Fredagsinspirasjon 29.09.2017

Gulloppskrift for bygg og anlegg.

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

Denne uken tilbyr vi en kronikk av Jan Alexander Langlo, seniorforsker i SINTEF, og Bjørn Andersen, professor ved NTNU.

Kronikken sto første gang på trykk i Teknisk Ukeblad onsdag 20. september og gjengis her med TUs tillatelse.

Les kronikken her gulloppskrift-for-bygg-og-anlegg_tu-kronikk (PDF)


Fredagsinspirasjon 15.09.2017

Fem grunner til kostnadssprekk.

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

Denne uken tilbyr vi et innlegg fra Jan Terje Karlsen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, BI. Innlegget ble opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv lørdag 8. juli 2017.
Stortingets byggeprosjekt blir en kostbar affære for skattebetalerne. Hvorfor går det så galt med noen prosjekter?

Les innlegget her fem-grunner-til-kostnadssprekk (PDF).

 


Et "kunnskapsleskende" ettermiddagstilbud!

 

Prosjekt Norge har sammen med OPAK tatt initiativet til en ettermiddagssamling med temaet «Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje».
Innledningene blir holdt av Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge AS.
Møteleder er Arne Engesæth, partner i Advokatfirma DLA Piper Norway DA.
For ytterligere informasjon og påmelding se: http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=event&id=380&item=472
Vel møtt i OPAKs nye lokaler i Engebrets vei 7.!


ÅRETS PROSJEKT 2016!

Årets prosjekt 2016: Hvem leverte det best gjennomførte prosjektet i 2016?

1 september, 2017

Prosjekt Norge inviterer deg til å nominere årets prosjekt. Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:
Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparametrene, dvs. levert avtalte leveranser med riktig kvalitet, overholdt tidsplan og budsjett samt tilfredsstilt HMS-målsetninger
Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy
Kåring av Årets prosjekt vil foregå på vår konferanse, Prosjekt 2017, i Oslo 8. november. Juryen består av følgende personer:
- Siw-Hege Adriansen Gundersen, Rambøll
- Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge
- Bjørn Andersen, Prosjekt Norge og NTNU
- Tor Kristian Stevik, NMBU

Klikk her for å laste ned innmeldingsskjema. Frist for å melde inn nominerte prosjekter er 15. september 2017, og sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen bjorn.andersen@ntnu.no eller daglig leder Stein Mjøen stein.mjoen@ntnu.no.


CII Award intervju med senterleder og professor Bjørn Andersen.

Florida, USA: bildet viser fra venstre Kenda Caskey, Vice President, Engineering Director for P&I, Burns & McDonnell, Robert S. Ritter, Associate Director Performance Assessment, Construction Industry Institute, Alexander Smidt-Olsen, direktør, Metier, Bjørn Andersen, professor, NTNU, Jan Alexander Langlo, seniorforsker, SINTEF og Stephen P. Mulva, Director, Construction Industry Institute.

16 august, 2017

Trondheim, 11.08.17/16.08.2017

Nettopp hjemkommet fra konferanse i Florida, USA, med en stor internasjonal pris i kofferten, satte senterleder for Prosjekt Norge og professor Bjørn Andersen seg ned for et intervju med meg. Sammen med Alexander Langlo, seniorforsker i SINTEF og Alexander Smidt-Olsen, direktør i Metier, dro Bjørn Andersen tidlig i august til en konferanse i Florida for å motta prisen «CII Performance Assessment Award» på vegne av hele prosjektteamet for «Måleprosjektet» og Prosjekt Norge.

-          Senterleder Bjørn Andersen, kan du kort forklare hvorfor Prosjekt Norge, og prosjektet «Måleprosjektet», fikk denne prisen?
-          Prisen fikk Prosjekt Norge, og den store prosjektgruppa bestående av medarbeidere fra BLN, Catenda, Metier, NTNU og SINTEF, for at vi har flyttet grensene på hva verktøyet som kalles 10-10 kan gjøre. CII lagde det med ett formål, som kanskje primært var at enkeltprosjekter skulle kunne gjøre en måling og benchmarke det underveis i prosjektet, for å forbedre det. Og så har vi, siden vi har hatt rundt 20 brukerbedrifter og nå 70 prosjektfaser som er lagt inn i verktøyet 10-10, hatt muligheten til å løfte det litt, og hele tiden dyttet på hvilke analyser og grafiske fremstillinger vi kan gjøre av disse dataene, både for en portefølje av prosjekter innenfor en bedrift og på bransjenivå, i hele byggebransjen.
-          Og det er noe ikke CII ikke har gjort selv, så vi har gjennom dette avdekket at det er funksjonalitet som har manglet, eller det har vært ting som det skulle vært spurt mer om, eller andre faktorer som skal optimalisere dette verktøyet. Vi har stort sett vært en «pain in the arse- pita», eller på godt norsk, et irritasjonsmoment (red. anm.), og utfordret CII på ting som har gjort at CII har lært mye, og resultatet var denne prisen.
-          Så strikken har blitt strukket langt?
-          Definitivt! Og mye lengre enn det som var intensjonen.

-          Kan du forklare for de av som leser dette og som ikke er helt inne i prosjektledelse, hva benchmarking er og hva det innebærer?
-          Slik dette verktøyet 10-10 virker, så tar det et øyeblikksbilde av prosjektet på en masse forhold: en ser på hvordan det planlegges, hvordan ledes det, hvordan gjennomføres møter, hvordan tas beslutninger, hvordan samarbeider aktørene i verdikjeden, hvordan ivaretas sikkerheten. Mange faktorer som det tas et øyeblikksbilde av. Så legges denne informasjonen inn i en database som ligger hos CII. Verktøyet plukker minimum ni andre prosjekter en kan sammenligne disse dataene med, og helst med så like prosjekter som mulig som ditt eget. Så hvis du har bygd et sykehus, så prøver systemet å finne andre sykehusprosjekter.
-          Dette gir tilbake en rapport der prosjektet ditt rangeres mot de andre prosjektene på ulike faktorer så en kan se hvordan en ligger an i forhold til andre. Man kan ha en oppfatning om at man er veldig god på planlegging, men så kan det vise seg at av for eksempel 40 andre prosjekter man sammenlignes mot, så da er en bare nummer 28, med andre ord strengt tatt ikke så god likevel.
-          Metaforen som brukes er idrett, der en langrennsløper som tusler rundt på et jorde utenfor gården sin, og tror en er av verdensmesterkvalitet, for han eller hun setter stadig nye personlige rekorder innenfor idealtiden som man har satt. Men så når man stiller opp i et kretsmesterskap eller NM så viser det seg at man bare er middelmådig. I prosjekter stiller man seg sjelden opp imot andre prosjekter, vi går på idealtid på eget jorde uten å egentlig vite om vi egentlig er gode eller ikke.

-          Vi er verdensmestre i vår egen dal?
-          Ja, og vi har jo trodd at, siden vi i Norge har en modell med lave hierarkier og jobber tett sammen osv. så skulle vi komme ut på topp. Men det viser seg bare unntaksvis at vi gjør det. Vi havner midt på treet, stort sett, svarer Bjørn.

-          Hva betyr prisen for Prosjekt Norge, og dermed Prosjekt Norges partnere, Bjørn?
-          Det er et godt spørsmål. Foreløpig har vi vel bare sugd litt på karamellen i den forstand at det viser at vi har gjort noe som går ut over det som CII, som lagde systemet, har tenkt på.

-          Hvordan skal dere, Prosjekt Norge, bruke denne prisen. Hvilke ringvirkninger gir den?
-          Det har vi vel kanskje ikke egentlig funnet ut ennå. Vi må jo være så ærlige å si at det har vært en litt tung prosess å få pilotbedrifter i Norge til å prøve ut systemet. Enten fordi de synes det det har vært tungvint eller de ikke har sett nytten, eller de har interne systemer som til dels gjør litt av det samme. Så det har vært en kamp for å få det til.
-          Det vi ser er at de som har tatt det i bruk, er veldig fornøyde og ser at det gir veldig stor nytte. Det, kombinert med at vi får den anerkjennelsen som en pris innebærer, har vel vi tenkt å bruke til videre markedsføring for at flere skal ta det i bruk.

-          For dette er ikke en medalje i et lite kretsmesterskap i Norge, men en stor internasjonal pris?
-          Ja, det er det! CII er internasjonalt anerkjent, svarer Bjørn.

-          Kan du forklare hva CII er?
-          Hvis man kjenner Prosjekt Norge, så er CII som et stort Prosjekt Norge. Vi har 25 partnere, de har 150 partnere. Så det er på samme måte som Prosjekt Norge; det er forankret ved et universitet, det er non-profitt, det er forskningsbasert, og hele hensikten er å hjelpe prosjektvirksomhet/investeringsprosjekter til å bli bedre. Helt likt Prosjekt Norge! De har en litt tyngre slagside mot olje og gass og store industrianlegg; landbasert og offshore.

-          Men Prosjekt Norge styrer mot alle disse retningene?
-          Ja, men vi har en slagside mot landbasert bygg og anlegg, de har en slagside mot landbaserte og offshorebaserte industrianlegg, spesielt olje og gass, petrokjemi, svarer Bjørn.
-          Det er den største forskjellen. Ellers er det også et samarbeid mellom flere universiteter, partnere melder inn sine forskningsbehov, og de arrangerer kurs og seminarer. På samme måte som vi har tatt i bruk 10-10, så har de tatt det i bruk i Canada, Brasil, Sør-Afrika, Sør-Korea, Singapore osv., så vi har konkurrert med andre land og fagmiljø som har tatt dette verktøyet i bruk. Det var ikke én kandidat og så fikk vi prisen. Det var mange som konkurrerte om dette!

Prosjektteamet for «Måleprosjektet» består av Rannveig R. Landet, BLN, administrativ prosjektleder; Alexander Langlo, SINTEF, faglig prosjektleder, Bjørn Andersen, Senterleder for Prosjekt Norge og professor NTNU; Siri Bakken, NTNU/Oslo Works; Ole Jørgen Karud, Catenda; Alexander Smidt-Olsen, Metier; og Sara Hajikazemi, SINTEF.
Construction Industry Institute, CII, har sin base ved Universitetet i Texas, Austin. Prisen deles ut hvert år til “both owner and contractor organizations to recognize exceptional use of and contributions to Performance Assessment”.

Kun et norsk selskap har vunnet denne prisen tidligere, i 2004. https://www.construction-institute.org


Fredagsinspirasjon 18.08.2017

Transforming the Capital Projects Business!

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

For en forsamling av ca. 550 deltakere fra bransjer som olje og gass, infrastruktur, bygg og industri presenterte CII-leder Stephen Mulva nylig en del tanker om trusler som truer de klassiske prosjektbaserte bransjene og hva som må gjøres for å unngå at eksterne aktører skaper omfattende ”disrupsjoner” som gjør at eksisterende aktører havner i store problemer, slik man har sett i bransjer som mobiltelefoni ved Apple, underholdning ved Netflix, bilindustrien ved Tesla, osv.

 

Et kort sammendrag og presentasjon kan lastes ned her transforming-the-capital-projects-business (PDF).


Fredagsinspirasjon 23.06.2017

Fortsatt vanskelig – men ikke umulig.

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

En av de største utfordringene med store komplekse prosjekter er å fastlegge et riktig budsjett i tidlig fase. Det hjelper ikke å være dyktig å regne, problemet stikker mye dypere enn som så. Vi kan regne kostnaden for det ene alternativet etter det andre, likevel vet vi ikke hva prosjektet vil koste når det er ferdig, eller hva som er det ideelle kostnadsnivået for det aktuelle prosjektet. Denne artikkelen forteller deg at nøkkelen til løsningen ligger i spørsmålene du stiller.

Les artikkelen her vanskelig-men-ikke-umulig (PDF).


Fredagsinspirasjon 09.06.2017

Prosjekteierstyring og prosjektmodeller i staten.

Har du lyst til å la deg inspirere over fredagskaffen?

Mange virksomheter har etablert og innført en prosjektmodell. Dette for å sikre at alle prosjekter innenfor virksomheten gjennomføres etter samme modell, og for å maksimere sannsynligheten for at de lykkes. Prosjektmodeller er mye brukt i privat sektor, men hva med staten?

Les mer i denne artikkelen prosjekteierstyring-og-prosjektmodeller-i-staten. (PDF)


Månedsblikk mai 2017

Månedsblikk mai 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder professor Bjørn Andersen.

Det stunder mot sommer, etter en mai med flere langhelger og variert vær. Vi i Prosjekt Norge arbeider uansett ufortrødent videre, noen viktige resultater/aktiviteter i mai var:

Forskning:

- Tidsskriftet International Journal of Managing Projects in Business har kåret Outstanding Papers fra siste år. Vinneren ble paperet “Rethinking revisited: insights from an early rethinker” av Lavagnon A. Ika og Jonas Söderlund ved BI. I tillegg kom paperet ”Project studies and engaged scholarship: Directions towards contextualized and reflexive research on projects” av Joana Geraldi og Jonas Söderlund blant tre såkalte “Highly commended” papers.

- Forskningsprosjektet ”Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling” (KSS) hadde oppstartsmøte 30. mai.  KSS-prosjektets overordnede ide er knyttet til utvidet bruk av kontraktstrategier for å innføre et enhetlig system for spesialistbasert samhandling, organisasjon og kultur i bygge- og anleggsprosjekter. AF Gruppen (Prosjekteier), Veidekke, BetonmastHæhre, Rambøll, Sykehusbygg, Vegdirektoratet, Arkitektbedriftene og EBA (Entreprenørbedriftene Bygg og Anlegg) er bedriftspartnere i BIA-prosjektet (NFR) sammen med NTNU (Samfunnsforskning, Institutt for arkitektur og planlegging og Institutt for bygg- og miljøteknikk). Budsjettet – som med egeninnsats, kontantbidrag og støtte fra Forskningsrådet er på i underkant av 40 millioner – skal blant annet gå til arbeidspakkene Kontrakter som styringsredskap, Spesialistsamhandlingens forutsetninger, Organisatoriske føringer og Kulturelle sporer. Oppstartsmøtet tok for seg konstituering av styret, konkretisering av arbeidspakkene og identifisering av mulige testprosjekter. Dette blir en spennende utvikling å følge fremover.

- Forskningsrådet har utlyst midler i flere ulike programmer av relevans for Prosjekt Norge. Dette gjelder både Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) (Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier, søknadsfrist 11. oktober) og Petromaks 2 (Kompetanseprosjekter for næringslivet og Forskerprosjekter knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, søknadsfrist 6. september, innovasjonsprosjekter i næringslivet knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, søknadsfrist 11. oktober). Det er svært ønskelig å få frem søknader fra bedrifter og forskningsinstitusjoner tilknyttet Prosjekt Norge og vi oppfordrer partnerne til å vurdere områder relevante for søknader, parallelt med at senterledelsen vil starte sonderinger frem mot sommeren.

Kunnskapsnavet/formidling:

- Fagturen til Tyskland, under tittelen ”Industrie 4.0 og digitalisering i byggebransjen”, gjennomført 9.-11. mai i Berlin og Hamburg. Rapport fra turen finner dere her: http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=437#.WS5u9OSwc4Q

- I tilknytning til måleprosjektet ble det arrangert lunsjmøte om prestasjonsmåling i BAE-næringen 30. mai i Oslo. Det var ca. 50 påmeldte til møtet som fikk høre mye interessant om hvordan ulike virksomheter anvender 10-10-systemet og hvilke bransjeanalyser som kan gjøres ved hjelp av data fra systemet. Blant annet viser data fra omtrent 70 prosjekter at disse i snitt har en kostnadsvekst i forhold til planlagt kostnad på 9,4% og en varighetsøkning på 8%. Partnerne i Prosjekt Norge kan fritt benytte systemet, ønskes tilgang kan man ta kontakt med Alexander Langlo eller Bjørn Andersen.

- På Metierkonferansen 11. mai ble det også lagt frem funn fra prosjektanalyser, basert på en omfattende spørreundersøkelse. Også denne fant utfordringer med å holde tid og kostnad, der prosjektene i lavere grad enn tidligere år vurderer å holde seg innenfor planlagte rammer.

- Programmet for Prosjekt 2017 begynner å ta form, under tittelen ”Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?”, konferansen finner sted 8. november på UBC Ullevaal Stadion. I år arrangeres konferansen i samarbeid mellom Prosjekt Norge, Bygg21, Difi, Norsk forening for prosjektledelse og PMI Norway.

- Det har vært avholdt møte i aksjonsgruppen for kommunikasjonsnettverket. Konklusjonen fra dette møtet var at Prosjekt Norge må satse på å styrke både sitt kommunikasjonsnettverk og formen det kommuniseres på. Vi må fremstå mer som den aktive samfunnsaktøren vi er.

Aktivitet innen CoP’er:

CoP Planleggingskompetanse avholdt møte 31. mai hos Statsbygg. Statsbygg presenterte sine erfaringer og utfordringer knyttet til planlegging og oppfølging av sine prosjekter, og brukte Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum som case. Møtet ble avsluttet med en god diskusjon omkring fremtidige FoU-prosjekter og andre aktiviteter knyttet til temaet. Neste møte er berammet til 30. august hos ÅF Advansia.
CoP tidligfase har berammet neste møte til 22. august, også dette hos ÅF Advansia i Oslo, med spesielt fokus på hvordan ny teknologi kan hensyntas i tidligfasen for å dimensjonere kapasiteten i planlagte prosjekter.

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

- Bredin, Karin; Enberg, Cecilia; Niss, Camilla; Söderlund, Jonas: ”Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects”, kapittel i boken ”Managing Knowledge Integration Across Boundaries”, s. 206–226
- Zidane, Youcef; Olsson, Nils: ”Defining Project Efficiency, Effectiveness and Efficacy”, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 10 Issue: 3

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

Frem mot styremøtet 7. juni har en arbeidsgruppe jobbet med revisjon av Prosjekt Norges strategi og virkemidler for implementering av denne. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter samt mindre diskusjonsmøter for å utarbeide en rekke forslag til vedtak for styret å vurdere.

Studenter/PhD:

Vårens prosess for valg av tema for prosjekt-/masteroppgaver for 2017/18 nærmer seg slutten og som vanlig ser vi at Prosjekt Norge og aktiviteten senteret og dets partnere driver er attraktivt for studentene. Et stort antall studenter vil ta fatt på oppgaver over ferien som vil gi et nytt kull ferdige mastere i 2018 med inngående kunnskap om prosjektledelse.