Samspill i praksis – Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

OPAK, Skøyen, 13.03.19

I en bygge- og anleggsbransje heftet med mye unødig konflikt og tidvis lav produktivitet, er selve idéen om samspillsentrepriser tuftet på tillit, åpenhet, samarbeid og felles målsetninger, tiltalende for de fleste aktører. Men, vi mangler gode og omforente rammer for hvordan samspill skal omformes fra en god idé til god gjennomføring i praksis.

Vi samlet derfor et svært kompetent og bredt sammensatt panel for å bidra til å skape felles forståelse mellom ulike prosjektaktører og dele kunnskap, opplevelser, erfaringer og praktiske løsninger. 

Se oppsummering i denne artikkelen i bygg.no.

Presentasjonene kan du lese her:

Prosjekt Norge/NTNU ved Ole Jonny Klakegg, professor

Bane Nor ved Henning Scheel, direktør kontrakt og marked

AF Gruppen ved Arild Ingar Moe, konserndirektør

OPAK ved Einar Michelsen, senior prosjektleder

Advokatfirmaet BAHR ved Halvor Mathisen, advokat

Norconsult ved Heiko Trampenau, diploming.

Vi takker alle som bidro til at dette ble et vellykket arrangement.

Neste seminar i denne serien blir avholdt den 5. juni. Det vil handle om kvalitet i bygg- og anleggsbransjen.  Følg med for oppdateringer om dette.