12 desember, 2017

Velkommen til sluttseminar for forskningsprosjektet INPRO

Når: 12 desember
Hvor: Veidekke, Skabos v. 4

Nettverk for prestasjonsforbedring i bygg- og anleggsbransjen

Når: 12 desember, til 12:00 – 16:00
Hvor: WSP Norge AS, Oslo