Søk-funksjonen under vil bli aktivert senere

  Hva skjer i SpeedUp

  Velkommen til SpeedUp

  Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter.

   

  Store prosjekt har ringvirkning utover de aktørene som er involvert i selve planleggingen og gjennomføringen. Det er sentralt at man velger riktig prosjekt og at de prosjektene som man velger å gjennomføre gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. På store prosjekter brukes det mye tid på å lage og forankre planer hos de ulike interessentene og det brukes mye tid på å velge løsninger som ivaretar sikkerhet, klima, energi, IT. I gjennomføringsfasen skal et stort antall kontrakter og en rekke aktører samhandle slik at prosjektets leveranser nås uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet. Hvordan man kan bli mer effektiv i store prosjekt når kompleksiteten øker, når aktører og regler blir flere? Hva kan man gjøre for å få redusert planleggings- og gjennomføringstiden? - Dette er noen av kjernespørsmålene i SpeedUp. 

  Nyheter

  Artikler til vitenskapelige tidsskrifter

  Følgende vitenskapelige artikler ble publisert / akseptert i tidsskrifter:

  • "Defining project efficiency, effectiveness and efficacy", International Journal of Managing Projects in Business, 2017 Vol. 10 Issue: 3, skrevet av Youcef J-T. Zidane, Nils O.E. Olsson.
  • "Shortening lead-time from project initiation to delivery; a study of quick school and prison capacity provision", International Journal of Managing Projects in Business, Skrevet av Andreas Økland, Nils O.E. Olsson og Agnar Johansen.
  • "Best Value Approach (BVA) - Enhancing Value Creation in Construction Projects", Business Systems Research Journal, skrevet av Amin Haddadi, Agnar Johansen og Svein Bjørberg 

  Artikler akseptert på ProjMAN 2017 konferanse

  Følgende vitenskapelige artikler ble akseptert på ProjMAN 2017 konferanse:

  • "Collaborative research to improve time planning and management in projects" er akseptertskrevet av Siva Ekambaram, Trine M. Stene og Agnar Johansen.
  • "Standardization and Modularization of Prisons", Skrevet av Andreas Økland, Agnar Johansen, Teresa Beste og Endre Gjesteby.

  Konferansen avholdes i Barcelona, Spania, 08.-10. november 2017.

  Vitenskapelige artikler ble publisert av SpeedUp-forskere på 2 internasjonale konferanser i juni 2017

  1. 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation (CEO 2017), 13.-14. juni 2017, Göteborg, Sverige: "What are the practical tools for planning and managing time in projects? – A study in Norwegian organizations", skrevet av Siva Ekambaram, Trine Marie Stene, Agnar Johansen, og Einar Michelsen.
  2. 27th International European Safety and Reliability Conference (ESREL 2017), 19.-22. juni, Portorôs, Slovenia: "Start-up processes in large construction projects – A requirement for a happy end?", skrevet av Trine Marie Stene, Siva Ekambaram, Margit Hermundsgård, og Agnar Johansen.

   

   

   Faveo Statsbygg Forsvaret Jernbaneverket Reinertsen Oslo Kommune OPAK SpeedUp BundeGruppen Statens vegvesen