Mennesket og samspillet mellom mennesker er ofte grunnen til at digital systemer feiler eller krasjer

Under konferansen Prosjekt 2019 holdt professor Arne Krokan fra NTNU et innlegg om gaming, hvor han i intervjuet etterpå blant annet pekte på at mennesket og samspillet mellom mennesker som oftest er årsaken til at digitale systemer feiler eller krasjer.

Intervju med professor Arne Krokan

Under presentasjonen pekte han på hvordan gaminghar blitt en viktig øvelses og opptreningsarena for strategiske ferdigheter og trening i multitasking, samt at spillteknologi bidrar til utvide mulighetsrommet for simuleringer.

Se Krokans presentasjon om gaming her... 


Gjesteforelesning med Derek Walker: Erfaringer fra fire studier av prosjekter gjennomført med modellen IPD (Integrated Project Delivery)

Fagmøte/Gjestforelesning ved Prosjekt Norge/NTNU innen IPD (Integrated Project Delivery)

Tid og sted:

Mandag 18.11, 14:00-16:00
Auditorium VG11 
NTNU Valgrinda
S.P. Andersens vei 3, Trondheim
Inngang: SINTEF resepsjon

Integrert prosjektlevering (IPD) er en samarbeidsallianse mellom mennesker, systemer, forretningsstrukturer og praksis i en prosess som utnytter talentene og innsikten til alle deltakere for å optimalisere prosjektresultater, øke verdien for eieren, redusere avfall og maksimere effektiviteten gjennom alle faser av design, fabrikasjon og konstruksjon.

Professor Derek H.T. Walker RMIT University, Melbourne Australia

Derek Walker er en anerkjent ekspert innen temaet relasjonsbaserte kontraktsmodeller. Han etablerte og var i mange år redaktør for tidsskriftet «International Journal of Managing Projects in Business» og har også nylig vært redaktør for boken «Routledge Handbook of Integrated Project Delivery».

Walker har gjennomført flere studier av prosjekter som har anvendt IPD som prosjektmodell, i Australia, Storbritannia, og Finland, basert på erfaringer fra 80 praktikere. Her har man spesielt sett på kultur i prosjekter og hvordan dette oppfattes av deltakere i prosjektene. Noen spennende spørsmål han vil forklare er:

 • Hvordan tolker og forstår prosjektteam det de forventes å gjøre i prosjektene?
 • Har prosjektene en tendens til å «leve sitt eget liv» og dra av gårde i uventede retninger?
 • Leverer prosjektene det du har bedt om, men ikke det du TRENGER?

Derek vil presentere erfaringer fra de studerte prosjektene og gi svar på disse og flere andre spørsmål, og han vil også kunne svare på spørsmål/delta i diskusjon om prosjektmodeller generelt.

Bio Derek H.T. Walker:

Derek Walker is Emeritus Professor at the School of Property, Construction and Project Management, RMIT University. Derek does research in project management, more specifically integrated project delivery and alliancing in infrastructure projects globally. In 2018 he won the International Project Management Association (IPMA) research excellence award for life time achievements in project management research. He is finalising the book ‘The Taylor & Frances Handbook of Integrated Project Delivery’ which is a 28 chapter book co-edited with Professor Steve Rowlinson of Hong Kong University. To be published 3rd quarter of 2019


Seminar: Hvordan unngå konflikter og tvister?

Seminar om hvordan unngå konflikter og tvister:

Prosjekt Norge, RIF, EBA og AiN er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til et seminar 22. oktober i RIF’s lokaler i Oslo kl. 10.00 – 14.30.

Program

Del 1: Bakgrunnsinformasjon om konflikter, prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen – hvor ligger kimen til konflikter?

 • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig? Kari Sandberg, administrerende direktør EBA
 • Hvorfor er samferdselssektoren ekstra utsatt for konflikter? Bettina Sandvin, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Diskusjon i plenum – kjenner man seg igjen?

 • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Ole-Petter Thunes, administrerende direktør Rambøll Norge.
 • Hvorfor oppstår egentlig konflikter og hvordan forebygge dette? Hva med bruk av mekling for å løse tvister? Johannes Meyer-Myklestad, Partner/advokat i Advokatfirmaet Selmer AS

Diskusjon i plenum – Er manglende tillit og uegnede avtaler den største årsaken til konflikter og tvister?

Lunsj

Del 2: Anskaffelser, gjennomføringmodeller, kontrakter – hva er løsningene?

 • Hvordan påvirker anskaffelses- og gjennomføringmodeller konfliktnivået – hvordan kan dette reduseres? Egil Skavang, administrerende direktør Arkitektbedriftene
 • Nytt kontraktsregime – hvordan bør dette se ut? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser Nye veier

Gruppearbeid med oppsummering og plenumsdiskusjon med panel.

Avslutning

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: fredag 18. oktober kl .09:00. (Meld deg på i dag. Påmeldingen kan enkelt endres)

PÅMELDING SEMINAR

Bli med på å nominere kandidater til prisen ÅRETS PROSJEKT - Frist 15. oktober

 

Verdiskaping - Å skape verdier gjennom prosjekter

Bli med på å nominere kandidater til prisen ÅRETS PROSJEKT.. Juryen er klar:

 • Elisabeth Wallem, E&Y
 • Glenn Steenberg, Dovre Group
 • Kari Sandberg, EBA
 • Liv Kari Hansteen, RIF

Fjorårets vinner var Statsbygg med prosjektene Ullersmo og Eidsberg fengsel og de har en egen post i programmet på årets store prosjektkonferanse for å presentere prosjektet sitt.

Prosjekt Norge fortsetter tradisjonen med å kåre ÅRETS PROSJEKT med utdeling av pris på årets konferanse.  Vinnerprosjektet blir også profilert på vår hjemmeside. I tillegg får vinneren tilbud om å holde et innlegg på neste års store prosjektkonferanse.

Meld inn forslag: Innmeldingsskjema Årets prosjekt

Eller, du kan videresende denne invitasjonen til andre som kan ha relevante prosjekter å melde inn. Innmeldte prosjekt skal være fullført i løpet av 2018 eller første del av 2019, slik at årstallet 2019 henviser til når prosjektet blir vurdert og eventuelt kåret.

Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

 • Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparameterne;
  •    levert avtalte leveranser med riktig kvalitet
  •    overholdt tidsplan og budsjett
  •    tilfredsstilt HMS-målsetninger
 • Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er 15. oktober 2019.  Send nominasjonen(e) til senterledelsen@prosjektnorge.no  

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen eller Anne Live Vaagaasar


Frokostseminar: Det livsviktige vannet – Sårbarhet i vannforsyningen – 10. oktober

Asplan Viak inviterer til frokostseminar hvor bransje- og fagfolk vil belyse dette viktige temaet.

Tid: 10. oktober klokken 08:00-10:15
Sted: Asplan Viak i Kongens gate 1, Oslo

PROGRAM
08.00  Frokost serveres

08.30  Velkommen
v/ Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Bygg og Infrastruktur i Asplan Viak

08.40  RIF – State of the nation –  Vannforsyning
v/ Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

09.00  25 år med risikoanalyser og nye forskrifter – hvorfor er vi ikke i mål?
v/ Fredrik Ording, sivilingeniør/fagansvarlig vannforsyning i Asplan Viak

09.20  Hva gjør ny vannforsyning for å redusere sårbarheten/hva gjør Oslo spesielt for å redusere sårbarheten?
v/ Thomas Frydenberg, prosjekteringsleder, Prosjekt: Ny vannforsyning Oslo.

09.40  Kan vi redusere sårbarheten? Hva kan gjøres, og hvilke verktøy/hjelpemidler har vi?
v/ Elisabeth Elgsæter, sivilingeniør i Asplan Viak

10.00 Oppsummering og avslutning

Påmelding og les mer...


Høstens andre LC-NO seminar

Høstens andre LC-NO seminar

I samarbeid med Nye Veier, har vi gleden av å invitere til høstens andre LC-NO seminar: Hva innebærer Integrated Project Delivery og Integrert Prosjektleveranse?

IPD (IPL på norsk) har som formål å integrere aktørene, informasjonen, prosessene og systemene i et prosjekt, og endrer det tradisjonelle oppsettet med hensyn til kontraktsform, insitamenter og samhandling mellom partene.

På seminaret får vi spennende innlegg om hvorfor og hvordan Nye Veier tar i bruk denne nye gjennomføringsmodellen og statusrapport fra Tønsbergsykehuset, som var det første prosjektet som tok i bruk denne modellen i Norge. Vi skal også få høre om kunnskapsfronten fra forskningen på området.

Tid: 1. november, kl. 1000-1530

Sted: Sluppenveien 17, Trondheim

For mer informasjon og mulighet for påmelding, se lenken HER


Eilif Hjelseth er ny faglig leder i CoP Digital samhandling

Prosjekt Norge presenterte onsdag 18. sept. professor Eilif Hjelseth som ny faglig leder for CoP i digital samhandling.

Vi takker professor Ole Jonny Klakegg for en solid etablering av dette faglige initiativet innen digitalisering og ønsker ham lykke til med sin forskningspermisjon på den andre siden av kloden.

Eilif har lang erfaring innen mange av digitaliseringens fokusområder slik som BIM, VDC, Big Data m.m.

Neste CoP vil bli arrangert 5. desember, med hovedtema: Hvordan sette krav til BIM-leveranser?

 

Oppsummering fra møtet:

CoP Digital samhandling møte 9 18sept 19

 

CoP Digital samhandling-siden


Byggelig.no – enkel tilgang til beste praksis

Byggelig.no – enkel tilgang til beste praksis

Bygg21 er opptatt av å dele og ta i bruk beste praksis. I snart fem år har mer enn 100 av næringens fremste representanter jobbet med å utarbeide råd og anbefalinger som vil føre til en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring. Målet er å kutte kostnadene i byggebransjen med 20 prosent innen utgangen av 2020.

Nå er rådene og tipsene tilgjengelige for alle!

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å bruke dem i byggeprosessen du er en del av, har Bygg21 utviklet tjenesten Byggelig.no. Der kan du klikke deg inn på den fasen du er i nå, enten du jobber med reguleringsplan eller detaljprosjektering, og få beste praksis-tips for akkurat den fasen i byggeprosessen.

Enklere tilgang til konkrete råd for beste praksis finnes ikke!


RIF nominert til "Verdens beste medlemsorganisasjon."

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blant finalistene i en stor internasjonal konkurranse om tittelen «Verdens beste medlemsorganisasjon» for rådgivende ingeniører.

Prosjekt Norge gratulerer vår samarbeidspartner RIF med nominasjonen, og vårt samarbeid med dem så langt gjør at vi er ikke overrasket. Vi ser det som en styrking av våre samfunnsoppdrag at vi søker sammen til mer samarbeid.