Prosjekt Norge: Et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling


ARRANGEMENTER

Deltakelse på arrangementene er gratis dersom ikke annet er anført. Arrangementer merket med KunnskapsArena (KA) er forbeholdt Prosjekt Norges partnere, men alle er velkommen til å prøve ut disse for vurdering av eventuelt partnerskap.


Hvorfor våre Zoom-møter er trygge.

Avholdte arrangementer:

Laster Arrangementer

Tidligere Arrangementer

Arrangementer Search and Views Navigation

Arrangement Views Navigation

november 2020

OptimalTid – Rett kompetanse på Rett oppgave til Rett tid – Seminar 1 ECI

12. november 2020 @ 08:00 - 11:30

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og…

Les mer »

KunnskapsArena og workshop: Høyt Presterende Team. Meld deg på…

19. november 2020 @ 08:30 - 11:00

Med bakgrunn i Utviklingsprogrammet for Høyt Presterende Team etablerer vi KunnskapsArena HPT for praktisk innovasjon. Avspark 19. november 2020 i Teams. Registrer deg og bli med fra starten - dette blir spennende!

Fakta om KA HPT - KunnskapsArena "Høyt Presterende Team"
- Vi bruker Workshop som arbeidsform
- Her skal vi dele og utveksle egne erfaringer om HPT
- Her skal vi både få og gi inspirasjon OG utfordre etablerte vaner og sannheter
- Her skal vi drive forbedringsarbeid for å utvikle gode praktiske måter å skape HPT
- Målet er også å vise hvordan vi jobber med målrettet FoU for å skape innsikt på hvordan vi kan bedre praksis
- Deltagerne skal selv bidra og lære for å drive eget forbedringsarbeid og fremme HPT i egen organisasjon
- Deltagerne/partnere inviteres til å selv bidra med egne erfaringer og relevante eksempler i fremtidige samlinger

Les mer »

Endringsledelse og digital transformasjon i prosjekter – Del 3: Endring i arbeidsformer og virksomhetsmodeller, ved Torbjørn Larsen. Meld deg på…

25. november 2020 @ 10:00 - 10:45

Eksponentiell utvikling av informasjonsteknologi driver et digitalt paradigmeskifte som endrer rammebetingelsene for samfunns- og arbeidsliv.
Mange virksomheter opplever at deres evne til effektiv læring, problemløsing og utvikling står i veien for raskere innovasjon og økt verdiskaping.  Uten god endrings-evne og flyt i utviklingsarbeidet vil  etterslepet vokse når farten i omgivelsene øker. 
Digital transformasjon er krevende. Digitalisering er IKKE et IT-prosjekt. Det handler om organisasjons- og virksomhetsutvikling.  Krav til radikal innovasjon, utvikling og omstilling under usikre rammebetingelser driver frem behov for nye organisasjons- og arbeidsformer. Disse utfordrer lederskap, kultur og kompetanse i tradisjonelle virksomheter.  Vinnerne i det 21. århundre er profesjonelle, tillits-baserte og lærende kompetansevirksomheter/-nettverk som jobber kontinuerlig og systematisk med å utvikle verdiskapingen sin - i nært samarbeid med omgivelsene og målgruppene de er til for.

Torbjørn Larsen har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Som en av landets mest erfarne teknologiledere har han omfattende erfaring med SW utvikling, digitalisering, organisasjonsutvikling, kulturbygging og transformasjonsledelse.

Les mer »

Styringsgruppemøte i BAE-programmet

26. november 2020 @ 09:00 - 12:00
Les mer »

Tidlig involvering av entreprenør – Del 2: Konkurransepreget dialog og allianser. Meld deg på…

26. november 2020 @ 10:00 - 11:15

Paulos Wondimu: Konkurransepreget dialog

Ola Lædre: Elementer ved allianser

J. Alexander Langlo: Erfaringer fra bruk av alliansemodell i den norske energibransjen

Les mer »

BAE-programmets Partnersamling 2020. Meld deg på…

26. november 2020 @ 13:00 - 15:00

Åpent møte for Prosjekt Norges partnere Dagens faglige innslag er "Høyt presterende team" Et utviklingsprogram støttet av BAE-programmet. Det synes…

Les mer »

desember 2020

KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter – Bakenforliggende årsaker til alvorlige ulykker – praktiske implikasjoner

2. desember 2020 @ 09:00 - 10:30

For å forhindre at ulykker skjer kreves det en klar forståelse av de viktigste årsakene Direktoratet for Arbeidstilsynet har nylig…

Les mer »

OptimalTid – Rett kompetanse på Rett oppgave til Rett tid – 2. Med Dr. Daniel van der Walt og Dr. Eric Scheepbouwer. Meld deg på her…

3. desember 2020 @ 08:00 - 11:30

New studies in a time of engagement (the result of the attached paper + more recent findings) and Introduction to…

Les mer »

Tidlig involvering av entreprenør – Del 3 – BVP

9. desember 2020 @ 10:00 - 11:15

Rakk du ikke å melde deg på? ....

Les mer »

KA AI i prosjekter; AI og digital transformasjon, automatisering og interoperabilitet. Meld deg på…

14. desember 2020 @ 10:30 - 11:15

Innledning ved leder i KA AI; Nils Olsson
Kostnadskalkyle som bruksområde, ved David Fürstenberg
- Forskningsresultater fra et vegprosjekt
- Diskusjon

David Fürstenberg, BIM-spesialist i COWI og PhD-kandidat på NTNU. Siden 2018 har David kombinert prosjektarbeid i COWI med forskning på NTNU gjennom en nærings-PhD med tittelen "Information management and digital transformation in AEC projects". Her undersøker han modellbasert kostnadskalkyle i norske infrastrukturprosjekter.

Les mer »

KA Porteføljestyring. Virksomhetsstyring og porteføljestyring. Meld deg på…

16. desember 2020 @ 08:30 - 10:00

Agenda 08:30 Innledning v/KA-leder Jon Lereim, BI 08:35 Virksomhetsledelse og porteføljestyring i Statens vegvesen ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland 09:05…

Les mer »

Gledelig Jul med Prosjekt Norges julefilm 2020

24. desember 2020 - 31. desember 2020

Skru på lyden....

Les mer »

januar 2021

Endringsledelse og digital transformasjon: Del 4: Internorganiserte prosjektteam og digitale endringsreiser

6. januar @ 10:00 - 11:00

Hva innebærer egentlig digital transformasjon for større prosjekter? Hvilke trusler innebærer ny teknologi og hvilke hjelpemidler har vi allerede tilgjengelig…

Les mer »

Forbedringsløsninger som styrker kompetansen og gjennomføringsevnen i prosjekter

12. januar @ 09:00 - 10:00

For rådgivere og konsulenter som er partnere i Prosjekt Norge.

Les mer »

Læring i prosjektbaserte organisasjoner – Del 2: Organisasjonslæring. Med Bassam Hussein

13. januar @ 12:00 - 13:15

Del 2 i Digital DelingsArena om Læring i prosjekter. Med Bassam Hussein.

Les mer »
+ Eksporter arrangementer