Kontakt Prosjekt Norge

Postadresse og besøksadresse:

Prosjekt Norge
c/o Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
S.P. Andersens vei 5
7491 Trondheim

Tlf: +47 73 59 38 00
E-post: senterledelsen@prosjektnorge.no

 

Senterleder                               

Bjørn Andersen
Visittkort

Assisterende senterleder

Anne Live Vaagaasar
Visittkort

Daglig leder

Stein Mjøen

Visittkort

Forskningskomiteen

Jan Alexander Langlo

Visittkort

BAE-programmet

Ole Jonny Klakegg

Visittkort

Sentersekretær

Tonje Berg Hamnes

Visittkort