Jardar Lohne

LEDER KUNNSKAPSNAVET

Prosjekt Norge
dr.art., NTNU

E-post:

Mobil:

jardar.lohne@ntnu.no

934 44 930

Postadresse:

c/o Institutt for bygg, anlegg og transport
7491 Trondheim
Norge

Besøksadresse:

Høgskoleringen 7A

 

Om kunnskapsnavet:

Prosjekt Norge er opptatt av utvikling av ny kunnskap innen prosjektledelse og implementering av denne kunnskapen i våre medlemsorganisasjoner. Dette skjer ved bruk av en rekke arenaer og virkemidler. De viktigste er beskrevet i denne delen av vår portal.

  • Vår forskningsvirksomhet, inkluderer både programsatsninger og frittstående prosjekter
  • Faglige fokusgrupper
  • Doktorstipendiater
  • Studentoppgaver
  • Utdanningstilbud innen prosjektledelse
 
I tillegg har vi lagt ved en side med lenker til andre viktige initiativ som jobber for å fremme prosjektfaget, både nasjonalt og internasjonalt.