Kontakt Prosjekt Norge

Postadresse og besøksadresse:

Prosjekt Norge
c/o Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
S.P. Andersens vei 5
7491 Trondheim

Tlf: +47 73 59 38 00
E-post: senterledelsen@prosjektnorge.no

 

Senterleder                               

Bjørn Andersen
Visittkort

Assisterende senterleder

Anne Live Vaagaasar
Visittkort

Daglig leder

Stein Mjøen

Visittkort

Program forskningskomiteen

Jan Alexander Langlo

Visittkort

Program for byggeprosess

Anta Moum

Visittkort

Leder kunnskapsnavet

Jardar Lohne

Visittkort

Sentersekretær

Tonje Berg Hamnes

Visittkort