Mer om forskningsprosjektet «Samhandling og prosessledelse»

Se egen sak med praktisk info om sluttseminaret som holdes på ettermiddagen 21. mars ved BI Oslo. Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra prosjektet E16 Bagn -…

Samhandling og prosessledelse

Bakgrunn Konfliktnivået i anleggsprosjekter er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten. Debatten handler ofte om kontraktsformer, tildelingskriterier og ikke minst kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i disse inter-organisatoriske prosjektene. Tidligere forskning på slike prosjekter har vist at gode relasjoner og tillit mellom aktørene bidrar til å løse utfordringer…

21. mars: Sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse på BI, Oslo.

BIs Senter for byggenæringen har gleden av å invitere til nytt seminar om samhandling, nå sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse: Onsdag 21 mars kl. 15:00 - 17:00 Påmelding og praktisk info Vi arrangerer sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge . I prosjektet har vi…

Ja, det fungerer godt å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter

Resultatene kan bidra til å dempe konfliktnivået i bransjen Foto: bygg.no Dette kommer frem i sluttrapporten for forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse", som Handelshøyskolen BI Senter for Byggenæringen presenterte denne uken.  (Se våre referanser til prosjektet her.) Her er et kort utdrag fra artikkelen som stod på trykk i bygg.no i går. Skanska og Vegvesenet er…

BI inviterer til Samhandlingskvalitet i prosjekter – Sluttseminar

....forbi fine ord og gode intensjoner. For påmelding, praktisk info og agenda se her BI's Senter for byggenæringen har gleden av å invitere til nytt seminar om samhandling, nå sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse. "Vi arrangerer sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge…

E16 Bagn-Bjørgo. Et eksempel på god samhandling mellom entreprenør og byggherre

BI-professor Ragnhild Kvålshuagen har undersøkt hvordan samarbeidet har gått mellom Statens vegvesen og Skanska i Valdres i forbindelse med prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Valdres. Vegvesenet og Skanska har lykkes med å løse praktiske utfordringer i planleggingen av vegprosjektet sammen. De har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide, sier BI-professor Ragnhild Kvålshaugen. Se saken…

Aktive prosjekter

Under BAE-programmet: • Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring • Målverdistyring • Samhandling og prosessledelse • Underentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næring Andre programmer, prosjekter: • Optimaltid • Ferjefri E39 • SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen • Integrert metodikk for prosjekteringsledelse •…