Interessentledelse som et effektivt virkemiddel for verdiskapning og kostnadskontroll i prosjekter

Interessentledelse er et område i prosjekter vi mener det bør skapes mer nasjonal kunnskap om og vies mer oppmerksomhet omkring. Interessentledelse handler blant annet om håndtering av interessenter fra tidlig fase til sluttfasen i prosjektet, sammenlignet med en interessentanalyse som gjøres en gang ila prosjektperioden.  Freeman (www.kommunikasjonsforeningen.no) som er en guru innenfor interessentledelse / interessentpleie, sier at selve driveren i ledelsesbegrepet har mest å gjøre med hvilken kvalitet vi klarer å få til i samhandlingen eller i interaksjonen med interessentene i prosjektet. Med andre ord er det helt sentralt hvilken relasjon vi klarer å utvikle overfor våre interessenter som ligger i selve ledelsesbegrepet.

 

Selv om dagens prosjektvirksomheter har mange prosjektverktøy de er gode på, ser vi og leser vi stadig om at prosjekter feiler, ofte på grunn av menneskelig svikt. Vi mener at god interessentledelse kan bidra til bedre prosjekter og prosjektgjennomføring ved å ha større fokus på og ivareta og samhandle med interessentene i tråd med dere forventinger og behov både før, under og ved slutten av prosjektet. Vår hypotese er at ved å utvide og øke forståelsen for interessenter i prosjekt, kan det bidra til f.eks. bedre teamsammensetning, bedre samspill, mer effektiv prosjektgjennomføring og bedre prosjekter.

Utgangspunktet for dette forprosjektet er dermed at vi ønsker å se på effektene av god interessentledelse – som innebærer å se på dagens situasjon når det gjelder interessentledelse teoretisk og i praksis, med tanke på om det er et effektivt virkemiddel for verdiskapning og kostnadskontroll i prosjekt. Hovedmålsetningen for dette forprosjektet er å få på plass ett konsortium og søknad for hovedprosjekt. 

 

Kontakt: LindaCathrine.Hald@sintef.no