Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for å utvikle fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. Senteret baserer seg på et aktivt, integrert samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner. Målet er kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføring hos medlemmene i Prosjekt Norge og i samfunnet for øvrig.


Siste nytt fra Prosjekt Norge: