Prosjekt Norge: Et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling


Kommende arrangementer

Loading Arrangementer

Tidligere Arrangementer

Arrangementer Search and Views Navigation

Arrangement Views Navigation

mars 2020

DIGITAL DELINGSARENA: Erfaringsdeling om Corona-situasjonen: Hvordan holder partnerne i Prosjekt Norge hjulene i gang? (Les mer…)

26. mars @ 13:00 - 14:00

Prosjekt Norge planlegger to samlinger før påske, torsdag 26.03 kl 13:00-13:45 og torsdag 02.04, (kl 09:00-09:45) hvor virksomhetene får mulighet til å lære av hverandre i den pågående pandemi-situasjonen:

- 26.03. kl 13:00 Digitale oppgaver (utredning, prosjektering og lignende) - hvordan kan vi best håndtere prosjektarbeidet. Her vil bl.a. Kjersti Dunham ,prosjektdirektør samferdsel, Norconsult, dele sine erfaringer

- 02.04. kl 09:00 Fysisk drift av byggeplasser - erfaringer og utfordringer. Her vil bl.a. Tanja Halonen Dugstad, underdirektør byggherreavdelingen i Statsbygg, dele sine erfaringer

Vi fortsetter med samlinger over påske.  Kom gjerne med forslag til aktuelle problemstillinger til senterledelsen@prosjektnorge.no

Les mer »

WEBINAR: Måling av samhandlingskvalitet i byggeprosjekter. NB – webinaret kjøres i TEAMS! Ved Ragnhild Kvålshaugen (Les mer…)

27. mars @ 14:00 - 14:45

Dagens tema er «Måling av samhandlingskvalitet i byggeprosjekter» ved professor Ragnhild Kvålshaugen, BI

Dårlige samarbeidsrelasjoner koster mye både i kroner og ører og i forhold til trivsel på arbeidsplassen. Relasjonell koordinering er forskningsbasert måleverktøy som måler kvaliteten på relasjoner og kommunikasjon mellom aktører i arbeidsprosesser. BIs Senter for byggenæringen har prøvd ut dette måleverktøyet i flere prosjekter i bygg og anlegg. Erfaringene fra dette arbeidet deles i webinaret.

Plott det inn i kalenderen din nå......

Les mer »

Frist for innsending av tema/oppgaver innen prosjektledelse/-arbeid (Les mer…)

29. mars

Har dere problemstillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid innen prosjektledelse/prosjektarbeid?
Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene sine i august 2020. Som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problemstillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/­oppgaver
Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdannings­institu­sjonene. (Merk at institusjonene har litt ulikt omfang.)

Studentene representerer stor arbeidskapasitet
og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, helst innen 29. mars,.....

Les mer »

WEBINAR: Verktøykasse for kvantesprang. Ved Reidar Gjersvik og Anita Moum (Les mer…)

30. mars @ 14:00 - 14:45

Dagens tema er «Verktøykasse for kvantesprang» ved Anita Moum og Reidar Gjersvik, Gottlieb Paludan Architects Norge/AFRY
Hva slags endringer kan bygg, anlegg og eiendomsnæringene vente seg de kommende årene? Er det virkelige «gamechangers» – kvantesprang – som vil endre grunnlaget for måten næringene arbeider på og hvem som vil overleve som aktører? Hvilke verktøy trenger vi for å møte disse endringene? «Verktøykasse for kvantesprang» er rapport fra et forprosjekt som diskuterer disse spørsmålene.
Bakgrunnen er Prosjekt Norge og BAE-programmets mål om etablering av FoU-prosjekter for bedre BAE-prosesser. På et idé-verksted den 25. april 2018 samlet over 40 deltakere fra industri og akademia seg rundt 5 ideer til FoU-prosjekter som de anså som svært viktige fremover. Prosjektbaserte virksomheters behov for en «verktøykasse for kvantesprang» var en av tematikkene som ble løftet frem.....

Les mer »

april 2020

DIGITAL DELINGSARENA til 9-kaffen: Erfaringsdeling om fysisk drift av byggeplasser under Corona-pandemien (Les mer…)

2. april @ 09:00 - 09:45

Plott tidspunktet i kalenderen og bli med på en nyttig kaffepause. Ta med kopp :)

Vi har alle mange spørsmål i denne spesielle og utfordrende tiden.  Samtidig gjør vi oss nye erfaringer nærmest time for time. Prosjekt Norge kaller derfor inn partnerne til en digital samling for å dele erfaringer og utfordringer i forhold til drift av prosjekter i disse tider.

Dagens tema: Fysisk drift av byggeplasser - erfaringer og utfordringer

Her vil bl.a. Tanja Halonen Dugstad, underdirektør byggherreavdelingen i Statsbygg, og Kristen Vollestad, visepresident i prosjektledelse og risikostyring i Skanska, dele sine erfaringer. Dette er en uformell seanse, men for å få best mulig nytteverdi for alle oppfordrer vi deltakerne til å forberede spørsmål og erfaringer.

Du er selvfølgelig hjertelig velkommen om du bare vil høre på også. Det vil ikke bli tatt opptak.

Denne gangen vil vi møtes i ZOOM.
(klikk på overskriften for mer info)

Les mer »

Ta med kopp og kaffe og stikk innom Prosjekt Norges virtuelle kaffemaskin for en kjapp prat en gang mellom kl 11 og 12 på torsdag

2. april @ 11:00 - 12:00

I disse hjemmekontortider etablerer Prosjekt Norge et uformelt møtested for våre partnere i portalen Zoom, på tirsdager og torsdager mellom…

Les mer »

God påske!

6. april - 13. april

Vi ønsker alle våre partnere og andre  samarbeidspartnere og venner av Prosjekt Norge en riktig god påske!

Les mer »

DIGITAL DELINGSARENA til 9-kaffen: AI og maskinlæring i prosjekter (Les mer…)

17. april @ 09:00 - 09:45

Bli med på en nyttig og inspirerende kaffepause. Ta med kopp - og kaffe :)

Vi har stadig nye spørsmål og vi oss nye erfaringer nærmest time for time. Prosjekt Norge kaller derfor inn partnerne til en digital samling for å dele erfaringer og utfordringer i forhold til drift av prosjekter.

Dagens tema: AI og maskinlæring i prosjekter

hvor bl.a. Ralf Müller, professor i prosjektledelse ved BI, og Nils Olsson, professor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU vil dele sin kunnskap med oss.

Dette er en uformell erfaringsdeling men for å få best mulig nytteverdi for alle oppfordrer vi deltakerne til å forberede spørsmål og erfaringer. 

Du er selvfølgelig hjertelig velkommen om du bare vil høre på også. Det vil ikke bli tatt opptak. Vi møtes i ZOOM..
(Klikk på overskriften for mer info)

Les mer »

KA – KunnskapsArena Prosjektplanlegging – Planlegging for usikkerhet. (Les mer…)

23. april @ 12:00 - 14:30

KunnskapsArena Prosjektplanlegging - Tema: Planlegging for usikkerhet

- Om virtuelle team, kjøreregler, verktøy, pedagogikk (Tore)
- Hovedinnlegg: Schedule Risk Analyses, på forskjellige nivå, kommunikasjon, presentasjon, verktøy – med utgangspunkt Avinor Flysikring.
- Workshop, diskusjon

Les mer »

Søk om støtte til relevante og gode FoU-idéer – Siste frist 23.04. (Les mer…)

23. april @ 15:00 - 23:59

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet
Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

handler om prosess
gir et kunnskapsbidrag til programmet
engasjerer bredt i partnermassen
er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Les mer »

Digital DelingsArena til 12-kaffen: Rådgivende ingeniører og Corona-status (Les mer…)

24. april @ 12:00 - 12:45

Velkommen til Digital DelingsArena 24. april 2020. Erfarings- og kunnskapsdeling er stadig like aktuelt. Hva er status når vi har kommet et godt stykke ut i april? Hvilke utfordringer og problemstillinger står vi ovenfor? Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF, deler sine erfaringer med oss.

Dette er en uformell møteplass, men for å få best mulig nytteverdi for alle oppfordrer vi deltakerne til å forberede spørsmål og erfaringer. Du er selvfølgelig velkommen om du bare vil høre på også.  Det vil ikke bli gjort opptak.

Tema:

Corona-RIF: Hva gjør en bransjeforening i krisetider?
Corona-rådgivere: Får man prosjektert noe fra hjemmekontoret?
Corona-markedet: Blir det en laaang sommerferie?
Corona-kontrakter: Hvem må betale for konsekvensene?

VIDERESEND GJERNE INVITASJONEN TIL EGEN ORGANISASJON

Les mer »

KA – KunnskapsArena Porteføljestyring. Tema: Produktstyring (Les mer…)

28. april @ 09:00 - 11:00

Prosjekt- og produkt/(system)-tankegang 
Livsløpsperspektiv
Hybrid porteføljestyring
Prosjekter og verdistrømmer
Intersoft skulle vært vertskap hos Microsoft .  Dette blir nå avholdt som et digitalt møte pga Corona-situasjonen.

Les mer »

Gratis BAE Webinar; Grunnsteinene for sirkularitet innen BAE-næringen

29. april @ 13:00 - 14:00

Europas og Norges fremste innen sirkulærøkonomi og bygg skal skissere grunnsteinene for sirkularitet innen BAE-næringen i Norge.

Anne Solgaard / Grønn byggallianse og Cathrine Barth / Circular Norway
Hva betyr sirkulærøkonomi for BAe i Norge? Hvordan kan Sirkulærlaboratoriet bidra?

Marianne Gjørv / Miljødirektoratet, FNs ressurspanel 
"Om å selge sand i Sahara. Hvordan kan vi bruke det internasjonale ressurspanelet i omstillingen til en sirkulær økonomi? Og hva kan BAE-næringen bety?"

Thomas Rau / Grunnlegger av Madaster, forfatter, og sirkulær inspirasjonskilde 
Material Matters – bygninger er morgendagens materialbanker!

Les mer »

mai 2020

KA Digital samhandling lunsjseminar om ISO 19650 Informasjonsledelse (Les mer…)

5. mai @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) Digital samhandling» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema:
ISO 19650 Informasjonsledelse – Stor standard med liten betydning?!
Hva er nytt og hvilen betydning kan denne serien med standarder få for hele bygg-, anleggs- og eiendoms-næringen?

Les mer »

WEBINAR: Arkitektur skaper verdi. Ved Janeche Bull Borander (Les mer)

8. mai @ 09:00 - 09:45

Sett av tiden til et webinar med
Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene i Norge

Det vi bygger legger premisser for det samfunnet vi har og hvordan vi lever livene våre.

Les mer »

Digital DelingsArena; Hjemmekontor og digitalisering – tillit og kontroll

12. mai @ 12:00 - 12:45

Hva gjør pålagt hjemmekontor og økt digitalisering med måten vi leder og samhandler på? Har vi tillit til at jobben…

Les mer »

Høydepunktene fra verdens største VDC-sertifiseringskurs – gratis webinar (Les mer…)

15. mai @ 10:30 - 12:00

I nesten ett år har over 200 deltaleker med støtte fra 10 mentorer fra hele bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen gjennomført en utviklende og krevende VDC-sertifisering fra NTNU og Stanford. Webinaret oppsummer sertifiseringsløpet med praktiske eksempler fra VDC-prosjekter, info om global satsning (Norge er størst!) og erfaringer fra de 10 mentorene.

Les mer »

BAE Webinar: ReHub – en plattform for sirkulærøkonomi/ombruk av byggematerialer, Sunniva Baarnes (Les mer…)

15. mai @ 14:00 - 14:45

Velkommen til nok et gratis BAE-webinar.  Denne gangen med Sunniva Baarnes i Rambøll. ------------------------------------------------------ Dagens tema er «ReHub – en…

Les mer »

KA VDC som lunsjseminar: Erfaringer fra verdens største kompetanseløft innen VDC-utdanning (Les mer…)

19. mai @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) VDC» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema:
Erfaringer fra verdens største kompetanseløft innen VDC-utdanning. 200 deltakere har gjennomført et ettårig utdanningsløp i samarbeid med NTNU og Stanford

Les mer »

Ny KunnskapsArena: AI i prosjekter. Les mer…

26. mai @ 12:00 - 12:45

«KunnskapsArena (KA) AI i prosjekter» skal gi erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Vi har hatt en digital samling (17. april) som en forsiktig start.  Dette ga mersmak og derfor etablerer vi nå en fast KA innen dette temaet, under ledelse av professor Nils Olsson, NTNU.

- Demonstrasjon av AI i design- og tidligfase av prosjekter, med eksempler fra samarbeidspartnere i Spania.
- Erfaringsutveksling og innspill på "KA - AI i prosjekter"

Les mer for utfyllende informasjon og påmelding.

Les mer »

KA Digital samhandling – lunsjseminar om Modellmodenhetsindeks MMI (Les mer…)

28. mai @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) Digital samhandling» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema:
Modellmodenhetsindeks MMI – erfaringer bra bygg  og videre utvikling en ny MMI for infrastruktur/anlegg.

Les mer for utfyllende informasjon og påmelding.

Les mer »

juni 2020

KA VDC – lunsjseminar – VDC på norsk (Les mer…)

4. juni @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) VDC» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Bakgrunnen for dagens tema er Prosjekt Norge har mange som har jobbet med integrerte prosjekter (Integrating Project Delivery, IPD). I tillegg har over 200 fagpersoner i nesten ett år gjennomført VDC sertifisering.

VDC på norsk: Hvordan utvikle et faglig VDC miljø – Samarbeid med andre fagmiljøer

Tema i dette korte KA VDC-seminaret:

- Kort presentasjon av status for VDC kompetanse i Norge og internasjonalt: Over 200 VDC-sertifiserte 15. mai 2020, mange med tidligere sertifisering, og mange med annen type IPD/VDC kompetanse
- Kort oversikt over ulike «arenaer» for erfaringsdeling
- Samarbeid med andre fagmiljøer om felles aktiviteter
- Presentasjon av videre planer for etablering av ett norsk VDC-fagmiljø

Her legger vi opp til innspill og forslag fra dere, nå og etter seminaret.

Les mer »

PN Styremøte 02/20

9. juni @ 09:00 - 13:00
OPAK, Oslo, Engebrets vei 7
Oslo, OPAK 0275
+ Google-kart
Les mer »

KA – KunnskapsArena Porteføljestyring Tema: Eierstyring

10. juni @ 09:00 - 11:00

Eierstyring i prosjektporteføljer fra et strategisk og forretningsmessig perspektiv v/Jon Lereim
Problemstillinger knyttet til eierstyring i porteføljer fra et forskningsmessig ståsted v/Ole Jonny Klakegg, NTNU

Møtet vil avholdes i Zoom.

Les mer »

Ny KunnskapsArena: Sikkerhet i prosjekter – må dessverre utsettes til august. Les mer…

11. juni @ 12:00 - 12:45

Er det noe galt med risikomatriser? Kan de brukes hensiktsmessig som beslutningsstøtte?

Forskningslitteraturen peker på flere svakheter ved risikomatriser, som står sentralt i vurdering av ulykkesrisiko i BA-prosjekter. Dette inkluderer bl.a. vilkårlige akseptkriterier, basert på subjektive evalueringer, og de tar ikke hensyn til usikkerhet og manglende detaljeringsnivå. På den annen side peker også litteraturen på en rekke styrker ved risikomatrisen, som : lett forståelig, grafisk fremstilling, involverende, gir transparente beslutningsprosesser m.m.

Eirik Alberechtsen vil lede denne nye KunnskapsArenaen. Bli med fra starten.

Les mer »

Forskersamling – med innspill/deltakelse fra Prosjekt Norges partnere

15. juni @ 12:00 - 15:00

15. juni avholdes det årlige møtet for de akademiske partnerne for å diskutere nye forskningsprosjekter og planlegge arbeidet med søknader…

Les mer »

KA Digital samhandling – lunsjseminar om BIM kompetanse (Les mer…)

16. juni @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) Digital samhandling» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema er todelt:
- Del 1   BIM-kompetanse
Eilif Hjelseth gir en oversikt over ulik type BIM-kompetanse og hvor denne kompetansen tilbys. Vi vil legge spesielt vekt på bestillerkompetanse. I tillegg vil det være en kort diskusjonsrunde der du gjerne må bidra med dine erfaringer.

- Del 2   Digital modenhet
Prosjekt Norge har gjennomført en studie der de har kartlagt digital modenhet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.  Stein Mjøen presenterer resultatene og tar imot kommentarer.

Neste workshop fokuser på hvordan vi tilbyr – og stiller krav til BIM-leveranser i mindre prosjekter. Her oppfordrer vi dere til å dele erfaringer fra egne prosjekter.

Les mer »

Ny KunnskapsArena: Systematisk ferdigstillelse (Les mer…)

17. juni @ 12:00 - 14:00

Vi gjennomfører et første møte i onsdag 17. juni klokken 1200-1400.
Teresa Beste fra Statsbygg har analysert effekten av systematisk ferdigstillelse i profilerte byggeprosjekter, og vil dele sine erfaringer og konklusjoner fra analysen som hovedinnlegg på møtet.
Leder for denne arenaen er Tore Aalberg.

Les mer »

Digibuild webinar

19. juni @ 09:00 - 09:45

Ved Renate Kratochvil, BI. Velkommen til gratis webinar ved Prosjekt Norge, BAE-nettverket, fredag 19. juni 2020 kl 0900-0945 Digibuild -…

Les mer »

juli 2020

Webdugnad/webinar: Er Norge klar for alliansemodeller?

1. juli @ 12:00 - 13:30

Vi trenger å få fart på vedlikehold og bygging av norsk infrastruktur. Det er ikke gitt at den beste måten er å fortsette med de samme gjennomføringsmodellene som vi har brukt.

I denne web-dugnaden vil vi teste om det er grunn til å tro at allianser kan gi svaret på hva vi trenger.

Vi får forberedte innledninger fra flere hold og vil deretter utfordre deltakerne til meningsutveksling rundt temaet allianse som gjennomføringsmodell.

Les mer »
+ Eksporter arrangementer