Æresmedlemmer

Æresmedlemskap i Prosjekt Norge er en hedersbevisning som deles ut til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for det prosjektfaglige miljøet i Norge. Det er også et krav at denne innsatsen skal ha bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse/Prosjekt Norge og den virksomheten som senteret står for.

Æresmedlemskap tildeles enkeltpersoner fra industri, forvaltning eller akademia som har vært en sentral ressurs i senterets aktiviteter over lengre tid. Videre skal kandidaten ha utmerket seg ved ekstraordinær innsats for å bygge et samlet, felles og sterkt norsk fagmiljø innen prosjektledelse.

Nedenfor ser du en samlet oversikt over senterets æresmedlemmer, inkludert æresmedlemmer utnevnt til Norsk Senter for Prosjektledelse.