Magnus O. Aarevold og Wilhelm Hartvig presenterte hovedinnlegget på dagens møte i KunnskapsArena AI i prosjekter: Bruk av maskinlæring for å finne kjennetegn på prosjektsuksess, med eksempel fra bruk av Nordic 10-10 data

Lenke til dagens presentasjon:

Presentasjon KA AI – Maskinlæring 28april21

Magnus Olai Aarvold skriver nå master på sivilingeniørstudiet Produktutvikling og Produksjon på NTNU i Trondheim. Han har valgt spesialisering innen prosjektledelse og teknologi, men har også supplert med ekstra fag innen kunstig intelligens, IKT og finans. Bakgrunn for studievalget er interesse etter å forstå hvordan faktorer påvirker hverandre og hvordan teknologi kan bidra til utvikling. Gjennom studiet har han hatt sommerjobb i Bane NOR fire år på rad.

 

Wilhelm Hartvig  er sisteårs sivilingeniørstudent i Produktutvikling og Produksjon (den gamle Maskin-linjen) ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innen prosjektledelse og teknologi. Via et utvekslingsår i USA tilegnet han seg kunnskap om bl.a. dyp læring og Big Data. Før NTNU tok Wilhelm befalsskolen ved Jegerkompaniet, og jobbet et par år i Forsvaret. I sommer jobbet han for Cisco som Big Data Analytiker.

Nils Olsson er faglig leder for KA AI i prosjekter. Nils jobber med prosjekter, jernbane, eiendom og annet spennende. Han har spesialisterfaring som risikostyrer i store bygg- og jernbaneprosjekter. Hans doktorgrad handler om fleksibilitet i prosjekter. Han har i to runder vært forskningsleder for CONCEPT-programmet som følger opp statlige prosjekter. Nils holder bl.a. kurs i Project Flexibility og har holdt kurs i prosjektledelse for mange av de store byggherrene (prosjekteiere) som Equinor (Statoil), Vegvesenet, Statsbygg, Statkraft og andre kraftselskaper.

Neste samling i denne KunnskapsArenaen kommer ultimo august og har tema «Datadrevet byggeplass».

Følg med i kalenderen eller abonner på nyheter/invitasjoner.


KA – KunnskapsArena

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Under korona-epidemien holder vi foreløpig  alle møter digitalt, og til dels satser vi derfor på flere kortere samlinger.  Vi ser for oss en en kombinasjon av digitale og fysiske møter etter hvert som smittesituasjonen tillater det.

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen for å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.