Hva er Prosjekt Norge?

?Erfaringsutveksling og forskning er viktige bidrag til utvikling av både prosjektledere og -eiere. Prosjekt Norge bidrar med å etablere arenaer for kunnskapsutveksling og nettverksbygging, samt etablere nye forskningsprosjekt ut fra partnernes ønsker og behov.

 

Onsdag 8. november i Oslo - meld deg på idag!

 

Følg oss i sosiale medier!

 LinkedIn 

 

Nyheter

 • Forprosjekt igangsatt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter

  Noen av premissene for erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling er stabile relasjoner over tid, tid til refleksjon og erfaringsdeling, samt kontinuitet i kunnskapsarbeidet. …

 • Årets prosjekt 2014

  Prosjekt Norge har gjenopptatt tradisjonen med kåring av Årets Prosjekt! I knivskarp konkurranse er Skagerak 4 kåret til årets prosjekt! Prosjekt Norge gratulerer Statnett med seieren!

 • Overtagelse i store byggeprosjekter

  Overtakelser i store, komplekse byggeprosjekter er ofte problematiske og konsekvensene av mangelfull gjennomføring kan bli store. …

 • 10-10 er oversatt til norsk!

  Fra januar 2015 er selve portalen og skjemaene for datainnsamling på plass i norsk språkdrakt, mens selve rapportene som genereres foreløpig er på engelsk. …

 • Årets prosjektkonferanse

  Prosjekt 2015 blir arrangert 15. oktober på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.