Har du glemt å melde deg på? Det er ikke for seint da det fremdeles er ledige plasser.

Det handler om

  • Samhandling
  • Gevinstrealisering
  • Nytteverdi
  • Mennesket versus teknologi.

 

Program finner du her…..

Meld deg på her…..