Søk-funksjonen under vil bli aktivert senere

  Hva skjer i SpeedUp

  Velkommen til SpeedUp

  Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter.

   

  Store prosjekt har ringvirkning utover de aktørene som er involvert i selve planleggingen og gjennomføringen. Det er sentralt at man velger riktig prosjekt og at de prosjektene som man velger å gjennomføre gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. På store prosjekter brukes det mye tid på å lage og forankre planer hos de ulike interessentene og det brukes mye tid på å velge løsninger som ivaretar sikkerhet, klima, energi, IT. I gjennomføringsfasen skal et stort antall kontrakter og en rekke aktører samhandle slik at prosjektets leveranser nås uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet. Hvordan man kan bli mer effektiv i store prosjekt når kompleksiteten øker, når aktører og regler blir flere? Hva kan man gjøre for å få redusert planleggings- og gjennomføringstiden? - Dette er noen av kjernespørsmålene i SpeedUp. 

  Nyheter

  Vitenskapelige artikler ble publisert av SpeedUp-forskere på 2 internasjonale konferanser i juni 2017

  1. 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation (CEO 2017), 13.-14. juni 2017, Göteborg, Sverige: "What are the practical tools for planning and managing time in projects? – A study in Norwegian organizations", skrevet av Siva Ekambaram, Trine Marie Stene, Agnar Johansen, og Einar Michelsen.
  2. 27th International European Safety and Reliability Conference (ESREL 2017), 19.-22. juni, Portorôs, Slovenia: "Start-up processes in large construction projects – A requirement for a happy end?", skrevet av Trine Marie Stene, Siva Ekambaram, Margit Hermundsgård, og Agnar Johansen.

  Artikler ble presentert i Raskere gjennomføring med modulbygging, Statsbygg, 26.mai 2017

  En ny standard - Et standardiseringsprosjekt for fengsel skal øke kapasiteten til den norske kriminalomsorgen på kort tid. Les mer om denne saken her. 

  Foredrag om SpeedUp på WSP Norge, 23.mai 2017

  Prosjektleder Agnar Johansen holder et foredrag "Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter" på WSP Norge. Foredraget er en del av en intern workshop som WSP Norge arrangerer under temaet "Integrerende prosjektstyring med digital plattform" i Oslo 23.mai 2017.

   

   

   Faveo Statsbygg Forsvaret Jernbaneverket Reinertsen Oslo Kommune OPAK SpeedUp BundeGruppen Statens vegvesen