Søk-funksjonen under vil bli aktivert senere

  Hva skjer i SpeedUp

  Velkommen til SpeedUp

  Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter.

   

  Store prosjekt har ringvirkning utover de aktørene som er involvert i selve planleggingen og gjennomføringen. Det er sentralt at man velger riktig prosjekt og at de prosjektene som man velger å gjennomføre gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. På store prosjekter brukes det mye tid på å lage og forankre planer hos de ulike interessentene og det brukes mye tid på å velge løsninger som ivaretar sikkerhet, klima, energi, IT. I gjennomføringsfasen skal et stort antall kontrakter og en rekke aktører samhandle slik at prosjektets leveranser nås uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet. Hvordan man kan bli mer effektiv i store prosjekt når kompleksiteten øker, når aktører og regler blir flere? Hva kan man gjøre for å få redusert planleggings- og gjennomføringstiden? - Dette er noen av kjernespørsmålene i SpeedUp. 

  Nyheter

  Foredrag om SpeedUp på OPAK-skolen

  Prosjektleder Agnar Johansen og FoU ansvarlig OPAK Einar Michelsen holdt et foredrag om SpeedUp på et kveldsseminar arrangert av OPAK-skolen på mandag 16.oktober 2017 i Oslo. Ca 60 personer deltok i seminaret. Presentasjonen kan finnes her.

  En meget god masteroppgave levert av en SpeedUp student

  Stud.Techn. Eli Tufto leverte sin masteroppgave i vår 2017. Oppgaven er knyttet til SpeedUp. Eli skrevet en meget god oppgave og er invitert opp til NTNU for prisutdeling 2. november. Hun konkurrerer med 2 andre studenter. Her kan du lese masteroppgavens sammendrag.

  Veileder - Integrated Concurrent Engineering

  "Integrated Concurrent Engineering (Samtidig prosjektering for byggeprosjekter) - Veileder" skrevet av Assisterende prosjektleder Margit Hermundsgård er tilgjengelig på nettet. Veilederen kan finnes her.

  Innlegg på Forsvarsmateriells prosjektkonferanse, 5.september 2017

  Prosjektleder Agnar Johansen og Kaptein Nicolai Gran-Henriksen fra Forsvaret holdt et innlegg på Forsvarsmateriells (FMA) prosjektkonferanse 5.september 2017: "Hvilke grep kan vi gjøre for å få prosjekter til å gå raskere uten økte kostnader eller tap av kvalitet? - Funn og resultater fra SpeedUp prosjektet". Det var ca. 110 deltakere tilstede på Militærhospitalet på Akershusfestning. Presentasjonen kan finnes her.

  Artikler til vitenskapelige tidsskrifter

  Følgende vitenskapelige artikler ble publisert / akseptert i tidsskrifter:

  • "Defining project efficiency, effectiveness and efficacy", International Journal of Managing Projects in Business, 2017 Vol. 10 Issue: 3, skrevet av Youcef J-T. Zidane, Nils O.E. Olsson.
  • "Shortening lead-time from project initiation to delivery; a study of quick school and prison capacity provision", International Journal of Managing Projects in Business, Skrevet av Andreas Økland, Nils O.E. Olsson og Agnar Johansen.
  • "Best Value Approach (BVA) - Enhancing Value Creation in Construction Projects", Business Systems Research Journal, skrevet av Amin Haddadi, Agnar Johansen og Svein Bjørberg 

   

   

   

   Faveo Statsbygg Forsvaret Jernbaneverket Reinertsen Oslo Kommune OPAK SpeedUp BundeGruppen Statens vegvesen