Målverdistyring

BAE-programmet støtter deltakelse fra NTNU i et internasjonalt utviklingssamarbeid initiert fra University of California, Berkeley og som involverer mange internasjonale partnere. Samarbeidet går under navnet Cost Modeling Research Group. Prosjektet Målverdistyring handler om å sikre at prosjektet blir styrt mot den planlagte verdien gjennom hele prosessen fra tidlig fase. Det internasjonale begrepet er Target Value Management. Styring mot verdimål krever nøyaktige konseptuelle estimater (Conceptual Cost Estimating) i svært tidlig fase, og kunnskap til å styre byggeprosessen mot riktig løsning med avtalt kostnad og ønsket nytte. Dette er etablert praksis i enkelte fagmiljøer i Finland og USA. Prosjektet skal studere forutsetningene for å etablere slike styringsprinsipper og mulighetene for å få til verktøy for dette også i Norge. Foreløpig er forskerteamet på plass, og det jobbes videre med å få med relevante bransjeaktører. Prosjektet er et hovedprosjekt som skal gå i to år. Målverdistyring er oppfølging etter forprosjektet Kostnadsbevisst verdiskaping.

Prosjektleder er Frode Olav Drevland ved NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport.