Vi deltok på Arendalsuka- 21!

Det var en spennende debut som nye arrangører på Arendalsuka for Prosjekt Norge, PMI Norway Chapter, Norsk Forening for Prosjektledelse og Den Norske Dataforening. To foredragsholdere med høyaktuelle tema innen bærekraft, prosjektledelse og digitalisering stod på plakaten. Opptakene finner du nedenfor:

Opptak: Hvordan kan digitaliseringsprosjekter bidra til bærekraftig utvikling?

Statssekretær Lars Andreas Lunde: Hva er noen av de viktigste satsningsområdene fremover og hvilken erfaring har vi så langt med bærekraftige prosjekter. Basert på stortingsmeldingene:

 • Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring
 • Klimaplan for 2021–2030
 • Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon
 • Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester
 • Bærekraftig utvikling

Lars Andreas Lunde (H) er statssekretær for statsråd Iselin Nybø i NFD og for statsråd Tina Bru i OED. Lunde kommer fra stillingen som underdirektør i Norad, der han har ledet Seksjon for klima, skog og grønn økonomi siden 2018.

I perioden 2013 til 2018 var han statssekretær i KMD. Han har vært politisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe, og førstekonsulent i Statistisk Sentralbyrå. Lars Andreas er sivilingeniør i marinteknikk fra NTH/NTNU  og har høyere avdelingseksamen i samfunnsøkonomi fra NHH.

Opptak: Bærekraftig prosjektledelse – hvordan lykkes med humanitære prosjekter

Forretningsanalytiker Moneer Barazi: Humanitære prosjekter er unike bestrebelser som skiller seg fra kommersielle prosjekter. De implementeres ofte i ustabile og utfordrende miljøer.

 • Utviklingsprosjekter som er gjennomført i et milliø preget av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet, og tvetydighet (VUKT, eller VUCA på engelsk).
 • Hvorfor Belsutninger i utviklingsprosjekter bør fokusere på å redusere VUKT eller styrke evnen og kapasiteten til å håndtere dem.
 • Hvordan endre komplekse systemer: hvofor gode prosjektledere er gode på forandringsledelse
 • Hvordan VUKT elementer påvirker evnen til å nå prosjekmål og SDG
 • Eksempler på prosjekter oppnådd under høy VUKT (2-3 prosjekter)
 • Hvordan god prosjektledelse bidrar til å oppnå SDGer

Moneer Barazi, er forretningsanalytiker. Han har lang erfaring fra humanitære prosjekter i Syria og andre land.  

Moneer Barazi er sertifisert PMP, Project Management professional. Han har en BA i økonomi og en MBA i strategisk ledelse. Han har mange års erfaring som forsker og forfatter innen økonomi og ledelse, inkludert flere års prosjektledelse med forskjellige humanitære organisasjoner. 


Torvet 9, Arendal