Prosjekt 2017

Dato: 8. november 2017

Hvor: UBC, UllevÄl stadion, Oslo

Evolusjon eller REVOLUSJON

Digtalisering av prosjekter.

Digitalisering fornyer prosjektgjennomføringen enten vi vil det eller ikke.

Digitalisering muliggjør nye samhandlingsformer, organiseringsstrukturer og arbeidsrutiner. Den endrer forretningsmodeller, styringsstrukturer og beslutningsprosesser i prosjekter og prosjektbaserte virksomheter. Dessuten spiller den en del av de eksisterende prosjektprosessene og modellene sjakk matt.

Hva kjennetegner god samhandling i den digitale virkeligheten?

Hvilke kontraktsformer understøtter fleksibel prosjektgjennomføring?

Hva er god eierstyring i den nye virkeligheten?

Kort sagt: Hva er beste prosjektpraksiser i DIGI-virkeligheten?

Følgende hovedtalere kommer:

  • Walter Quam, leder Toppindustrisenteret: Nye digitale disipliner - hvilke samhandlingsmuligheter åpner de?
  • Henrik Syse, forsker Prio: Hvilken virkelighet opererer prosjektrettet virksomheter under i 2017 - 2025?
  • Håkon Haugli, adm.dir. Abelia: Fest setebeltene - digitalisering endrer alt
  • Harald V. Nikolaisen, adm. dir. Statsbygg: Når alle vil delta. Innovasjonsprosessen knyttet til DIGI-Bygg.
  • Skatteetaten: Digitalisering - en suksesshistorie

Som en konsekvens av utviklingen har Prosjekt Norge utvidet samarbeidet for årets prosjetkonferanse ved at Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), Bygg21 (Samarbeid mellom Bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter) og PMI (Project Management Institute) blir med som medarrangør i tillegg til NFP (Norsk Forening for Prosjektledelse) som også var med i fjor.