Prosjektledelse på strak arm

Fedessa Daniel Baissa (27) har ikke…