WSPs frokostseminar

Når: 26 april, kl 08:00 – 10:00

Hvor: WSP Norge, Fred Olsens gt. 1, 0152 Oslo

Legge til i kalenderLogg deg in

Skal vi påvirke, eller skal vi bli påvirket?

- Fremtidens roller i bygg- og anleggsprosjekter


Ingen kan med sikkerhet si hva fremtiden bringer for bygg- og anleggsbransjen– men det vi helt sikkert kan fastslå er at organisering og samhandling vil spille en viktig rolle for å møte økte krav til blant annet effektivitet.
God samhandling er utvilsomt en helt sentral faktor for å kunne lykkes i prosjekter, både i dag og i morgen. Det snakkes mye om reduksjon av konfliktnivå, grensesnitt, digitalisering, internasjonalisering og effektivisering. Det snakkes omtrent like mye om utfordringene dette byr på.
Så hva kommer først; de nye måtene å jobbe på, eller en kollektiv holdningsendring i bransjen? Sist, men ikke minst: hemmer eller fremmer dagens roller i prosjekter effektiviteten?
26. april skal tre av de mest sentrale pådriverne for utvikling i bransjen se inn i krystallkulen, og diskutere trender, organisering og hvordan vi selv kan være med på å skape den endringen og utviklingen vi ønsker. Velkommen til frokostseminar!


Tid: 26. april kl. 08.00 - 10.00
Sted: WSP Norge, Fred Olsens gt. 1, 0152 Oslo

Meld deg på her


08:00-08:30 Servering av enkel frokost

08:30-08:40 Velkommen
Mari Barstad, avdelingsleder for Infrastruktur og samferdsel, WSP Norge AS

08:40-09:00 Hvilken rolle bør entreprenøren ha i fremtidens prosjekter?
Albert Kristian Hæhre, administrerende direktør, Hæhre entreprenør

09:00-09:20 Vårt ansvar som en av Norges største byggherrer til å skape endring i bransjen
Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

09:20-09:40 Rådgiverens rolle - globale trender innen prosjektgjennomføring
Magnus Meyer, administrerende direktør, WSP Norden

09:40-10:00 Spørsmål og diskusjon

Spørsmål? Ta kontakt med Tuva Bjordal i WSP Norge, tuva.bjordal@wspgroup.no,
tlf. 476 38 409