Samlinger

September

7 sep.

Et "kunnskapsleskende" ettermiddagstilbud


Prosjekt Norge tar sammen med OPAK initiativ til en ettermiddagssamling med tema:
Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje
Hva er årsaken til dårlige sluttresultater for kvalitet og økonomi i prosjekter?Hvordan påvirker prosjekt- og byggeledere sluttresultatet? …