Søk-funksjonen under vil bli aktivert senere

  Hva skjer i SpeedUp

  Velkommen til SpeedUp

  Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter.

   

  Store prosjekt har ringvirkning utover de aktørene som er involvert i selve planleggingen og gjennomføringen. Det er sentralt at man velger riktig prosjekt og at de prosjektene som man velger å gjennomføre gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. På store prosjekter brukes det mye tid på å lage og forankre planer hos de ulike interessentene og det brukes mye tid på å velge løsninger som ivaretar sikkerhet, klima, energi, IT. I gjennomføringsfasen skal et stort antall kontrakter og en rekke aktører samhandle slik at prosjektets leveranser nås uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet. Hvordan man kan bli mer effektiv i store prosjekt når kompleksiteten øker, når aktører og regler blir flere? Hva kan man gjøre for å få redusert planleggings- og gjennomføringstiden? - Dette er noen av kjernespørsmålene i SpeedUp. 

  Nyheter

  SpeedUp artikkel er akseptert på ESREL 2017 konferanse

  En vitenskapelig artikkel ("Start-up processes in large construction projects – a requirement for a happy end?") skrevet av Trine Marie Stene, Siva Ekambaram, Margit Hermundsgård og Agnar Johansen er akseptert på en internasjonal konferanse ESREL 2017. Konferansen vil bli avholdt i Slovenia, 18.-22.juni.

  Innlegg på Industrienes dag i Verdal 24. november

  Prosjektleder Agnar Johansen holdt innlegg på Industriens dag i Verdal – et to-dagers event med mer enn 270 deltagere til stede. Presentasjonen kan finnes her.

  Et innlegg fra SpeedUp-forskere - publisert i Dagens næringsliv og Gemini

  "Kampflyanslag til besvær" - et innlegg skrevet av Agnar Johansen og Andreas Dypvik Landmark er publisert i Dagens næringsliv 10.november, og i Gemini 11.november. Innlegget kan leses her.

  Foredrag på PROSJEKT 2016, Oslo, 9.november

  Prosjekt Norge, sammen med Den norske dataforening og Norsk forening for prosjektledelse avholdt sin årlige konferanse "PROSJEKT 2016" i Oslo 9.november 2016. På konferansen, holdt Agnar Johansen (Prosjektleder, SpeedUp) og Petter Eik-Andresen (Prosjekteier, Forsvarsmateriell) et foredrag om "Hva mener norske prosjektledere er tidstyver i egne prosjekter?" basert på studien som er gjort i SpeedUp.

   

   Faveo Statsbygg Forsvaret Jernbaneverket Reinertsen Oslo Kommune OPAK SpeedUp BundeGruppen Statens vegvesen