Nytt møte Bransjeklynge Energi 3. des. Oslo.

Bransjeklynge Energi avholder nytt møte i…


Netlipse for første gang i Norge

Her diskuteres kontrakts-strategier for…


CoP Prosjektstyring 3/18 - 6. desember

Møtet gjennomføres 6. desember 1200-1500…


BAE-nytt: Nordisk samverkan

18 forskere fra alle nordiske land (Norge,…