Hva er Prosjekt Norge?

?Er din organisasjon interessert i kompetanseutvikling innen prosjektledelse? ?Trenger dere en arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og en ekstern referanse til egen kompetanse?

Da er Prosjekt Norge svaret for deg og din organisasjon!

     

Samarbeidspartnere

   Concept          

Følg oss i sosiale medier!

 LinkedIn 

 • Første Community of Practice (CoP) gjennomført

  De statlige infrastrukturbyggerne som deltok, opplevde tiltaket som så pass nyttig at to nye møter ble tidfestet med fastsatt innhold.

 • Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse - interessentledelse

  Hvordan benytter du og din organisasjon interessentledelse i prosjektgjennomføringen? Delta i spørreundersøkelsen og bidra med din erfaring på området!

 • Prosjekt 2015

  Da er det klart for årets begivenhet i prosjektverdenen! Prosjekt Norge og Dataforeningen inviterer til Prosjekt 2015 - Prosjekter i en ny verden.

 • Er byggenæringen innovativ nok?

  BAE-næringen er lite innovativ hvis vi måler på tradisjonelle parametere som antall patenter, virksomhetenes formelle FoU investeringer og antall ansatte innen FoU.

Årets prosjektkonferanse
Bli partner
Publikasjoner
Verktøy
ProsjektWiki