Oppdatering: CoP Statlige Infrastrukturbyggere endrer navn til Tidligfase Planlegging

Beksrivelse

CoP for statlige Infrastrukturbyggere, dette var Prosjekt Norge sin første CoP og den startet med et fokus på Prosjektmodeller og porteføljestyring i statlige prosjekter. Dette temaet ble fullført og oppsummert, men den samme gruppen av etater fortsetter sitt arbeid rundt ulike teamer som opptar dem. Temaer som har vært diskutert har vært styringssystemer anvendt av ulike etater, erfaringsoverføring, ulike former for uavhengig prosjektgjennomgang og hvordan tidligfasen i offentlige prosjekter best kan håndteres. Arbeidet vil fortsette med flere relevante tema, men neste møte er ikke fastsatt enda.

Tidligfase Planlegging

Alle prosjekter har en tidligfase, som typisk avsluttes når det vedtas finansiering/oppstart av selve prosjektet. Denne fasen kan by på mange utfordringer i alle typer og størrelse av prosjekter, men tidligfasen blir gjerne mer komplisert jo større og mer komplekst prosjektet er. I store, statlige investeringsprosjekter er det innført noen virkemidler, spesielt ekstern kvalitetssikring på to tidspunkter, for å heve kvaliteten på denne fasen. Likefullt er det et stort spenn av oppgaver og utfordringer som må håndteres, og hvor godt dette gjøres definerer i stor grad rammebetingelsene for senere gjennomføring av prosjektet.

Draw

Partnerne i Prosjekt Norge har til sammen enormt mye erfaring med tidligfasearbeid og har forsøkt ulike tilnærminger og metoder, med positive og negative erfaringer. Denne CoP’en skal være en arena for å dele slike erfaringer, diskutere hvordan konkrete utfordringer kan håndteres, samordne virkemidler, osv.

 

Siste samlinger

25.04.2016 CoP Tidligfase planlegging hos Statsbygg i Oslo
Statsbygg, Avinor og Kystverket presenterte hvordan det arbeides med tidligfaser i disse virksomhetene. Forøvrig er det nå åpnet for deltakelse også fra rådgivere som arbeider med tidligfaseproblematikk, dermed var det godt oppmøte fra både offentlige byggherrer og rådgivere.

27.10.16 CoP Statlige Infrastrukturbyggere hos Sykehusbygg i Sslo
27. oktober 2016, hos Sykehusbygg i Oslo, med tema tidligfase og etablering av styringsdokumentasjon.

21.06.16 CoP Statlige infrastrukturbyggere hos Kystverket i Kabelvåg
21 juni 2016, Forsvarsbygg, Avinor, Statnett, Sykehusbygg, Jernbaneverket og Prosjekt Norge var på besøk til Kystverket i Kabelvåg for å delta på CoP-møte for statlige infrastrukturbyggere. Temaet for møtet var erfaringstilbakeføring og Implementering av ny kunnskap. Det er viktig for samarbeidet at de som er lokalisert utenfor Østlandet også blir inkludert i samarbeidet. 

 

Deltakere 

  • Statsbygg ved Gry Ahlsand.
  • Statnett ved Carsten Dovland.
  • Avinor ved Sissel-Mari Blomli og Bjørn Johannessen.
  • Sykehusbygg ved Harald Lundqvist og Rune Reinås.
  • Kystverket ved Marit Olsen.
  • Forsvarsbygg ved Ragnhild Aalstad, Bjørn Hilding Eriksson og Vibeke Hoddevik.
  • Bane NOR ved Ruth Jorun Tuven og Svein Arvesen.

Kontaktperson og fagligansvarlig Bjørn Andersen