Vi er glade for å kunngjøre at Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har blitt med som partner i Prosjekt Norge.

RIF er en frittstående bransjeforening. Medlemmene har sin virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, med kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. Medlemmene utgjør over ¾ av den norske rådgiverbransjen.

Det er svært viktig for «AS Norge» at prosjektprosessene blir bedre og ikke minst evner å endre seg i takt med stadig hurtigere endringer som oppstår i kjølvannet av digitaliseringsbølgen. Vi ønsker derfor RIF velkommen som partner, da de er å betrakte som en svært viktig utviklingsaktør.

Les pressemeldingen HER.