Verdiskaping – Å skape verdier gjennom prosjekter

Prosjekt Norge vil fortsette med å kåre ÅRETS PROSJEKT på den årlige store prosjektkonferansen Prosjekt 2018 som avholdes på Meet Ullevaal 7. november.

Dere oppfordres til å melde inn forslag på prosjekt på vedlagte innmeldingsskjema eller videresende denne invitasjonen til andre som kan ha relevante prosjekter å melde inn. Innmeldte prosjekt skal være fullført i løpet av 2017 eller første del av 2018, slik at årstallet 2018 henviser til når prosjektet blir vurdert og eventuelt kåret.

Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparameterne;

  •    levert avtalte leveranser med riktig kvalitet
  •    overholdt tidsplan og budsjett
  •    tilfredsstilt HMS-målsetninger

Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy

Juryen vil bestå av fagfolk fra både akademia, offentlige etater og næringslivet.

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er utvidet til fredag 19. oktober 2018,  sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no  

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen eller Anne Live Vaagaasar