Partnerforum 2017

Når: 20 mars

Legge til i kalender

20. mars er det Prosjekt Norge partnerforum, hos Sweco på Vækerø, der et utvalg av interessante forskningsresultater og caseprosjekter vil presenteres. Partnerne i Prosjekt Norge må gjerne delta med flere personer fra hver virksomhet.

Kontakt senterledelsen@prosjektnorge.no for påmelding.

 

Tid

Sak

Ansvarlig

09.00 – 09.05

Velkommen

Styreleder Harald Lundqvist, Sykehusbygg

09.05 – 09.20

Årsberetning, status måloppnåelse

Senterledelsen

09.20 – 09.30

Status for arbeidet med strategirevisjon

Senterledelsen

09.30 – 09.40

Valg (styreleder, styrerepresentant kategori 3)

Senterledelsen

Anskaffelser/kontrakter

09.40 – 10.10

Pilotutprøving i Norge av anskaffelsesmetoden Best Value Procurement, erfaringer så langt

Viel Sørensen, Difi, Bjørn Børseth, Nye Veier

10.10 – 10.40

Samspill/partnering, angivelig mye brukt også i Norge, men med svært ulik utforming – finnes det én riktig måte?

Sjur Børve, Ola Lædre, NTNU

10.40 – 11.10

Forskningsprosjektet Samtidig prosjektering leder an utviklingen innen 3D-modellering - InterCity-prosjekt for nytt dobbeltspor ble tildelt prestisjetunge AEC Exellence Awards, hva har man gjort som er nytt?

Jan Erik Hoel, Trimble, Steinar Rasmussen, Sweco

11.10 – 11.45

Diskusjon: Hva er veien videre for Prosjekt Norges forskningsarbeid innen anskaffelsesstrategier/kontraktsmodeller

Plenum

11.45 – 12.30

Lunsj

Digitalisering av prosjektplanlegging og -gjennomføring

12.30 – 13.00

Digitalt veikart for byggenæringen er utarbeidet, hva byr fremtiden på?

Elisabeth Krogh, Atkins

13.00 – 13.30

Jo mere vi er sammen… Om samhandling med størst vekt på prosjekteringsfasen

Cecilie Flyen, SINTEF Byggforsk

13.30 – 14.00

Made in Norway, Lundin valgte bevisst norske leverandører til Edvard Grieg-prosjektet, og vant ”Project of the Year” for 2016 i regi av Petroleum Economist

Karl Petter Løken, utbyggingsdirektør i Lundin Oil Norway

Prosjekt Norges Digitaliseringslab.

14.15 – 15.45

Diskusjon om tema/innhold, virkemidler, organisering og finansiering

Plenum

15.45 – 16.00

Oppsummering og avslutning