria AS. Påmeldinger via PMIs hjemmeside.

Onsdag 28. februar 2018 kl.16.30-19.00

Sted/adresse: Sopra Steria, Biskop Gunnerus Gate 14A, (Postgirobygget), 25.etasje, 0185 Oslo.

Henvendelse i resepsjonen

Servering:

Det blir enkel servering,

Påmelding: Via PMI Norway Chapter sin Hjemmeside www.pmi-no.org


CoP Digitalisering skifter navn til CoP Digital samhandling.

CoP Digital samhandling set fokus på hensikten med digitaliseringa

CoP Digitalisering besøkte i dag WSP og fekk presentert dilemma og problemstillingar som prosjektledelse står overfor i ein digital tidsalder. Per Christian Randgaard, regiondirektør i WSP og Måns Davidsson (WSP) sette dagsorden med tankevekkande og gode presentasjonar. Begge to var inne på årsaker til at BAE-næringa ikkje klarar å hente ut full effekt av digitaliseringsinnsatsen. Vi vil gjerne, men får det ikkje heilt til. Det finst mange gode nye verktøy, men vi må også skifte mindset, bygge kompetanse og utvikle kultur som tillet dei digitale hjelpemidlane å få full effekt. Eit dilemma som kan illustrere kor vanskeleg dette er i praksis er konflikten mellom datasikkerhet og full transparens. Diskusjonen som følgde etterpå viser at her er det mange utfordringar å ta tak i for Prosjekt Norge og partnerane.

Digitaliserings CoP-en har hatt mange ulike tema i løpet av dei fem møtene som har vore gjennomført hittil, og er dominert av bygg og anlegg. Dette faktum var sentralt i diskusjonen på slutten av arrangementet i dag der vegen vidare var sett på dagsorden. Professor Ole Jonny Klakegg fra Prosjekt Norge og NTNU presenterte resultatet av den vesle undersøkinga vi gjorde etter førre samling. Føremålet var å drøfte prioritering av tema som kan hjelpe oss å kome vidare og engasjere på tvers av bransjar. Deltakarane ga full tilslutning til måla med CoP som arena og at det er verd å halde fram. Å bestemme ei eintydig retning er derimot ikkje like lett, men det kom fram ei klar haldning om å fokusere på hensikten med digitalisering: den gode samhandlinga.

Ved å sette samhandlinga i sentrum vil tematikken naturleg kretse rundt dei problemstillingane som avgjer om vi får til dette i prosjekta. I tillegg til den digitale plattforma/verktøya og arbeidsprosessane som høyrer til, kjem også rammebetingelsane for å få til god samhandling, og ikkje minst den menneskelege faktoren. Neste møte i CoP Digital samhandling blir annonsert seinare.


Antikorrupsjonsveileder fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Både EBA og medlemsbedriftene har et ansvar for at bygg- og anleggsnæringen gjennomfører oppgavene i tråd med etiske krav og god forretningsskikk.

Veilederen kan du se her


Prosjekt Norge holdt partnerforum 17.01.18

Partnerforum i Prosjekt Norge avholdt 17.01. hos Dovre Group.

Foruten generalforsamling med valg av nytt styre og Ingrid Dahl Hovland som styreleder ble en rekke faglige innlegg holdt rundt temaene: Hvorfor Prosjekt Norge er viktig for NTNU v/dekanus Olav Bolland fra IV-fakultetet, Stad Skipstunnel v/Terje Andreassen fra Kystverket, Funn fra forskningsprosjektet SpeedUp v/forsker Agnar Johansen, Hva gjør man når IKT-verktøyene ikke fungerer? v/forsker Catrine Larsson (NTNU), Eierinvolvering, design to cost og single-purpose byggherreorganisasjon v/Glenn Steenberg i Dovre Group, Om prosjekteier­styring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner  fra en PhD-avhandling v/Hallgrim Hjelmbrekke i Multiconsult og Fergefri E39 v/Kjersti Dunham fra Statens vegvesen.

Se presentasjonene her.


NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Prosjekt Norge har startet opp et eget forskningsprosjektet for å kartlegge mulighetsrom og avdekke ulike årsaker til kriminell adferd i norsk bygg- og anleggsnæring.

Les saken her

Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring