Vår felles prosjektledelseskalender

Her finner du en samlet oversikt over alle nasjonale og internasjonale arrangement som er registrert på våre sider. Savner du noen arrangement? Eller vil du legge inn et fra ditt fagligmiljø? Logg deg inn på Min side og legg inn arrangement på egenhånd! 

 

November

23 nov.

Stad Skipstunell: Kystverket har gjennomført en konseptutredning for bygging av verdens første skipstunell på Stad

Stad Skipstunell: Kystverket har gjennomført en konseptutredning for bygging av verdens første skipstunell på Stad
Terje Andreassen er prosjektleder for prosjektet Stad skipstunnel. Kystverket har jobbet i 3 år med konseptutredning og planlegging av denne skipstunnellen. I nasjonal transportplan for 2018 – 2029 er Stad skipstunnel inkludert med en ramme lik kostnadsoverslaget på NOK 2,7 milliarder, og 1,7 milliarder ligger inne i første del av NTP, Nasjoal Transportplan. Dette vil kreve mye både av ansvarlig byggherre og gjennomføringsprosjektet.

28 nov.

Sykehusbyggkonferansen

Se konferansens nettside for informasjon og påmelding.
 

Desember

12 des.

Januar

17 jan.

Partnerforum, vinter 2018

Invitasjon blir sendt ut direkte til partnerne i Prosjekt Norge. Kontakt senterledelsen ved spørsmål: senterledelsen@prosjektnorge.no